Nanolæring til store organisasjoner

Funka tilbyr e-læringskurs med minileksjoner som distribueres over en viss tidsperiode, også kalt nanolæring. Dette er en effektiv og kostnadsbesparende måte for større organisasjoner å tilegne seg kompetanse på.

For hvem?

Kurset passer for alle medarbeidere på din arbeidsplass og det skaper en økt bevissthet rundt universell utforming.

Korte e-læringsleksjoner sendes ut over en viss periode, slik at brukeren slipper å ta til seg all informasjonen på en gang. Nanolæring er en effektiv måte å undervise store grupper på. Kunnskapsnivået heves i hele organisasjonen og hver enkelt ansatt får lære i sitt eget tempo.

Universell utforming er hele organisasjonens ansvar og berører både avsender og mottaker av digital informasjon. Men å kurse en hel organisasjon, der aktiviteter og møter overlapper hverandre, kan være både vanskelig og tidkrevende. Nanolæring er en pedagogisk metode, designet for å fungere i et fragmentert arbeidsliv. Kursene er delt inn i små leksjoner, som sendes ut ukentlig til de ansatte via e-post, over en 7-ukers periode. På denne måten blir kursinnholdet enkelt å ta til seg, og hver leksjon blir en påminnelse. De ansatte kan delta på leksjonene via datamaskin, nettbrett eller mobil.

Nanolæring bidrar til svært lave kostnader per ansatt og et høyt effektutbytte for hele organisasjonen.

Kursinnhold

Under kurset går vi blant annet gjennom:

  • Hva er universell utforming og hvorfor er det viktig?
  • Funksjonsvariasjoner
  • Hva innebærer digital tilgjengelighet?
  • EUs webdirektiv
  • Enkle tips for å få din tjeneste til å bli universelt utformet

Kursene tar også opp hva en tilgjengelighetserklæring er og hvordan tilbakemeldinger fra brukere fungerer.

 

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu