Bestiller du en digital tjeneste, er du en produkteier

En bestiller er produkteier og ansvarlig for visjonen i et prosjekt. Å bestille en digital tjeneste kan være en utfordring, og derfor er det viktig at samarbeidet mellom produkteier og leverandør fungerer.

Den som bestiller et digitalt system kan være prosjektleder, webmaster, webredaktør eller webansvarlig. Rollen innebærer et mer eller mindre definert oppdrag med å utvikle en ny digital tjeneste. Men helt konkret, hva mer forventes av den som bestiller? Det spørsmålet forblir ofte noe uklart og gjør prosjektet vanskelig å manøvrere. Jeg vet fordi jeg har vært i denne situasjonen selv.

I IT-utvikling kalles personen som er ansvarlig for visjonen av prosjektet vanligvis produkteier. En produkteier er eksplisitt ansvarlig for visjonen av prosjektet. Han eller hun bør vite hva som skal bygges, hvorfor og hvordan systemet skal fungere for å møte forretningsmessige mål og gi kunden fordeler. Derfor er det selvsagt også produkteierens rolle å være ansvarlig for arbeidet med universell utforming.

Å bestille en digital tjeneste

Å bestille en digital tjeneste er en utfordring i seg selv. Og å sikre universell utforming er enda mer kompleks, men ikke umulig. Det er mange parametere å holde styr på og mange ulike roller involvert. Ofte til og med ulike leverandører. Alle som skal inkluderes i dette arbeidet må forstå hvor ambisjonsnivået skal ligge. Så neste gang et system skal utvikles og du forventes å lede arbeidet - se deg selv som en produkteier.

Din interne arbeidsgruppe bør være med på notene allerede fra starten av. Bli enige om hva dere vil oppnå. Det er helt håpløst å drive spørsmål knyttet til universell utforming alene. Selv om du er ytterst ansvarlig, trenger du allierte. Når sammenstilling av kravene nærmer seg, er det viktig at du som produkteier tar avgjørelser i samråd med arbeidsgruppen din om hvordan dette arbeidet skal utføres. Det er når dere arbeider med kravene deres at dere definerer deres forventninger til systemet, og det er kravene som vil hjelpe dere når det er på tide å begynne å teste koden. Sørg for at du tar med hvordan dere skal jobbe med universell utforming i kravunderlaget. Når kravene er ferdig formulerte, må flere mennesker innvies i din tilgjengelighetsplan. Inn kommer nå prosjektlederen for å lage en tidsplan. Prosjektlederen må forstå at brukertester er et helt nødvendig moment med tanke på universell utforming og må derfor legges inn i planleggingen som et delmoment. Når dere senere har en workshop hvor dere diskuterer hvem som skal bruke tjenesten - da har du neste sjanse til å på nytt holde fanen høyt, og lede samtalen i en normkritisk retning. Heter alle virkelig Anders? Er alle over 35 og jobber alle i Oslo indre by? Kanskje ikke enda. Snakk om hvem som skal bruke systemet ditt! Gratulerer dersom du har fått med alle på toget så langt!

Inkluderende eller ekskluderende?

Forhåpentligvis lager dere et gjennomtenkt konsept. Kanskje vurderer dere å spare tid og hoppe over brukertester. De blir av og til sett på som både omfattende og tidkrevende. Men kjære produkteiere – det er dere som må sørge for at det blir noe av! Det er her og nå du skal kjempe! Du er ansvarlig for produktets egenskaper når det er ferdig. Vil du lage et inkluderende eller ekskluderende system? Brukertester er rett og slett et konkret verktøy for å kvalitetssikre universell utforming og må ikke overses om dere vil jobbe bærekraftig og inkluderende. Når konseptet er forståelig, kan designarbeidet starte. Hva kan være galt her, tenker kanskje arbeidsgruppen med en gang? Designeren har skissert på fine sidemaler med organisasjonens farger. Det er gode kontraster og tydelige lenker. Men igjen aksepterer du ikke subjektive beslutninger basert på andres meninger. I stedet flagger du for at dere nå må teste med brukerne for å være helt sikker på at de forstår hvordan designet er ment å fungere.

Hva mer trenger produkteieren å tenke på nå? Når utviklerne starter å programmere kan det være vanskelig å se hvor du kan bidra. Men det kan du! Det er fortsatt du som formelt holder stafettpinnen og sørger for at tilgjengelighetsaspektet er inkludert selv i dette stadiet. Spør gjerne utviklerne dine om hva de kan om universell utforming. For funksjonene må testes for å sikre at koden er kompatibel med hjelpemidler. Snakk om hvordan testene skal foregå. Løft spørsmålet og vær nærverende. Du kan for eksempel leie inn Funka og få gode tips og råd.

Endelig. En dedikert produkteier som virkelig tror på sitt system er nødvendig tenker jeg. I mine år i bransjen har jeg sett utallige prosjekter som har ufattelige mange feil og mangler når de lanseres. Som UX Designer har jeg forsøkt å sikre at universell utfomring er en naturlig del av de fastsatte målene. Men uten en lydhør produkteier, blir det ingen gode resultater. Nøkkelen til suksess og gode brukeropplevelser hviler selvfølgelig ikke bare på én persons skuldre. Men hvis produkteieren ikke er engasjert i arbeidet med den digitale tjenesten som skal bygges, blir det vanskeligere for utviklingslaget å jobbe motivert og bra. Enkelt og greit.

Maria Ström