Nytt prosjekt om begriplighet

Funka medvirker i prosjektet Begripelig tekst og informasjon for alle, som drives av Dysleksiforbundet i Sverige. Målet er å forbedre tilgangen til begripelig og universelt utformet samfunnsinformasjon i Sverige.

Innen myndighetsverdenen, både i Sverige og Norge, snakker mange om klarspråk. I Sverige er det også fokus på det som kalles lettlest og universelt utformede medier. Men hva betyr de ulike begrepene egentlig, og hvilke målgrupper behøver hva? I flere ulike prosjekter har organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser, Funka og andre involverte undersøkt og brukertestet forståelighet på mange forskjellige måter.

Dette prosjektet bygger på tidligere resultater og vil gå enda lenger. Prosjektets målgrupper har vanskelig for å ta til seg innholdet i offentlige tekster og informasjon, og hensikten med prosjektet er å redegjøre for hvordan forutsetningene ser ut både på gruppenivå og individuelt nivå.

Forståelighet har en tendens til å ”forsvinne” når man snakker om universell utforming, sier Andreas Cederbom, Analyseansvarlig på Funka. All ære til teknologien – men om brukeren ikke forstår innholdet er det jo ganske meningsløst. Vi ser fram til å delta i dette spennende prosjektet.

Prosjektet vil

  • Fordype kunnskapen om hvordan man skriver forståelig og formidler informasjon slik at mottagere med kognitive funksjonsnedsettelser kan ta til seg inneholdet på best mulig måte.
  • Redegjøre for hvordan tekst, men også andre medier, kan utformes på beste måte for personer sine ulike kognitive forutsetninger.
  • Med hjelp av den nye kunnskapen, bidra til en tydeliggjøring og en nyansering av begrepene ”lettlest”, ”klartekst” og ”universelt utformede medier”.
  • Bidra til at den nye kunnskapen spres og benyttes av relevante aktører, fremfor alt produsenter og formidlere av tekst og informasjon.
  • Bidra til bedre samarbeid mellom brukere og de myndighetene som i dag har oppdraget med å arbeide med begripelig samfunnsinformasjon.
Selv om prosjektet gjennomføres i Sverige, kommer konklusjonene som trekkes fra resultatet trolig kunne benyttes også i Norge, sier Andreas Cederbom.


Finansiering: Allmänna Arvsfonden
Konsortium: Dysleksiforbundet i Sverige (prosjekteier), Afasiforbundet i Sverige, Autisme- & Aspergerforbundet i Sverige, FUB i Sverige (Riksforbundet for barn, unge og voksne med utviklingsnedsettelse) og Funka.
Periode: 2016 – 2019

Prosjektrapportering

  • Begripelig tekst og informasjon for alle

    ”Begripelig tekst og informasjon for alle” er et treårig prosjekt med sikte på å forbedre tilgangen til forståelig og tilgjengelig samfunnsinformasjon i Sverige. I løpet av høsten utfører Funka, sammen med partnere og brukerorganisasjoner, brukertester som fokuserer på leseforståelse av ulike typer tekster.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)