PDF & Adobe Acrobat Pro

Skjemaer, tabeller, leserekkefølge og kvalitetskontroll – navigering i Acrobat Pro kan føles som en jungel. Lær hvordan du arbeider med PDF-filer fra bunnen av og på den måten oppnå tilgjengelige dokumenter for alle.

For hvem?

Kurset retter seg mot deg som arbeider med å publisere dokumenter på digitale plattformer og nettsteder. Deg som produserer tilgjengelighetssikrede dokumenter og PDF-filer i Adobe Acrobat Pro. Samt deg som gjennomfører kvalitetssjekker og etterarbeid av PDF-filer fra Adobe InDesign og Microsoft 365.

Kurset tar utgangspunkt i at du allerede har gått kurset "PDF & universell utforming" eller har et tilsvarende kunnskapsnivå.

Om kurset

Under kurset gjør vi et dypdykk ned i Adobe Acrobat Pro for å skape universelt utformede PDF-filer. Funkas kursholdere er klare til å hjelpe deg med å oppfylle kravene i EUs webdirektiv og få kontroll over PDF-filene dine.

Etter fullført kurs, bør du kunne tagge opp PDF-filer fra bunnen av eller redigere og gjøre etterarbeid i PDF-filer som er laget i InDesign eller Microsoft 365. Deretter teste dokumentenes universelle utforming mot standarder med både automatiserte tilgjengelighetskontroller og med hjelpemidler. Du vil også være i stand til å arbeide med komplekse skjemaer og tabeller for å nå opp til rett standarder.

Kursinnhold

 • Arbeidsflyt og hvordan man kan arbeide i prosessen for at PDF-filene blir universelt utformede.
 • Oversikt over relevante standarder (WCAG 2.1).
 • Bruk av dokumentstruktur.
 • Forstå begge leseordrene.
 • Hvordan man skriver gode alt-tekster.
 • Optimere infografikk og andre komplekse bilder.
 • Tabeller: fra enkle til komplekse.
 • Lenketeknikker.
 • Navigeringer: innholdsfortegnelser, bokmerker og sidenummerering.
 • Språkhåndtering.
 • Fotnoter og sluttnoter.
 • Skannede dokumenter.
 • Håndtering av sidestrukturer.
 • Tilgjengelighetskontroll og kvalitetstesting.
 • Testing med hjelpemiddel.

Funka er Adobe Certified Training Provider.

Våre priser vises eksklusive mva.

 • Kurs på plass hos din organisasjon

  Kontakt oss så booker vi en dato for din organisasjon.

  Det finnes feil i skjemaet

  Deltagerinformasjon