Utvikling og universell utforming

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan du faktisk oppnår universell utforming, rent teknisk. Både i henhold til lovkravene og Funkas egne anbefalinger. Vi viser deg tydelige eksempler på god og dårlig kode, går gjennom kravene og forklarer hva som fungerer og ikke fungerer.

For hvem?

Kurset passer for utviklere med grunnleggende ferdigheter i HTML og CSS.

Om kurset

Kurset er basert på EN301549 v 2.1.2 og WCAG 2.1. For å kunne følge standarder og skape et universelt utformet grensesnitt, må du forstå hvordan det fungerer i praksis. Hvis ikke risikerer du å lage grensesnitt som helt eller delvis utestenger visse brukergrupper. Vi skaper som regel ikke barrierene med vilje, men fordi vi mangler kunnskap.

I dette kurset går vi i dybden på hvordan du bygger universelt utformede grensesnitt i HTML og CSS. Under kurset gjennomgår vi det grunnleggende som kreves for å utvikle tilgjengelige grensesnitt for alle og hvilke verktøy du kan bruke.

Anbefaling

Dette er et fordypningskurs. For at du skal få mest mulig ut av kurset, anbefaler vi at du først går kurset, Introduksjon til universell utforming.

Kursinnhold

Under kurset går vi blant annet gjennom:

 • Standard og validering for HTML og CSS
 • Korrekt koding i henhold til W3Cs retningslinjer
 • Navigasjon og logisk struktur
 • Funkas anbefalinger
 • Separasjon av innhold og layout
 • Grensesnittets fleksibilitet
 • Universelt utformede lenker, menyer, skjemaer og bilder
 • Universelt utformede tabeller
 • WAI-ARIA
 • Ekstra fokus på nye punkter i WCAG 2.1
 • Eksempler på gode og dårlige løsninger

Våre priser vises eksklusive mva.

Kjøpsbetingelser ved avbestilling av online-kurs

Fyll i skjemaet nedenfor. Vi kommer kontakta dig så snart vi kan.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu