Vil du teste ut innebygd st√łtte med universelt utformede EpiServer-maler?

Hva om universell utforming generertes automatisk når du publiserte på nettet. Eller hjalp deg såpass mye, at du ikke trengte å være ekspert for å publisere universelt utformet innhold. Det ville gjort det mye enklere å etterleve kravene i forskrift for universell utforming, ikke sant?

Nå gir vi deg muligheten til å teste ut dette og bidra til innovative løsninger i EpiServer maler!

Formålet med FEAT-prosjektet, er å designe maler som gjør at webredaktører ikke trenger å være eksperter på universell utforming. Når funksjonalitet for universell utforming allerede er på plass i publiseringssystemmalene, er det mer sannsynlig at resultatet blir bra for alle. I løpet av våren skal vi gjennomføre brukertester med redaktører, for å sikre at de nye malene løser relevante problemer, er brukervennlig og velfungerende. Vil du være med å bidra?

Testingen foregår delvis over nett, og på plass hvis omstendighetene tillater det. Du lærer mer om universell utforming, får inspirasjon til nye løsninger og mulighet til å påvirke malene dine.

Resultatene av prosjektet vil alle EPiServer-partnere og EpiServer-kunder kunne ta i bruk gratis, noe som gjør at vi tror på bred spredning i flere land. Deretter er det selvfølgelig åpent for utviklere av maler for andre verktøy å la seg inspirere av funksjonene som utvikles og bruke dem i andre systemer.

Brukertestene starter i Februar, og hver test tar omtrent én time. Du er velkommen til å bidra én gang, eller gjennom hele iterasjonen, og vi er selvfølgelig takknemlige hvis du ønsker å dele dine meninger om funksjonene etter testen.

Vil du å melde deg på, kontakt Jakob.Hasslow@funka.com 

Integrert støtte for universell utforming for redaktører

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)