Kurs i universell utforming

Vi tilbyr en rekke inspirerende og pedagogiske kurs, tilpasset ulike roller, kompetanser og ferdighetsnivåer. Du kan delta på våre kurs over nett, kjøpe ferdiginnspilte videokurs, som du kan se når og hvor ofte du vil, eller så kan vi holde kurs på plass i din organisasjon.

Grunnkurs i universell utforming

Våre grunnkurs passer for deg som ønsker en innføring i universell utforming, hvilke retningslinjer som gjelder og hvordan universell utforming påvirker deg og brukerne dine. Vi tilbyr nanolæring – et e-læringskurs som er en svært effektiv måte å spre motivasjon og kunnskap på i større organisasjoner.

Introduksjon til universell utforming

Ønsker du en solid innføring i universell utforming? Da bør du gå vårt grunnkurs, Introduksjon til universell utforming. Under kurset viser vi tydelige eksempler på gode og dårlige løsninger, går gjennom statistikk, politiske beslutninger og forklarer merkelige begreper.

Nanolæring til store organisasjoner

Funka tilbyr e-læringskurs med minileksjoner som distribueres over en viss tidsperiode, også kalt nanolæring. Dette er en effektiv måte for større organisasjoner å tilegne seg kompetanse på.

Emnekurs innen universell utforming

Våre emnekurs passer for deg som har det grunnleggende på plass og som vil lære mer om hva som gjelder for deg og din yrkesrolle, for eksempel du som er utvikler, redaktør eller designer. Vi har også kurs med fokus på lovkrav, PDF, apper, UX/Design med mer.

PDF & universell utforming

Vil du være helt sikker på PDF-filene du publiserer på nett kan leses av alle og følger loven? Da er PDF & universell utforming kurset for deg. Her lærer du alt du trenger å vite for å skape PDF-filer som er tilgjengelige for alle, uansett funksjonsvariasjon.

Publisering & universell utforming

Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Som webredaktør har du et stort ansvar for at nettstedet er tilgjengelig for alle brukere. For at innholdet skal bli lesbart, og korrekt strukturert for hjelpemiddelsbrukere og brukere med ulike evner, må redaktøren ha grunnleggende kunnskap om universell utforming.

Design/UX & universell utforming

I dette kurset ser vi på hvordan UX, design og universell utforming hører sammen, hvilke punkter som er relevante i WCAG, men også merverdien av å ha brukere med ulike funksjonsnedsettelser med i brukertester.

Utvikling & universell utforming

Kurset passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan du faktisk rent teknisk oppnår universell utforming, både i henhold til lovkravene og Funkas egne anbefalinger. Vi viser deg tydelige eksempler på god og dårlig kode, går gjennom kravene og forklarer hva som fungerer og ikke fungerer.

Apper & universell utforming

Dette kurset passer for app-utviklere, men også for deg som jobber med UX/Design eller testing. Vi lærer deg hvordan du lager universelt utformede apper for iOS og Android - både i henhold til lovkrav og Funkas egne anbefalinger.

Lov & universell utforming

Under kurset gir vi deg konkret kunnskap om hva som gjelder og hvordan din organisasjon påvirkes av lovkravene til universell utforming. Forskrift om universell utforming av IKT peker på minimumskrav for nettsteder, apper, dokumenter og automater. Først gjaldt forskriften kun nye IKT-løsninger, men i 2021 gjelder kravene alle IKT-løsninger.

Sertifiseringskurs innen universell utforming

Våre sertifiseringskurs passer for deg som vil forberede deg til en sertifisering innen omradet universell utforming. For øyeblikket tilbyr vi sertifiseringskurs for Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) og Web Accessibility Specialist (WAS). Begge sertifiseringene er utstedt av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

CPACC-sertifisering - Forberedelseskurs

Funka tilbyr deg som vil ta en CPACC-sertifisering, en forberedende kursserie. CPACC star for, Certified Professional in Accessibility Core Competencies, og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

WAS-sertifisering – Forberedelseskurs

Funka tilbyr deg som vil ta en WAS-sertifisering, en forberedende kursserie. WAS star for, Web Accessibility Specialist, og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).