WAS-sertifisering – Forberedelseskurs

Funka tilbyr deg som vil ta en WAS-sertifisering, en forberedende kursserie. WAS star for, Web Accessibility Specialist, og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Vår kursserie er i delt inn i tre deler som tar sikte på å forberede deg til WAS-sertifiseringen. Vi har kommet opp med en inspirerende og tydelig måte å vise og beskrive innholdet du trenger å lære. Selvstudier er nødvendig i tillegg til selve kursserien, men i varierende grad avhengig av dine forkunnskaper om digital tilgjengelighet.

I dette forberedende WAS-kruset går vi gjennom følgende områder:

 • Kunnskap rundt HTML-kode
 • Kunnskap rundt bruk av JavaScript
 • Brukertesting i iOS-, Android-, Windows- og MAC-miljøer
 • Brukertesting med flere typer av hjelpemidler
 • ARIA
 • ATAG
 • Økt forståelse rundt WCAG 2.1-standarden
 • Økt forståelse rundt beste praksis for universell utforming
 • Analyse av web-tilgjengelighet

Kursserie høsten 2021

Del 1: Funkas Introduksjon til universell utforming

Dato: 8. november 2021
Tid: 9:00 - 23:59
Språk: In English

Denne delen er en forhåndsinnspilt kursfilm som du kan dra nytte av når det passer deg best. Du vil motta lenke til kursfilmen den 11. oktober 2021.

Del 2: Ulike brukergrupper og deres hjelpemidler samt WCAG og ATAG

Dato: 15. november 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Online
Språk: In English

Del 3: Fordypning rundt skjermlesere. Fokus på WAI-ARIA, skriptløsninger og ulike testmetoder og verktøy

Dato: 22. november 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Online
Språk: In English

Våre priser vises eksklusive mva.

 • nov
  08

  Was-sertisering - Forberedelsekurs

  Dato:

  Tid:

  Pris: 10 200 NOK

  (Mva legges til prisen)

  Det finnes feil i skjemaet

  Deltagerinformasjon
  Faktureringsinformasjon