Kronikk

Det evige spørsmålet om kostnader

På Europanivå diskuteres nå ”European Accessibility Act”, en ny europeisk lov om tilgjengelighet som skal omfatte næringslivet. For å spre informasjon og kunnskap om tilgjengelighet arrangerte EU-kommisjonen en todagers konferanse i Brüssel.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Målet med arrangementet var ikke å diskutere selve loven, noe som kom tydelig frem i starten av konferansen, men å presentere ulike perspektiver og utveksle kunnskap. Men elefanten i rommet var selvfølgelig det nye lovforslaget. Folks meninger er som vanlig delte.

Deltagerne var representanter fra ulike medlemsstater, EU-parlamentarikere og kommisjonærer, samt sentrale policy-makere fra USA og Canada. Dessuten deltok brukerorganisasjoner og kommersielle aktører, blant annet fra luftfartsbransjen.

Forelesningen fra Funkas Susanna Laurin hadde et forretningsmessig perspektiv; hvordan kan tilgjengelighet være en drivkraft for innovasjon? Og hvilke positive muligheter vil felles krav på tilgjengelighet gi små og mellomstore bedrifter?

Brukere med ulike funksjonsvariasjoner viste hvor viktig tilgjengelighet er for dem i ulike situasjoner. Mange kloke foredragsholdere delte sine forsknings- og prosjektresultater og gode eksempler. Etter reaksjonene, spørsmålene og diskusjonene som fant sted under konferansen å bedømme, var det mange som hadde lært seg noe nytt – noe som selvfølgelig gleder. Det er ikke alltid at vi tilgjengelighetsnerder når ut til et nytt publikum.

Men er det dyrt?

Uansett hvor godt vi eller andre argumenterer for at tilgjengelighet er nødvendig, innovativt, sexy og bra, så ender man alltid opp med å diskutere prislappen. Mange tror at en lov som stiller krav til tilgjengelighet i et bredt perspektiv, vil bli spesielt kostbart for mindre bedrifter.

Funka er ikke pådriver for lovgiving til enhver pris, ettersom vi ser ulempene av rigide regelverk på flere markeder. Men det er ikke kostnaden vi er skeptiske til, men implementeringen, ettersom en klok lovgiving må kombineres med andre verktøy for at tiltakene skal lykkes. Det er et annet spørsmål som jeg har skrevet om mange ganger før.

Det som diskuteres i Brüssel for øyeblikket er i stedet hvordan veldig små entreprenører, så kalte mikroselskaper, skal overleve dersom deres nettsteder må utformes tilgjengelig. Akkurat som om webutvikling er den største kostnaden for et bakeri eller en blomsterbutikk? Jeg synes debatten begynner å bli tullete.

Sans og balanse i argumentasjonen

Selvfølgelig skal ikke små selskaper som jobber så hardt de kan, stå i fare for å bli skvist ut av lover og regelverk. Og byråkrati har vi nok av i bøtter og spann. Så den spontane aversjonen mot nye påbud kan jeg ha viss en forståelse for.

Men det høres av og til ut som om den stakkars bedriftseieren vil bli tvunget til å gjøre millioninvesteringer – sånn helt plutselig. Dette vil neppe skje, med tanke på hvor lang omstillingstid berørte aktører pleier å få når lovgiving innføres på dette området. Unntak fra urimelige byrder kommer sikkert til å finnes, og en gradvis forbedring når man gjør oppdateringer og re-design burde hverken være spesielt dyrt eller umulig, med tanke på hvordan teknologi stadig blir bedre fra et tilgjengelighetsperspektiv.

Dessuten tror jeg at teknologiutviklingen vil gå raskere nå enn før. Når EUs anskaffelsesdirektiv får gjennomslag, vil IT-bransjen lære seg å utvikle tilgjengelige systemer, også i Norge ettersom anskaffelseslovene endres også her. Ikke fordi leverandørene spesifikt har lovkrav på seg, men fordi innkjøperne stiller krav, ettersom offentlig sektor må følge anskaffelsesloven, og dessuten Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven. Ut fra leverandørenes perspektiv er det altså etterspørselen som driver den utviklingen. Det ville både vært dyrt og helt idiotisk å holde parallelle versjoner oppdaterte, dels en tilgjengelig variant for å oppfylle kravene i henhold til offentlig sektor, dels en utilgjengelig for andre kunder. På sikt er jeg sikker på at det kommer til å bli lett(ere) for innkjøpere å velge en tilgjengelig løsning.

De fleste veldig små bedrifter har nok ikke en egen IT-avdeling, men de bruker gratis publiseringsverktøy og/eller små leverandører for sitt nettsted. Her finnes det naturligvis en glipp: selv om de store aktørene som selger til offentlig sektor tilbyr tilgjengelige løsninger, er det ikke sikkert at open source-løsninger og ”Olas webbyrå” gjør det. Men hittil har det ofte vært de mindre aktørene som har vært best på å skape enkle og brukervennlige løsninger. Om og når det blir main stream med grunnleggende tilgjengelighet, burde det kunne spre seg. Se bare på hvordan holdninger har endret seg hva gjelder miljø eller likestilling. Selv aktører som ikke omfattes av lovgiving påvirkes av samfunnets generelle normer.

Alternativet koster mer

Det er vanskelig å beregne nøyaktig hva tilgjengelighet koster. Mange har forsøkt, oss inkludert, men ingen har helt klart å få frem overbevisende tall. Noe av grunnen til dette er at det er vanskelig å skille ut arbeidet med tilgjengelighet fra annen utvikling.

Men det motsatte perspektivet finnes det ikke heller noen nøyaktige sifre på. Hva koster det å ikke gjøre noe? Å la mennesker stå utenfor deler av samfunnslivet, tilby spesialløsninger eller stole på at pårørende stiller opp? Det ville vært interessant å se på alternativkostnaden, ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. At det er kostbart for den enkelte ser vi bevis på hver dag.

Jeg håper at flere begynner å se på tilgjengelighet som en klar konkurransefordel. Da kan vi alle se frem til både gode og kreative løsninger. Og ingen kommer lenger til å fokusere på pris.

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Når teknologi hjelper mennesker

  1. mars 2021

  Funkas Forskning- og Innovasjonssjef, Susanna Laurin, om løsninger som virkelig kommer brukerne til gode, men som fortsatt har merkelige navn.

 • Universell utforming på avstand

  15. desember 2020

  Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?

 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  8. mai 2019

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.

 • Fokus på eldre brukere

  6. februar 2019

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

  7. desember 2017

  I forbindelse med Internasjonal dag for funksjonshemmede pågår det mange interessante arrangementer. I år bidrar vi til programmet på Inkluderingsdagene i Berlin, Tyskland.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • 10 år med FN-konventionen

  5. desember 2016

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hva det er vi feirer på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Universell utforming har aldri vært et mer bevegelig mål.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Når teknikken kan gjøre forskjell

  20. januar 2015

  Funkas Susanna Laurin undres over at vi fortsatt ikke husker hvor dårlig universelt utformet selve valgavstemmingen er. Dette til tross for et tilsynelatende vellykket e-valgforsøk i 2013.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Hvor tok internett veien?

  25. mars 2014

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor IT-spørsmålene tok veien når den svenske regjeringen har kommet i gang med et lovforslag på området tilgjengelighet.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

  12. desember 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterer over den nye Europastandarden for offentlige anskaffelser og EUs forslag til direktiv om krav på universell utforming.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

  2. mai 2013

  Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Funkas Susanna Laurin tenker på retningslinjene som nesten alle peker på, og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.