Web app for befaring

Med finansiering fra EU innenfor rammen av CreatiFi Accelerators program, som gis til kreative bedrifter for å utvikle fremtidens internett, skal Funka utvikle en applikasjon for å gjøre befaringer av universell utforming i det fysiske miljø. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med OnSpotStory og Tekniska Museet i Stockholm. Forum Virium Helsinki Hub fungerer som støtte for bedrifter som har fått innvilget midler.

Det er herlig å få sjansen til å realisere et av mine drømmeprosjekter, jag har ønsket å jobbe i denne retningen i mange år, sier Tommy Hagström, prosjektansvarlig hos Funka. Vi er sikre på at behovet for et enkelt befaringsverktøy er der, og dette har potensialet til å bli noe skikkelig bra.

Målet med prosjektet er å videreutvikle Funkas verktøy for egenbefaring slik at det kan brukes betydelig mer fleksibelt. Vi skal også vurdere om det finnes et potensial innenfor FI-WARE-teknologien som kan komplettere etterspurte funksjoner.

Et bra produkt blir enda bedre

Forenkling er nøkkelordet; dels skal verktøyet kunne brukes mobilt, dels skal de som utfører befaringene enkelt kunne bruke mobilens funksjoner og andre apps for å underlette arbeidet ytterligere.

Funkas metode for å gjøre befaringer på egenhånd baserer seg på å involvere kunden i arbeidet med universell utforming, for å øke bevisstheten under selve befaringen. 

Det er spennende å kombinere de ulike delene av vår virksomhet på denne måten, sier Anna Kivilehto, prosjektkoordinator hos Funka. Både utviklingsdelen og ekspertisen innen fysisk miljø er med i arbeidet. Og det beste er jo at vi kan spre kunnskap om universell utforming til alle andre i nettverket rundt CreatiFI.

Innovasjonsprosjektet som er innvilget oss løper over 1 år og har et budsjett på ca. 500 000 norske kroner. Deretter finnes det mulighet til å søke ytterligere støtte for kommersialisering.

Forum Virium Helsinki (CreatiFI), engelsk tekst, åpnes i nytt vindu

Finansiering: EU innenfor rammen av CreatiFi Accelerators program
Konsortium: OnSpotStory og Tekniska Museet i Stockholm. Forum Virium Helsinki Hub fungerer som støtte for bedrifter som har fått innvilget midler.
Periode: 2015
Budsjett: ca. 500 000 norske kroner

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)