WAS-sertifisering – Forberedelseskurs

Funka erbjuder dig som vill ta WAS-certifiering en förberedande kursserie. WAS betyder Web Accessibility Specialist och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Vår kursserie är i två delar och syftar till att förbereda dig på det du behöver ha koll på när du gör provet. Vi kommer på ett inspirerande och tydligt sätt att visa och beskriva det innehåll du behöver lära dig. Självstudier behövs i samband med kursen, men i varierande grad beroende på dina förkunskaper om digital tillgänglighet.

I denna förberedande WAS-kurs går vi igenom följande områden:

  • Kunskap kring HTML-kod
  • Kunskap kring användning av JavaScript
  • Användbarhetstestning i iOS-, Android-, Windows- och MAC-miljöer
  • Användbarhetstestning med flera former av hjälpmedel
  • ARIA
  • ATAG
  • Förståelse för WCAG 2.1-standarder
  • Förståelse för bästa praxis för tillgänglighet
  • Analys av webbtillgänglighet
  • Förstå olika slutanvändarens behov

Vi arbetar just nu med att fastställa nya datum för denna kurs. Tack för ditt tålamod.

Köpvillkor vid avbokning av online-kurs