Å drukne i utviklingen

Har noen fortalt deg at det skjer en hel del når det gjelder universell utforming akkurat nå? Har du hørt at det er spennende tider for alle som er interesserte i universell utforming? Ja, i så fall har du hørt helt rett. Det er spennende tider, og det skjer masse på området universell utforming akkurat nå. Hvor bra er ikke det!?

La meg lage en liten liste av noe av det som skjer nå:

  • WCAG 2.1 ligger nå ute for kommentarer
  • WAI-ARIA 1.1 blir utgitt i disse dager
  • EN 301 549 oppdateres for å inkludere apper
  • EUs Webdirektiv er i ferd med å implementeres i hele EU og Norge
  • Seksjon 508 i USA har akkurat blitt oppdatert
  • Det første rettsførende tilfellet der den svenske diskrimineringsloven blir prøvd for en e-tjeneste er oppe i tingretten
  • Kunstig intelligens tas i bruk i større omfang. Facebooks automatiske alt-tekster var et tidlig skritt, men akkurat nå står vi innenfor en strøm av nye tjenester og bruksområder.

Listen kan gjøres mye lengre. I løpet av mine 14 år i bransjen har det aldri skjedd så mye samtidig, og det er selvfølgelig en fantastisk utvikling, men den er ikke helt fri for utfordringer. La oss bryte det ned litt.

Utviklingsområdet

Alt det som skjer nå kan deles inn i tre utviklingsområder:

  • Kunnskapsutvikling
  • Lover og retningslinjer
  • Smarte løsninger og hjelpemidler

Kunnskapsutvikling. Dette er selvfølgelig bra. Funka og andre aktører driver med flere spennende prosjekter der vi hele tiden lærer oss mer om hvordan ulike grupper håndterer informasjon og tjenester. Jo mer vi lærer oss, desto flere kunnskapshull ser vi. Akkurat nå er vi blant annet involvert i IC Health, et prosjekt der vi blant annet ser på hvordan barn og personer med diabetes søker etter helseinformasjon på nettet. Samtidig som vi lærer oss mer om grupper vi vet alt for lite om fra tidligere er det dog en risiko at vi glemmer bort at selv ”kjente” grupper stilles overfor nye problemer.

Lovgivning og retningslinjer. Endelig skjer det. Det har eksistert et behov for å oppdatere både lover og retningslinjer for å stille relevante krav på universell utforming. Samtidig gjelder det å være på vakt nå. Om vi ikke bruker loven aktivt, om lovbrudd ikke får konsekvenser, da vil de nye endringene være helt meningsløse. Dessuten finnes det en stor risiko for at mange organisasjoner ser på loven og/eller retningslinjene som selve målet, og da oppnår vi aldri et universelt utformet samfunn. Og til sist; det har aldri fungert å bare lese seg opp på nye retningslinjer, bygge og tro at det skal fungere. Det krever mye testing og utvikling for å få en fullstendig forståelse om hvordan man skal bruke de nye retningslinjene.

Smarte løsninger og hjelpemidler. Dette glir mer og mer sammen. Grensen mellom det vi tradisjonelt sett som hjelpemidler og det vi kaller ”smarte løsninger” viskes ut. Samtidig pågår utviklingen av nye hjelpemidler for å inkludere enda flere brukere. Nyere hjelpemidler og smarte løsninger minsker problemet som brister på universell utforming gir opphav til. Dette her er selvfølgelig kjempebra, men vi må passe på å ikke akseptere mindre universelt utformede løsninger, bare for at noen nye hjelpemidler lykkes å kompensere for dårlig universell utforming. Det er aldri akseptabelt å ha innskannede PDF-filer, kun fordi mobilene er blitt ganske bra på tekstgjenkjenning.

Mennesket

Så hvor vil jeg med det her, hvorfor skriver jeg denne kronikken? Jo, fordi i en verden der vi som profesjonelle holder på å drukne i utviklingen, er det lett å løpe i vei av lykke og la menneskene i stikken. Hvorfor jobber vi med universell utforming? Jo, for å gi flere mennesker retten og muligheten til å være delaktige i samfunnet. At det kommer en mengde nye, smarte løsninger, at lovverket oppdateres, og at vi vet alt om hvordan enarmede lastebilsjåfører med dysleksi håndterer sin arbeidsdag i svenske gruver er kjempebra. Men når vi dykker ned i interessante spesialområder, slenger inn nye retningslinjer, nye lover, lanserer nye, smarte løsninger, da er det lett å miste fugleperspektivet. Bak oss sitter en ensom bruker forlatt, stirrende på haugen med gadgets og lurer på hvordan man finner oppskriften for å bake en sukkerkake.

Fremtiden

Virkeligheten er i dag mye mer komplisert både for oss profesjonelle og brukere. Det kreves mye tid for å forstå hvordan ulike lover og retningslinjer skal brukes for å faktisk være en hjelp. Brukerne trenger støtte for å forstå hvilke smarte løsninger som er bra for akkurat meg. Og, brukerne trenger støtte og hjelp for å kunne bli en del av utviklingen. I tider der assistentsystemet bryter sammen, der reisetjenester er mer et mareritt enn en hjelp, når kompensasjonen for funksjonsnedsettelser legges ned, da er det mange andre ting som kan oppleves viktigere for enkeltindivider enn et nettsted som ikke er universelt utformet. Det er opp til oss profesjonelle å se alt nytt som skjer, å inspireres og bruke alle nye verktøy vi har, men det handler om å bruke dem for å hjelpe menneskene, ikke for å løse et teoretisk problem.

Andreas Cederbom