Diskriminerer de nasjonale prøvene i Sverige elever med dysleksi?

Det svenske Skolverket har bestemt at elever med dysleksi ikke får lov til å bruke opplesende hjelpemidler under de nasjonale prøvene i svensk.

Det virker som om problemet kommer av hvordan det svenske Skolverket ser på begrepene ”leseevne” respektive ”leseforståelse”. Skolverket bruker disse begrepene uten å tydeliggjøre hvordan de er definert.

Personer med dysleksi har problemer med det som vanligvis kalles for avkoding. Det betyr ikke at man nødvendigvis har problemer med leseforståelsen, det vil si å tolke og resonnere rundt innholdet i en tekst.

Skolverket har utformet de nye nasjonale prøvene slik at de måler avkoding og leseforståelse samtidig. Skolverket beskriver dette som at man både skal kunne lese med flyt samtidig som teksten tolkes. For å kunne vurdere og sette karakter på dette mener Skolverket at alle elever må lese teksten selv.

Med Skolverkets tolking betyr det at man skal bruke sine øyne, se på teksten og dermed lese den. Skolverket godkjenner unntak fra dette for blinde elever som har fått lov til å lese teksten med sine fingre via punktskrift. I henhold til det svenske Skolverket kan en elev altså enten lese med øynene eller med fingrene. Derimot kan man ifølge Skolverket ikke få teksten opplest. Da måles ikke evnen til både å lese og analysere teksten samtidig.

Dette forårsaker store problemer for elever med dysleksi. I den vanlige undervisningen har du rett til talebøker og innleste tekster. Med disse hjelpemidlene har få problemer med å tolke og resonnere rundt tekstene. Disse elevenes funksjonsnedsettelse er akkurat det som er problemet med avkoding. Og det problemet kompenseres med hjelpemidler. Det er ingen som krever at elever i rullestol skal gjøre oppgavene sine i gym uten rullestol, men her har det oppstått en situasjon der visse elever må gjennomføre tester uten sine hjelpemidler.

Under Dysleximässan i Sverige i høst var spørsmålet oppe til debatt og Torbjörn Lundgren, svensk nestor på området lese- og skrivevansker, forteller mer om begrepsforvirringen i en kronikk på det svenske Dyslexiförbundets (FMLS) sitt nettsted, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Du som vil bruke et opplesende hjelpemiddel på nettet kan benytte Talende Web helt gratis

Stefan Johansson