Takk for i år!

Det er vanskelig å ikke snakke om lovgivning nå for tiden, men jeg skal prøve å la være. Nå som 2018 snart er omme, kan vi se tilbake på et år der vi har hatt privilegiet med å gjennomføre mange spennende oppdrag, langt unna lovens lange arm.

Med en virksomhet som rommer alt fra strategisk policyutvikling og standardisering til kodespørsmål på detaljnivå og forskning på ekstremt nerdenivå, er det lett å miste oversikten. Det skjer så mye samtidig, så hvordan skal vi klare å holde styr på alt? Og vi hos Funka er naturligvis bare en liten del av det store maskineriet som leder arbeidet med universell utforming framover.

Det er behov for kloke beslutningstakere, dyktige innkjøpere, kyndige leverandører og ambisiøse redaktører. Samt massevis av smarte utviklere og kreative designere, men mest av alt trenger vi folk som bryr seg. Som innser at det hver enkelt og av oss gjør eller ikke gjør, er av stor betydning for andre. Digitalisering handler ikke om teknologi, det handler om mennesker.

Når vi møter sluttbrukere, ser vi det konkrete resultatet av arbeidet vårt. Hver enkelt person, hvis liv er blitt enklere, gjør at det er verdt alt strevet. Vi får utrolig mye ros for det vi gjør, noe som er fantastisk.

Men mange av våre hyggelige og hardtarbeidende kunder og samarbeidspartnere får – tror jeg i hvert fall – sjeldent vite hvordan forbedringene oppleves. Hvor stor forskjellen ble da de gjorde den der nesten usynlige knappen større, hvor mye enklere det er nå som alle unødvendige mellomledd er fjernet, at det faktisk er mulig å forstå instruksjonen nå som den er omformulert … hvor ofte forteller brukerne slike ting til de som er ansvarlige, egentlig? Og hvor ofte når rosen de som har gjort jobben?

Jeg håper at alle dere som hardnakket vil fortsette å stille krav, eller på egenhånd skape økt universell utforming, får masser av ros og oppmuntring i julegave. Det har dere virkelig fortjent!

Og for de av dere som uansett vil ha en referanse til EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner, så passer denne bra: tilbakemeldingsfunksjonen. Den kan også brukes for å gi ros, ikke bare ris.

Susanna Laurin
Daglig leder, Funka