WAS-sertifisering – Forberedelseskurs

Funka tilbyr deg som vil ta en WAS-sertifisering, en forberedende kursserie. WAS star for, Web Accessibility Specialist, og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Vår kursserie er i delt inn i tre deler som tar sikte på å forberede deg til WAS-sertifiseringen. Vi har kommet opp med en inspirerende og tydelig måte å vise og beskrive innholdet du trenger å lære. Selvstudier er nødvendig i tillegg til selve kursserien, men i varierende grad avhengig av dine forkunnskaper om digital tilgjengelighet.

I dette forberedende WAS-kruset går vi gjennom følgende områder:

  • Kunnskap rundt HTML-kode
  • Kunnskap rundt bruk av JavaScript
  • Brukertesting i iOS-, Android-, Windows- og MAC-miljøer
  • Brukertesting med flere typer av hjelpemidler
  • ARIA
  • ATAG
  • Økt forståelse rundt WCAG 2.1-standarden
  • Økt forståelse rundt beste praksis for universell utforming
  • Analyse av web-tilgjengelighet

Kursserie

Del 1: Funkas Introduksjon til universell utforming


Dato: 2. mars 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Online
Språk: In English

Del 2


Dato: 16. mars 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Online
Språk: In English

Del 3


Dato: 18. mars 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Online
Språk: In English