Lov & universell utforming

Jobber du med nettsteder, apper eller dokumenter, eller leverer du tjenester innen for eksempel utvikling, design, UX, innhold eller andre nettbaserte løsninger? Da må du vite hvilke lover og regler som gjelder. Ettersom EUs webdirektiv mest sannsynlig innlemmes i norsk lov i 2022, tar dette kurset for seg både gjeldene og kommende lovkrav på området universell utforming.

23. september 2018 trådte EUs webdirektiv i kraft i alle EU-land. Loven omfatter hele offentlig sektor og enkelte statlige og kommunale selskaper. Loven krever at nettsteder, apper, dokumenter, ekstranett og intranett oppfyller kravene i EN301549 og WVAG 2.1, som er en utvidelse av WCAG 2.0 som dagens lovkrav følger. I tillegg skal de som omfattes av loven deklarere status på universell utforming, tilby brukerne muligheten til å komme med tilbakemeldinger, informasjon om alternative måter å få tilgang til informasjon på og lenke til en tjeneste der brukerne kan legge inn klager.

For hvem?

Kurset passer for deg som er ansvarlig for bestillinger, kravstilling, anskaffelser, utvikling, publisering, design, prosjektledelse eller deg som jobber med nettsteder, apper og dokumenter. Kort sagt - alle roller påvirkes av lovkravene.

Om kurset

I dette kurset går vi gjennom det grunnleggende i de internasjonale retningslinjene for tilgjengelig webinnhold, WCAG 2.0 AA, som Likestillings- og diskrimineringsloven bygger på innen IKT. Men vi tar også en titt inn fremtiden, for når EUs webdirktiv innlemmes i norsk rett, sannsyligvis i løpet av 2022, så vil dagens lovkrav som bygger på 2.0-versjonen av WCAG, erstattes med utvidelsen WCAG 2.1 som inneholder 17 nye suksesskriterier, hvor 12 av disse ligger på nivå A og AA, som loven skal følge.

Anbefaling

Dette er et fordypningskurs. For at du skal få mest mulig ut av kurset, anbefaler vi at du først går kurset, Introduksjon til universell utforming.

Kursinnhold

Under kurset går vi blant annet gjennom:

 • Hvilke grensesnitt omfattes av loven
 • Retningslinjene WCAG 2.1 som erstatter WCAG 2.0 når EUs webdirektiv innlemmes i norsk lov – hva er nytt
 • Hvordan og hvor ofte fører digitaliseringsdirektoratet tilsyn
 • Hvilke deadlines som gjelder for hva
 • Hvilke krav gjelder for alternative format og dokumenter
 • Hvordan bruker jeg EN301549 for å stille krav og kontrollere leveranse

Våre priser vises eksklusive mva.

Kjøpsbetingelser ved avbestilling av online-kurs

 • Kurs på plass hos din organisasjon

  Finner du ikke en dato som passer for deg og kollegene dine? Da er det bare å kontakte oss, så booker vi en tid for kun din organisasjon.

  Det finnes feil i skjemaet

  Deltagerinformasjon
 • mar
  24

  Online kurs (på svensk)

  Kurset ledes av en kursholder og gjennomføres live via Zoom med andre deltakere. Under kurset vil det bli rom for spørsmål og diskusjoner. Link sendes ut dagen før kurset.

  Dato:

  Tid:

  Pris: 3 400 NOK

  (Mva legges til prisen)

  Det finnes feil i skjemaet

  Deltagerinformasjon
  Faktureringsinformasjon