Kronikk

10 år med FN-konventionen

Den 3. desember er det FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, noe som gjør at media for en gang skyld bryr seg om temaet. Ingen saker har utpreget seg, men brukerstyrt assistanse, hets mot funksjonshemmede, og ikke minst regjeringens planlagte lovforslag om å inkludere utdanningssektoren i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, har i hvert fall nådd media.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Det forferdelige emnet ”Hatytringer og funksjonshemning” var tema under den årlige dialogkonferansen til Barne-, ungdoms- og familiedirektorat i anledning  3. desember. At det er behov for slike undersøkelser er like innlysende som det er avskyelig.

En mye bedre nyhet er at regjeringen nå foreslår at utdanningssektoren bør omfattes av DTL. Dette burde vært en selvfølge - noe vi har pekt på - både gjennom vår konsekvensanalyse på oppdrag fra Difi, og i ulike høringssvar. 

Skyggerapproten som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO, lanserte den 3. desember i fjor, pekte blant annet på store sprik i velferdstilbudet mellom kommunene og kraftig forskjellsbehandling innen utdanning og arbeidsliv. Lignende temaer er også å finne i årets mediarapportering.

På europeisk nivå var det lovforslaget om den europeiske loven om universell utforming på nett som tok mest plass i media i 2015 den 3. desember. I hvert fall i vår del av verden. Samtidig publiserte Mexico sin policy for universell utforming på nett, som vi var med på å fremskaffe. Det var en stor dag for oss, men i Europa var det knapt nok noen som lot merke til det. Det skjedde helt sikkert mange andre viktige ting som vi ikke lot merke heller.

Lover og regler

I år feirer FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 10 år. 168 land har ratifisert konvensjonen, som tilsvarer 87 % av alle FN-landene. Mye har naturligvis skjedd i løpet av disse ti årene, men vi er fortsatt langt unna et inkluderende samfunn. Personlig håper jeg at man fokuserer mer på implementasjon i årene som kommer.

Parallelt med dette går EU mot strengere lovkrav til universell utforming på nett, noe vi merker tydelig effekten av gjennom økt interesse fra leverandører innen IT, design og dokumenthåndtering. Plutselig har man fått det travelt med å utvikle kompetansen i bransjen, og sikre at den har tilstrekkelig kunnskap om universell utforming, for å kunne svare på anbud fra offentlig sektor.

Hos Funka kan vi se tilbake på et år der vi har vunnet flere store rammeavtaler og innovasjonsprosjekt. Vi har startet virksomhet i enda ett land – Finland - samtidig som fokus i høy grad har vært politisk, i og med våre tillitsoppdrag for EU-kommisjonen, nasjonale regjeringer, G3ict og IAAP. Det er akkurat dette som gjør vår jobb så spennende; at vi beveger oss fritt mellom strategi og taktikk – eller hvis du vil - teori og praktikk. Standarder og regelverk skaper fundamentet, men tester med brukere alltid er viktigst.

Vi - og mange av våre kunder - håper naturligvis at de skjerpede kravene vil gjøre det lettere å få gehør for, og budsjett til, å jobbe mer med universell utforming. Da har loven gjort nytte for seg. I et nettverk som vi startet på oppdrag fra 7 europeiske regjeringer, arbeider vi for at tilsynet av EUs lovgivning om webtilgjengelighet skal fokusere på å gi støtte til mer universell utforming, snarere enn å kontrollere og overvåke det som går galt.

Så på mange måter er det ”business as usual” her hos Funka; vi jobber med kompetanseoverføring i stort og smått, tester av enkelte objekt og utredninger av hele sektorer, nyutvikling og innovasjon parallelt med redesign og forbedrende tiltak.

En stor takk for i år til alle våre herlige og ambisiøse kunder! Ønsker dere alle en god, lang og velfortjent ferie.

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Universell utforming på avstand

  15. desember 2020

  Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?

 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  8. mai 2019

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.

 • Fokus på eldre brukere

  6. februar 2019

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

  7. desember 2017

  I forbindelse med Internasjonal dag for funksjonshemmede pågår det mange interessante arrangementer. I år bidrar vi til programmet på Inkluderingsdagene i Berlin, Tyskland.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Det evige spørsmålet om kostnader

  6. april 2017

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer fra en EU-konferanse i Brüssel om tilgjengelighet og lovgiving. Fokuset er som vanlig på økonomi.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Når teknikken kan gjøre forskjell

  20. januar 2015

  Funkas Susanna Laurin undres over at vi fortsatt ikke husker hvor dårlig universelt utformet selve valgavstemmingen er. Dette til tross for et tilsynelatende vellykket e-valgforsøk i 2013.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Hvor tok internett veien?

  25. mars 2014

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor IT-spørsmålene tok veien når den svenske regjeringen har kommet i gang med et lovforslag på området tilgjengelighet.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

  12. desember 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterer over den nye Europastandarden for offentlige anskaffelser og EUs forslag til direktiv om krav på universell utforming.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

  2. mai 2013

  Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Funkas Susanna Laurin tenker på retningslinjene som nesten alle peker på, og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.