Universell utforming av chatbots

Det blir stadig mer vanlig å bruke tekstbaserte chat-roboter, eller chatbots. Det handler om å gi støtte til bedrifter og individer ved å simulere menneskelig oppførsel gjennom å automatisere dialog med hjelp av programvare eller kunstig intelligens.

Bedriftene kan tilby en mer effektiv kundeservice og spare penger, mens enkeltindividene kan for eksempel gjøre bordbestillinger på restaurant eller sørge for at taxien bestilles til rett tid på en enklere måte. På sikt er det mange som tror at chatbots skal kunne hjelpe til med omtrent alle tjenester og bli en naturlig del av andre samtaler i en chat.

Banker og større bedrifter har allerede begynt å ta i bruk chatbots. Og flere bedrifter, organisasjoner og myndigheter er nysgjerrige på hvilke muligheter denne nye teknologien fører med seg og vurderer å ta i bruk teknologien i for å gjøre det enklere for sine kunder, medlemmer eller brukere.

Det er i dag ingen som vet om chatbots følger kravene til universell utforming, sier Lena Drevsjø, ekspert på universell utforming på Funkas Oslokontor. Det har vi tenkt å finne ut.

Målsettingen med prosjektet er å heve kunnskapen om hvordan chatbots fungerer for personer med funksjonsnedsettelse og dokumentere hvilke forbedringstiltak som må iverksettes knyttet til universell utforming.

I prosjektet kommer vi til å granske hvordan noen utvalgte implementasjoner av chatbots fungerer for personer med funksjonsnedsettelse. Utvalget av implementasjoner gjøres sammen med partnere i prosjektet, slik at det blir relevant for deres ønsker og behov.

Vi samarbeider allerede med Skatteetaten, og vi har gjort en markedsundersøkelse av hvordan chatbots implementeres i Norge. For å få flere perspektiver i prosjektet trenger vi din hjelp! Uansett om du allerede har implementert en chatbot, eller om du lurer på å gjøre det, så vil vi spørre deg om å fylle ut en enkel undersøkelse. Du kan gjerne være anonym, men om du vil at din implementasjon skal bli undersøkt innen rammene for prosjektet, eller om du er interessert i hva vi kommer frem til, så må du gjerne oppgi din kontaktinformasjon.

For å kvalitetssikre relevansen av resultatene, vil vi i prosjektet samarbeide med Skatteetaten og bransjeorganisasjonen IAAP, som bidrar med kunnskap om kjente brukerproblemer og dialog om eventuelle tenkelige forandringer/forbedringer i hvordan chatbots brukes og utformes.

 

Finansiering: BufDir UnIKT
Konsortium: Funka (prosjektledere), Skatteetaten og IAAP Nordic
Periode: 2019
Budget: 345 000 NOK

Prosjektrapportering

  • Chatboter for alle?

    Funka har undersøkt hvordan chatbotter fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne. Bufdir finansierte undersøkelsen som nå er klar og resultatet er åpent for alle.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)