Både og, ikke enten eller

Det hjelper ikke med universelt utformede strender dersom man ikke har tid til å dra dit. Derfor er det viktig å løfte fokus på hvor viktig det er med universelt utformede digitale tjenester i offentlig forvaltning.

Det er lokalvalgkamp, og enkelte steder har universell utforming blitt løftet frem som tema. Det som er interessant, og egentlig litt skremmende, er at det bare handler om fysiske miljø. Problemet er nemlig at det ikke hjelper med universelt utformede strender eller kulturhus dersom du bruker så mye tid på dårlig utformede digitale grensesnitt at du rett og slett ikke rekker å dra på stranda eller på konsert.

Digital tidstyv eller digital tidssparer?

Digitale grensesnitt har en enorm kapasitet både til å effektivisere og forsure hverdagen til dem som benytter dem. Et strålende eksempel på begge disse er barnehagesøknad i Oslo kommune. For tre-fire år siden var det lett å bruke en halvtime på å finne riktig digitale skjema, og deretter en halvtime til for å fylle inn og levere skjemaet.

Nå er det både lettere å finne skjemaet, og vesentlig raskere å fylle ut. Der jeg tidligere måtte jeg manuelt fylle ut navn, adresse og personnummer på samtlige involverte, er det nå en fullverdig kobling til folkeregisteret. Dermed trenger jeg bare velge med ett klikk hvilken av døtrene mine det gjelder. Resten er forhåndsutfylt.

Anslagsvis sparer dette foreldregruppen totalt for omtrent fem årsverk bare i Oslo. Dette er tid foreldrene i stedet kan bruke på barna sine, få litt mer nattesøvn eller bidra i lokalsamfunnet. Dessuten er datakvaliteten blitt vesentlig høyere grunnet fullstendig mangel på feilstavelser og lignende, så det er nok helt sikkert en del spart arbeidstid blant de ansatte også.

Må-oppgavene kommer først

Alle har ting de må gjøre. Noen liker man, andre bare aksepterer man. For oppgavene man aksepterer at man må gjøre, vil nok de fleste si at de ønsker å bruke minst mulig tid på disse. For det frigir tid til gjøre det man har lyst til å gjøre.

For at forbedringer skal hjelpe flest mulig, er det viktig å fokusere på volum. I Storbritannia oppdaget de i forbindelse med etableringen av det sentrale offentlige nettstedet gov.uk at noen hadde prioritert digitalisering av tjenesten ”Bisetting til sjøs”, noe som skjedde en håndfull ganger per år. Det monner ikke.

Da er det bedre å se på høyvolumsoppgaver som hjelper en stor andel av innbyggerne. Det vil samtidig påvirke et bredt utvalg av befolkningen, og derfor er universell utforming en essensiell grunnpremiss for digitaliseringen av offentlige tjenester. Det kan ikke bli digitalt førstevalg dersom den digitale løsningen ikke er mulig å benytte.

Universelt utformet Norge

Den forrige regjeringen hadde som målsetning om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Denne målsetningen står også nåværende regjering bak. Men skal vi nå dette målet, begynner det å haste. Og skal det monne, må vi legge innsats på alle fronter.

Det hjelper ikke om man kommer inn i konsertsalen hvis man ikke har fått kjøpt billetter. Det hjelper ikke at det er rampe i barnehagen dersom man ikke har fått søkt om plass. Det hjelper ikke at man får opp syltetøyglasset dersom man ikke har kommet inn i butikken.

Med andre ord: løft blikket! Universell utforming er viktig på alle arenaer, og hvis vi ikke ser helheten mellom digitale og fysiske miljø, kommer vi aldri av flekken.

Torbjørn Helland Solhaug