Forskningsprosjekt rundt Downs syndrom

Med det flerfaglige konsulentselskapet Karde som prosjektleder, og med finansiering fra EUs 7 rammeprogrammer, starter vi et prosjekt for å få personer med Downs syndrom bedre integrert i samfunnet. Stefan Johansson fra Funka er prosjektteamets ekspert på universell utforming. 

Bakgrunnen for prosjektet er at mange med Downs syndrom føler seg dårlig integrert i samfunnet. Ny forskning viser at riktig bruk av teknikk og pedagogikk kan utgjøre stor forskjell. Prosjektet POSEIDON,  eller uforkortet “PersOnalized Smart Environments to increase Inclusion of people withDOwn's SyNdrome“, skal skape en teknisk infrastruktur som kan fremme tjenester for målgruppen. Vi håper dermed på å kunne øke mulighetene for mennesker med Downs syndrom til å studere, arbeide og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Brukerorganisasjoner er med i prosjekt- og styregruppen og det er enighet om at prosjektet skal være brukerorientert allerede fra starten av. På denne måten sørger vi for at sluttresultatet matcher behovene og at det kan brukes i praksis.

 

Finansiering: EUs 7 rammeprogrammer
Konsortium: Karde AS (Norge), Arbeitskreis Down-Syndrom (Tyskland), Berliner Institut für Sozialforschung (Tyskland), Down's Syndrome Association (England), Fraunhofer (Tyskland), Funka (Sverige), Middlesex University (England), Norsk Nettverk for Down Syndrom (Norge), Tellu AS (Norge)
Periode: november 2013 til oktober 2016

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)