CPACC-sertifisering - Forberedelseskurs

Funka tilbyr deg som vil ta en CPACC-sertifisering, en forberedende kursserie. CPACC star for, Certified Professional in Accessibility Core Competencies, og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

På dette forberedelseskurset presenteres læringsmaterialet på en oversiktlig og inspirerende måte. Selvstudier er nødvendig i tillegg til selve kursserien, men i varierende grad, avhengig av ditt nåværende kunnskapsnivå på området.

Kursserie

Del 1: Funkas introduksjon til universell utforming


Dato:
2. mars 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Online
Språk: In English

Del 2: Fordypning om brukere og designprinsipper med fokus på universell utforming


Dato: 9. mars 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Online
Språk: In English

Del 3: Lover og standarder for universell utforming og tilgjengelighetsarbeid i teamet


Dato: 11. mars 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Online
Språk: In English