Funka i media

Funka dukker ofte opp i media. Her har vi samlet noen presseklipp som vi håper kan være av interesse.

Dagens Nyheter, 04.08.2019
Nye juridiske krav tvinger regjeringer innen EU til å gjøre sine nettsteder og apper mer tilgjengelige for brukerne. Men et samlet bildet over hvilke nettsteder som oppfyller kravene finnes ikke og nå øker sinne hos brukerbevegelsen over mangelen på press for å få en rask endring. Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka, Susanna Laurin, deltar i artikkelen.

EUs krav til universell utforming av myndighetenes nettsteder (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


NyTeknik, 05.07.2019
Debattinnlegg i NyTeknik av Funkas Forsknings- og Innovasjonssjef, Susanna Laurin - det er på høy tid at Sverige åpner opp muligheten for å stemme elektronisk og begynner å leve opp til FN konvensjonens mål om demokratiske prosesser.

"Innføring av elektroniske valg av hensyn til demokratiet" (Svensk tekst), åpnes i et nytt vindu


Upphandling24, 14.06.2019

Avisen intervjuer Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka, om at hverken leverandører eller innkjøpere har tilstrekkelig kunnskap om universell utforming på nett.

IT-innkjøpere får ikke med seg universell utforming, åpnes i nytt vindu


ComputerSweden, 16.05-2019

Avisen, ComputerSweden, tar opp det langsomme arbeidet med universell utforming i offentlig sektor i Sverige.

”Den nye svenske myndigheten jobber for langsomt – på tide å våkne opp DIGG”. Digg tilsvarer Difi i Norge (på svensk), åpnes i nytt vindu


Dagens samhälle, 16.05.2019

Den svenske avisen, Dagens samhälle, intervjuer Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka, Susanna Laurin, om at offentlig sektor i Sverige ignorerer universell utforming.

Offentlig sektor i Sverige ignorerer universell utforming (på svensk), åpnes i nytt vindu


Svenska Dagbladet, 17.12.2018

Susanna Laurin, daglig leder hos Funka, svarer på debattartikkel om risikoen for at det offentlige Sverige utestenger grupper gjennom digitalisering.

Digitaliseringen skulle kunne komme mange flere til gode (på svensk), åpnes i nytt vindu


Swedish Standards Institute, 03.12.2018

Susanna Laurin, daglig leder hos Funka, i intervju om standarden SS-EN 301549 E-tilgjengelighet.

Oppdatert standard for e-tilgjengelighet (på svensk), åpnes i nytt vindu


Ärileth.se, 09.11.2018

Susanna Laurin, Funkas daglig leder, blir intervjuet om universell utforming i den Estlandske avisen Äril eth.ee.

Intervju om universell utforming i Estlandsk avis (på estlandsk), åpnes i nytt vindu


Dagens samhälle, 04.07.2018

Et betydelig kunnskapsløft er nødvendig for at Sveriges barn, uansett funksjonsvariasjon og region de bor i, skal ha like muligheter til å kommunisere og utvikle seg, skriver Fredrik Ruben, Tobii og Susanna Laurin, Funka.

De stille barna fortjener en stemme – uansett hvor de bor, debattinnlegg i avisen Dagens Samhälle (på svensk), åpnes i nytt vindu


Metro, 20.06.2018

Det er sikkert andre måter å adressere politisk informasjon på, men hvis store valggrupper risikerer å bli utelukkede fra den digitale informasjonen, har vi et reelt demokratisk problem, sier Susanna Laurin, daglig leder i Funka, i en artikkel i avisen Metro.

Debatt: Partiene eksluderer en stor del av velgerne, artikkel i avisen Metro (på svensk), åpnes i nytt vindu

Artikkel i Metro, i PDF-format 132 kb - Debatt: Partiene eksluderer en stor del av velgerne (på svensk), åpnes i nytt vindu


Sveriges Radio, 07.06.2018

Susanna Laurin, daglig leder i Funka, blir intervjuet i radioprogrammet Klartekst. Susanna forteller at flere kommuner og myndigheter har blitt bedre til å ha informasjon som er lett å forstå. Blant annet er det fordi flere nå bruker filmer på deres nettsider.

Lettere informasjon på nettsteder for myndigheter og kommuner (på svensk), åpnes i et nytt vindu


ComputerSweden, 23.05.2018

Susanna Laurin, daglig leder i Funka, skriver i tidsskriftet Computer Sweden om den svenske regjeringens treghet med å implementere EUs Webdirektiv i svensk lovgivning.

EU-Webdirektiv skal gjøre internett universelt utformet - men Sverige faller bak (på svensk), åpnes i nytt vindu


Sveriges Radio, P4 Jämtland, 23.04.2018

Susanna Laurin, daglig leder hos Funka, i intervju om universell utforming i interne systemer og eksterne nettsteder, samt om gjeldene svensk lovgivning og det kommende EU direktivet. Du kan høre innslaget 33.43 minutter inn i programmet.

Formiddag i P4 Jämtland, (svensk tale), åpnes i nytt vindu


ComputerSweden, 06.11.2017
Susanna Laurin, daglig leder hos Funka, forteller i ComputerSweden om problemene knyttet til innholdet på nettstedene til kommunene i Sverige. Kommunenes e-tjenester er dårlig tilrettelagt for personer som av ulike grunner sliter med å lese og forstå samfunnsinformasjon.

Kronglete informasjon fra kommunene bør gjøres enklere (på svensk), åpnes i nytt vindu


Dagens Samhälle, 25.04.2017

Dagens Samhälle intervjuer Susanna Laurin om et nytt EU-direktiv (EUs Webdirektiv) som skal gjelde som svensk lov og gjøre myndighetenes nettsteder mer universelt utformede.

Ny lov øker kravene på universell utforming på nett (tekst på svensk, PDF 258 kb), åpnes i nytt vindu


Sverige Radio, 14.11.2016

Sveriges Radio, Klartext, intervjuer Susanna Laurin om skilt med rullestolsymbol som kan misforstås i ulike situasjoner.

Skilt med rullestolsymbol kan misforstås (tekst og tale på svensk), åpnes i nytt vindu


Radio SRF, 27.05.2016

Radio SRF (Synskadades Riksförbund) - tilsvarende blindeforbundet i Norge, intervjuer Susanna Laurin, daglig leder hos Funka, om det svenske transportselskapet SJ sin lansering av nytt nettsted som er fullstendig ubrukelig for personer med sterkt redusert syn. Innslaget starter 8:32 minutter inn i programmet.

27.05.2016 Susanna Laurin intervjues i svensk radio om det svenske transportselskapet SJ sitt nye nettsted som rammer synshemmede (på svensk), åpnes i nytt nettsted


Computer Sweden, 20.05.2016
Intervju med Funkas daglig leder, Susanna Laurin, om det nye Webdirektivet som gjør at alle offentlige aktører i EUs medlemsland må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nye lovkrav for digital tilgjengelighet, (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Nya Lidköpings-Tidningen, 19.05.2016
Nya Lidköpings-Tidningen skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


News 55, 19.05.2016
News 55 skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Kristianstadsbladet, 19.05.2016
Kristianstadsbladet skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Norrtelje Tidning, 19.05.2016
Norrtelje Tidning skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Nerikes Allehanda, 19.05.2016
Nerikes Allehanda skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Eskilstuna-Kuriren, 19.05.2016
Eskilstuna-Kuriren skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


VLT, 19.05.2016
VLT skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Södermanlands Nyheter, 19.05.2016
Södermanlands Nyheter skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Katrineholms-Kuriren, 19.05.2016
Katrineholms-Kuriren skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Göteborgs-Posten, 19.05.2016
Göteborgs-Posten skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Hallandsposten, 19.05.2016
Hallandsposten skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Länstidningen Södertälje, 19.05.2016
Länstidningen Södertälje skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Västerbottens-Kuriren, 19.05.2016
Västerbottens-Kuriren skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Svenska Dagbladet, 19.05.2016
Svenska Dagbladet skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

EU: Gjør internett tilgjengelig for alle i Sverige, (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Folkbladet, 19.05.2016
Folkbladet skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Norrbottens Kuriren, 19.05.2016
Norrbottens Kuriren skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Borås Tidning, 19.05.2016
Borås Tidning skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Piteå-Tidningen, 19.05.2016
Piteå-Tidningen skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Blekinge Läns Tidning, 19.05.2016
Blekinge Läns Tidning skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Aftonbladet, 19.05.2016

Aftonbladet skriver om det nye EU-direktivetet som gjør at alle offentlige aktører må sørge for å ha nettsteder, intranett og apper som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Internett skal bli tilgjengelig for alle (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Finlands Synskadade, 14.12.2015
Funkas daglige leder Susanna Laurin i intervju om universell utforming i avisen Finlands Synskadade - Förbundet Finlands Svenska Synskadades Organisationstidning.

”Det finnes ikke noe vi og de” (tekst på svensk)

Artikkel og intervju med Susanna Laurin, side 20 til 24 (tekst på svensk), i PDF-format (868 kb), åpnes i nytt vindu


AXSChat.com, 07.12.2015

Funkas daglige leder Susanna Laurin i et videoinnspilt intervju om universell utforming på nettstedet AXSChat.com.

Intervju med Susanna Laurin på AXSChat (engelsk tekst og tale), åpnes i nytt vindu


Svenske YLE, Finland, 19.11.2015
Intervju med Funkas daglige leder, Susanna Laurin, under en konferanse om universell utforming og kultur i Helsingfors i regi av Funka og yrkeshøgskolen Arcada.

Trappor och byråkrati försvårar teaterbesök (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Computerworld Norge, 02.10.2015
Torbjørn Helland Solhaug, ekspert på universell utforming hos Funka og Funkas daglige leder, Susanna Laurin, har skrevet en debattartikkel i Computerworld om universell utforming innen utdanningssektoren.

Det handler om våre barns fremtid, åpnes i nytt vindu


Karlskoga-Kuriren, 05.09.2015
Funkas daglige leder Susanna Laurin har skrevet en innsender om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Örebro län (fylke), Sverige.

Kulturinstitusjonene i Örebro län i Sverige utestenger brukerne, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Skånes Fria, 04.09.2015

Skånes Fria Tidningar rapporterer om Funkas gransking av universell utformingen på nettstedene til kulturinstitusjonene i Skåne, Sverige.

Kulturnettsteder i Skåne i Sverige er ikke universelt utformede, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Skånes Taltidning, 04.09.2015
Skånes Taltidning intervjuer Funkas daglige leder, Susanna Laurin, om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Skåne, Sverige.

Personer med nedsatt funksjonene får ikke deltatt i kulturlivet på like vilkår - nettstedene er ikke universelt utformede viser gransking. Den svenske siden ”Musik i Syd” er et av nettsteende som får kritikk (MP3), svensk tale, åpnes i nytt vindu

Taltidningen Insyn, 04.09.2015
Avisen Insyn intervjuer Funkas daglige leder, Susanna Laurin, om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Norrbotten, Sverige.

Sviktende universell utforming på nett - kulturinstitusjonene i Norrbotten får kritikk (MP3), svensk tale, åpnes i nytt vindu


Taltidningen Västernorrland, 03.09.2015

Sviktende universell utforming på svenske kulturnettsteder (MP3), svensk tale, åpnes i nytt vindu


SVT Kultur, 02.09.2015
SVT Kultur rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Sverige

Kulturinstitusjoner i Sverige utestenger personer med nedsatt funksjonsevne, svensk tekst, åpnas i nytt vindu

 

Sveriges Radio P4 Jämtland, 01.09.2015
Sveriges Radio P4 Jämtland rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Jämtlands län (fylke), Sverige.

Flere kulturnettsteder i den svenske kommunen Jämtland fungerer ikke for personer med nedsatt funksjonsevne, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Helagotland.se, 30.08.2015

Helagotland.se skriver om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene på Gotland, Sverige.

Svenske kulturinstitusjoner er dårlige på universell utforming, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Folkbladet, Folkbladet.se, 28.08.2015
Folkbladet rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Östergötland, Sverige.

Kulturinstitusjoner i Sverige utestenger brukere, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Sveriges Radio P4 Kalmar, 28.08.2015
Sveriges Radio P4 Kalmar intervjuer Funkas daglige leder, Susanna Laurin, om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Kalmar län (fylke), Sverige.

Forvirring rundt universell utforming på svenske kulturnettsteder, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Sveriges Radio P4 Västerbotten, 27.08.2015
Sveriges Radio P4 Västerbotten intervjuer Funkas daglige leder, Susanna Laurin, om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Västerbottens län (fylke), Sverige.

Kulturinstitusjoner i Sverige risikerer å utestenge brukere fra nettstedene sine, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

 
Sveriges Radio P4 Norrbotten, 27.08.2015
Sveriges Radio P4 Norrbotten intervjuer Funkas daglige leder, Susanna Laurin, om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Norrbottens län (fylke), Sverige.

Dårlig universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Norrbotten kommune i Sverige, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

 
Allehanda.se, 27.08.2015
Allehanda.se rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Västernorrland, Sverige.

Kulturkritikk mot Västernorrland i Sverige, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Dala-Demokraten, dd.se, 27.08.2015
Dala-Demokraten rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Dalarna, Sverige.

Kulturnettsteder i Dalarna i Sverige dårlig universelt utformet, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Västerviks-Tidningen vt.se, 26.08.2015
Västerviks-Tidningen rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Kalmar län (fylke), Sverige.

Kulturinstitusjoner i Sverige med sviktende universell utforming, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

 

Sveriges Radio P4 Dalarna, 26.08.2015
Sveriges Radio P4 Dalarna intervjuer Funkas daglige leder, Susanna Laurin, om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Dalarnas län (fylke), Sverige.

Dårlig universell utforming på svenske kulturnettsteder, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Sveriges Television Dalarna, 26.08.2015
Sveriges Television Dalarna rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Dalarna kommune, Sverige.

Kulturinstitusjoner i Sverige utestenger grupper, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Sveriges Radio P4 Värmland, 26.08.2015
Sveriges Radio P4 Värmland rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Värmlands län (fylke), Sverige. Dessuten intervjuer P4 Värmland Toleif Högberg, styreleder for Synskadades Riksförbund Värmland, tilsvarende blindeforbundet lokalt i Norge, om den sviktende universelle utformingen.

Dårlig universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjoner i Sverige kan føre til tapte bidrag, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Helahälsingland.se, 25.08.2015
Helahälsingland.se rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Gävleborgs län (fylke), Sverge.

Baklekse på den digitale delen av universell utforming, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Sveriges Radio P4 Värmland, 25.08.2015
Sveriges Radio P4 Värmland rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til kulturinstitusjonene i Värmland kommune, Sverige.

Dårlig universell utforming på kulturelle nettsteder i Sverige, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Uppsala Nya Tidning, UNT, 25.08.2015
Intervju i avisen UNT, med Funkas daglige leder Susanna Laurin, om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til Sveriges kulturinstitusjoner.

Brukerne utestenges fra nettsteder, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Gefle Dagblad, 25.08.2015
Artikkel i avisen Gefle Dagblad om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til svenske kulturinstitusjoner.

Baklekse på den digitale delen av universell utforming, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Sveriges Television Gävleborg, 25.08.2015
Sveriges Television ,Gävleborg, rapporterer om Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til ssvenske kulturinstitusjoner.

Sveriges kulturinstitusjoner er langt fra universelt utformet, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Sveriges Radio P4 Kronoberg, 08-07-2015

Funkas daglige leder, Susanna Laurin, intervjues av SR P4 Kronoberg i forbindelse med Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til tre av den svenske kommunens kulturinstitutioner.

Regionteaterets hjemmeside i Kronoberg kritiseres - kan miste statsbidrag, svensk tekst, åpnes i nytt vindu 


Sveriges Radio P4 Blekinge, 05.07.2015


Funkas daglige leder, Susanna Laurin, intervjues av SR P4 Blekinge i Sverige i forbindelse med Funkas gransking av universell utforming på nettstedene til tre av kommunens kulturinstitusjoner.

Dålig hemsida - riskerar statsbidrag, svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Computerworld Norge, 05.06.2015

Torbjørn Helland Solhaug, ekspert på universell utforming hos Funka og Funkas daglige leder, Susanna Laurin, har skrevet en debattartikkel i Computerworld om at tilsynsmyndigheten Difi har startet å måle hvordan Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven etterleves med tanke på universell utforming av IKT.

Funkas debattartikkel i Computerworld

Funkas debattartikkel i Computerworld, pdf (1,8 Mb), åpnes i nytt vindu

Difis svar på Funkas debattartikkel, åpnes i nytt vindu

Funkas svar på Difis kommentarer: Hva ting er og hvordan de oppfattes kan være vidt forskjellig


Dagens samhälle, 05.06.2015

Funkas daglig leder, Susanna Laurin, har skrevet en debattartikkel om brist på universell utforming i det svenske valgsystemet.

Det svenske valgsystemet er langt fra universelt utformet, (på svensk) åpnes i nytt vindu


Mariestadstidningen, 19.05.2015
Mariestadstidningen lager en helsideartikkel om Funkas befaring av universell utforming i Mariestads kommune i Sverige.

Artikkel om Funkas befaring av universell utforming i Mariestads kommune i Sverige, (på svensk) åpnes i nytt vindu

Artikkel om Funkas befaring av universell utforming i Mariestads kommune i Sverige, se side 4, PDF 20,4 Mb, (på svensk) åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 05.05.2015
Access IQ intervjuer en av foredragsholderne på Funkas Tilgjengelighetsdager 2015, Snorre Kim, om lærdommer fra Skandiabankens arbeid med universell utforming.

Intervju med Snorre Kim (på engelsk), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 24.04.2015
Access IQ intervjuer en av foredragsholderne på Funkas Tilgjengelighetsdager 2015, David MacDonald, om hva vi kan lære av Canada.

Intervju med David MacDonald (på engelsk), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 20.04.2015

Access IQ intervjuer Funkas daglige leder Susanna Laurin om å glemme lovgivning og fokusere på ux. 

Intervju med Susanna Laurin (på engelsk), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 14.04.2015

Access IQ intervjuer en av foredragsholderne på Funkas Tilgjengelighetsdager 2015, Lyza Danger Gardner, om universell utforming for de sløve og apatiske.

Intervju med Lyza Danger Gardner (på engelsk), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 10.04.2015
Access IQ intervjuer en av foredragsholderne på Funkas Tilgjengelighetsdager 2015, David Berman, om å designe for ekstreme brukere. 

Intervju med David Berman (på engelsk), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 31.03.2015
Access IQ intervjuer en av foredragsholderne på Funkas Tilgjengelighetsdager 2015, Chris Feix, om hvorfor ux mislykkes. 

Intervju med Chris Feix (på engelsk), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 30.03.2015
Access IQ intervjuer Funkas Hampus Sethfors om at hjelpemidler er mye mer enn skjermlesere. 

Intervju med Hampus Sethfors (på engelsk), åpnes i nytt vindu 


Computerworld, 20.02.2015

Computerworld rapporterer om at Funka har fått oppdraget med å lede og koordinere arbeidet med innovasjon og partnerskap innen det som heter Active and Healthy Ageing på EU-nivå.

De skal forske på universell utforming, åpnes i nytt vindu


Computerworld, 07.1.2014

Funkas Susanna Laurin og Torbjørn Helland Solhaug skriver om betydningen av å forenkle anbudsprosessen uten at det skjer på bekostning av leveransens kvalitet.

Enklere process, dårligere resultat, åpnes i nytt vindu


Computerworld, 21.10.2014
Computerworld publiserer Funkas kronikk om betydningen av at Regjeringen stiller krav om universell utforming til sine leverandører.

Enklere anbudshåndtering, åpnes i nytt vindu


Dagsavisen, 15.10.2014

Dagsavisen publiserer Funkas Torbjørn Helland Solhaugs kronikk om hvorfor universell utforming gjelder oss alle.

Universell utforming – det gjelder faktiskt deg!, åpnes i nytt vindu


Dagens Omsorg, 09.10.2014

Funkas daglige leder Susanna Laurin skriver om hvordan vi selv kan bidra for å påvirke den nye Diskrimineringsloven i Sverige

Du avgör om nya lagen blir en framgång, (svensk tekst) åpnes i nytt vindu


IBOS nyhetsbrev, 23.09.2014

Danske IBOS, som tilsvarer Blindeforbund i Norge, skriver om Funkas Susanna Laurin og hvorfor lyst er viktigere enn lov for å bedre den universelle utformingen.

Lyst styrker tilgængelighed bedre end lovgivning (dansk tekst), åpnes i nytt vindu


Taltidningen i Västmanland, 10.09.2014

Susanna Laurin i et intervju om Funkas gransking av universell utforming på de svenske stortingspartienes respektive nettsteder.

Hjemmesider uten universell utforming, (svensk tale, mp3), åpnes i nytt vindu


Handikapnytt, 04.09.2014
Avisen Handikapnytt publiserer Funkas kronikk om at alle har noe å vinne på forskriften om universell utforming av IKT.

Informasjonssamfunn for alle


Skånes Taltidning, 04.09.2014

Svenske Skånes Taltidning intervjuer Funkas daglige leder Susanna Laurin om Funkas gransking i forkant av det svenske stortingsvalget.

De svenske Stortingspartienes nettsteder fungerer elendig for synshemmede, (svensk tale), åpnes i nytt vindu


Computer Sweden, 28.08.2014

Computer Sweden skriver om Funkas gransking av partienes nettsteder i forkant av det svenske stortingsvalget den 14. september 2014.

Elendige karakterer for de svenske partienes nettsteder, (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Computerworld, 08.08.2014

Computerworld har publisert en artikkel om Funkas gransking av moderne norske nettsteder som ble utført i tråd med at Difi startet sitt tilsyn av forskriften om universell utforming av IKT. Resultatet av granskingen er skuffende.

Bekymringsverdig og merkelig,  åpnes i nytt vindu


Access by Design, 01.07.2014

Den brittiske avisen Access by Design publiserer Susanna Laurins kronikk om Funkas arbeid med universell utforming på uventede steder.

Access the unexpected (engelsk tekst)


Computerworld, 25.04.2014

Artikkel hentet fra spalten "Andre mener". Computerworlds faste kommentatorpanel består av seks personligheter med sterke og klare meninger om den norske it-bransjen. Ukens kommentator: Paul Chaffey, Statssekretær i KMD.

Enklere hverdag – for alle


Sörmlands Taltidning, 22.04.2014

Svenske Sörmlands taleavis intervjuer Susanna Laurin og Stefan Johansson under Funkas Tilgjengelighetsdager.

Reportasje fra Funkas Tilgjengelighetsdager, (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 15.04.2014

Access IQ intervjuer Susanna Laurin om behovet for den internasjonale bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, IAAP, som Funka var med på å grunnlegge. Susanna Laurin er daglig leder for Funka og styremedlem i IAAP. 

Intervju med Funkas daglige leder Susanna Laurin, (tekst på engelsk), åpnes i nytt vindu


Kommunikasjon, 08.04.2014

Fagbladet Kommunikasjon beskriver universell utforming og hva forskriften om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil innebære fra og med 1. juli 2014. Funkas daglige leder Susanna Laurin intervjues.

Krever nett for alle, åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 08.04.2014

Access IQ intervjuer Funkas Andreas Cederbom om universell utforming av skjema og WCAG. 

Intervju med Funkas Andreas Cederbom, (tekst på engelsk), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 08.04.2014

Access IQ intervjuer Stefan Johansson fra Funka om kognitiv universell utforming.

Intervju med Funkas Stefan Johansson om kognitiv universell utforming, (tekst på engelsk), åpnes i nytt vindu


Media Access Australia, 08.04.2014

Access IQ intervjuer en av foredragsholderne på Funkas Tilgjengelighetsdager 2014, Pineberrys Michael Wahlgren, om søkemotoroptimalisering og universell utforming.

Intervju med Pineberrys Michael Wahlgren, (tekst på engelsk), åpnes i nytt vindu


Aftenposten, 08.04.2014
Norsk Designråds Design for alle-pris gikk til Store norske leksikons nettsted. Funka kritiserer utnevnelsen fordi nettstedet bryter med flere av punktene i Diskriminerings- og Tigjengelighetslovens  forskrift for universell utforming av IKT.

Design for alle-pris, men er det universell utforming?, åpnes i nytt vindu


Computer World, 08.04.2014

Susanna Laurin og Torbjørn Helland Solhaug kritiserer pristildeling til nettsted som ikke er universelt utformet.

Men er det universelt?, åpnes i nytt vindu


Internetworld, 19.03.2014

Svenske Internetworld rapporterer fra seminaret om Flat design som Funkas Malin Forne og Frida Westholm holdt på den svenske konferansen, Webbdagarna.

Flat design - funker det for brukeren?, (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Taltidningen i Västmanland, 18.03.2014

Svenske Taleavisen i Västmanland intervjuer Funka om våre nye retningslinjer for navigasjon i mobile grensesnitt.

Intervju med Funka i taleavisen i Västmanland, mp3-fil (6,52 Mb), (på svensk), åpnes i nytt vindu


Offentliga Affärer, 10.03.2014

Den svenske finansavisen Offentliga Affärer intervjuer Funkas daglige leder Susanna Laurin om den nye europeiske standarden gjeldende krav på universell utforming i offentlige anskaffelser.

De får universell utforming til å funke, (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Fria Tidningar, 29.01.2014

Svenska Fria Tidningar intervjuer Funkas Susanna Laurin om hvordan brukere på kommunale nettsteder opplever oversettelser gjort med Google translate.

Hallo der…, (svensk tekst), åpnes i nytt vindu


Teknisk Ukeblad, 23.01.2014

Teknisk Ukeblad intervjuer Funkas daglige leder Susanna Laurin om gjennomslagseffekten forskriften for universell utforming av IKT har hatt så langt.

Nå må webutviklere forholde seg til helt nye regler, åpnes i nytt vindu


Universell utforming AS, 18.06.2013

Universell Utforming AS har omtalt Funkas og Kardes gransking av ungdommer med Aspergers syndrom og deres bruk av internett og sosiale medier. Granskingen ble finansiert av  ITFunk i Forskningsrådet.

Internett viktig ved Aspergers, åpnes i nytt vindu

Blogg iAllenkelhet, 07.12.2012

Funkas Torbjørn Helland Solhaug, gjesteblogger på iAllenkelhet om gjensidige.no sitt designkonsept.

Nye gjensidige.no og manglende tilgjengelighet, åpnes i nytt vindu


Computerworld, 05.09.2012

Computerworld har omtalt Funkas gransking av universell utforming for personer med nedsatt funksjonsevne i digitale læreplattformer i grunnskolen.

Blinde ser rødt over Fronter, åpnes i nytt vindu


Blogg WEBbyråkratene, 21.05.2012

En detaljert rapport om Funkas Tilgjengelighetsdager 2012 på bloggen WEBbyråkratene.

Funkas Tillgänglighetsdagar 2012, åpnes i nytt vindu


Dagsavisen, 11.06.2012

Den norske regjeringen har et ambisiøst, men prisverdig mål om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Sentralt i denne prosessen står Deltasenteret, statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Funkas Torbjørn Helland Solhaug har skrevet innlegg i Dagsavisen om Deltasenterets kompetanse på universell utforming. 

Lev som du lærer, ellers hører ingen på deg!, åpnes i nytt vindu


Blogg Webetaten, 24.04.2012

En detaljert rapport om Funkas Tilgjengelighetsdager 2012 på bloggen Webetaten.

Oppsummering av Funkas Tilgjengelighetsdager 2012, åpnes i nytt vindu


Dagsavisen, 22.03.2012

Torbjørn Helland Solhaug, webanalytiker på Funka, med fokus på universell utforming, publiserer en kronikk i Dagsavisens nettutgave. Universell utforming er et viktig suksesskriterie for å maksimere gevinstrealisering i IKT-prosjekter. Hvorfor er det så lite fokus på det?

Universell utforming som suksesskriterie for gevinstrealisering, åpnes i nytt vindu


Dagsavisen, 21.03.2012

Torbjørn Helland Solhaug, webanalytiker på Funka, med fokus på universell utforming, publiserer en kronikk i Dagsavisens nettutgave. Kronikken handler om UD2012, en stor konferanse om design for alle i fysisk miljø og IKT, og nettstedets mangel på universell utforming.

Deltasenteret svikter sin egen sak, åpnes i nytt vindu


Blogg Webetaten, 28.11.2011

Funkas daglige leder, Susanna Laurin gjesteblogger på Webetaten, tema er kommunikasjon innen offentlig sektor.

Gjør DIFIs kvalitetskriterier brukerne en bjørnetjeneste? Åpnes i nytt vindu


Blogg Gatelangs, 18.09.2011

Funkas daglige leder, Susanna Laurin sitert i rapport fra Webdagene.

Så hva lærte vi i år da?, åpnes i nytt vindu


Blogg Webetaten, 31.08.2011

Funka og tilgjengelighet blir nevnt på Webetaten, tema er: Kommunikasjon innen offentlig sektor.

Offentlig fredag på Webdagene, åpnes i nytt vindu


Språkrådet, 24.06.2011

Elektroniske tjenester fra det offentlige skal være universell utforming for alle. Likevel kan ikke alle bruke slike tjenester uten ekstra tilrettelegging. Stefan Johansson fra Funka er nevnt på side 8.

Ny rapport om universell utforming og elektroniske tjenester


Blogg Marias Metode, 22.06.2011

Øyvind Reinertsen fra Funka nevnes i norsk blogg.

Lytte Dele Delta, åpner i nytt vindu


Blogg la dolce-vita, 16.06.2011

Susanna Laurin fra Funka nevnes i norsk blogg.

Lovlige nettsider, åpner i nytt vindu


Difis kommunsjonsblogg, 15.04.2011

Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT har blogget om Funkas Tilgjengelighetsdager.

Universelt utformede IKT-løsninger gir fantastiske muligheter, åpner i nytt vindu