Kurs i universell utforming

Vi tilbyr en rekke inspirerende og pedagogiske kurs, tilpasset ulike roller, kompetanser og ferdighetsnivåer. Du kan delta på våre kurs over nett, kjøpe ferdiginnspilte videokurs, som du kan se når og hvor ofte du vil, eller så kan vi holde kurs på plass i din organisasjon.

Grunnkurs i universell utforming

Våre grunnkurs passer for deg som ønsker en innføring i universell utforming, hvilke retningslinjer som gjelder og hvordan universell utforming påvirker deg og brukerne dine. Vi tilbyr også nanolæring – et e-læringskurs som er en svært effektiv måte å spre motivasjon og kunnskap på i større organisasjoner.

Introduksjon til universell utforming

Ønsker du en solid innføring i universell utforming? Da bør du gå vårt grunnkurs, Introduksjon til universell utforming. Under kurset viser vi tydelige eksempler på gode og dårlige løsninger, går gjennom statistikk, politiske beslutninger og forklarer merkelige begreper.

Nanolæring til store organisasjoner

Funka tilbyr e-læringskurs med minileksjoner som distribueres over en viss tidsperiode, også kalt nanolæring. Dette er en effektiv måte for større organisasjoner å tilegne seg kompetanse på.

Emnekurs innen universell utforming

Våre emnekurs passer for deg som har det grunnleggende på plass og som vil lære mer om hva som gjelder for deg og din yrkesrolle, for eksempel du som er utvikler, redaktør eller designer. Vi har også kurs med fokus på lovkrav, PDF, apper, UX/Design med mer.

Publisering & universell utforming

Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Som webredaktør har du et stort ansvar for at nettstedet er tilgjengelig for alle brukere. For at innholdet skal bli lesbart, og korrekt strukturert for hjelpemiddelsbrukere og brukere med ulike evner, må redaktøren ha grunnleggende kunnskap om universell utforming.

Design/UX & universell utforming

I dette kurset ser vi på hvordan UX, design og universell utforming hører sammen, hvilke punkter som er relevante i WCAG, men også merverdien av å ha brukere med ulike funksjonsnedsettelser med i brukertester.

Utvikling & universell utforming

Kurset passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan du faktisk rent teknisk oppnår universell utforming, både i henhold til lovkravene og Funkas egne anbefalinger. Vi viser deg tydelige eksempler på god og dårlig kode, går gjennom kravene og forklarer hva som fungerer og ikke fungerer.

Apper & universell utforming

Dette kurset passer for app-utviklere, men også for deg som jobber med UX/Design eller testing. Vi lærer deg hvordan du lager universelt utformede apper for iOS og Android - både i henhold til lovkrav og Funkas egne anbefalinger.

Lov & universell utforming

Under kurset gir vi deg konkret kunnskap om hva som gjelder og hvordan din organisasjon påvirkes av lovkravene til universell utforming. Forskrift om universell utforming av IKT peker på minimumskrav for nettsteder, apper, dokumenter og automater. Først gjaldt forskriften kun nye IKT-løsninger, men i 2021 gjelder kravene alle IKT-løsninger.

PDF-kurs

Vil du forsikre deg om at dokumentene du publiserer på nett, kan leses av alle? Funka lærer deg hvordan du skaper PDF-filer som ivaretar brukerens behov og følger lovpålagte krav. På Funkas kurs om PDF-filer, dokumenter og universell utforming, får du alle verktøyene du trenger for å lykkes på veien.

PDF & universell utforming

Hva er et universelt utformet dokument? Kurset tar for seg det grunnleggende knyttet til innhold, teknikker og lovkrav – for å gi deg den beste starten på veien til å bli PDF-ekspert.

PDF & Adobe Acrobat Pro

Skjemaer, tabeller, leserekkefølge og kvalitetskontroll – navigering i Acrobat Pro kan føles som en jungel. Lær hvordan du arbeider med PDF-filer fra bunnen av og på den måten oppnå tilgjengelige dokumenter for alle.

PDF & Adobe InDesign

Lag grafiske dokumenter for alle. Adobe InDesign har alle forutsetninger for å arbeide med universell utforming – la ekspertene våre vise deg hvordan.

PDF & Microsoft Word

Bli din organisasjonens tilgjengelighetsekspert i Word! Vi tar en nærmere titt på skjemaer, overskriftsstrukturer, avsnittsformat, leserekefølge, alternative tekster og mye mer.

PDF & Microsoft Excel

Produserer du rapporter, statistikk eller budsjettdata? Du må også kunne gjøre Excel-dokumentene tilgjengelige for alle, slik at personer med funksjonsnedsettelser også kan få tilgang til informasjonen.

PDF & Microsoft PowerPoint

Innholdet i PowerPoint-presentasjoner kan for eksempel bestå av tekst, bilder, tabeller, diagrammer, lenker, punktlister og grafiske animert innhold. Dette stiller høye krav til deg om å gjøre innholdet i presentasjonen tilgjengelig for alle.

PDF & Workshop

Vi tilbyr skreddersydde workshops i tilgjengelig PDF- og dokumentproduksjon for din organisasjon! Funkas kurs suppleres best av en workshop der organisasjonen din får jobbe praktisk med det du har lært under våre PDF-kurs.

Sertifiseringskurs

Våre sertifiseringskurs passer for deg som vil forberede deg til en sertifisering innen universell utforming. Vi tilbyr sertifiseringskurs for Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC), Web Accessibility Specialist (WAS) og Accessible Document Specialist (ADS). Sertifiseringene er utstedt av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

CPACC-sertifisering - Forberedelseskurs

Funka tilbyr deg som vil ta en CPACC-sertifisering, en forberedende kursserie. CPACC står for, Certified Professional in Accessibility Core Competencies, og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

WAS-sertifisering – Forberedelseskurs

Funka tilbyr deg som vil ta en WAS-sertifisering, en forberedende kursserie. WAS star for, Web Accessibility Specialist, og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

ADS-sertifisering - Forberedelseskurs

Få verktøyene du trenger for ADS-sertifiseringen med opplæringsserien fra Funka. ADS står for Accessible Document Specialist og ble utstedt av International Association of Accessibility Professionals (IAAP) i 2021.