Kronikk

En vandring på utilgjengelig mark

På en eller annen måte er vi alle glad i helter. En helt kan hjelpe de hjemløse og de som sulter. Andre typer helter hjelper dyr, naturen og det truede klimaet. Men så har vi de virkelige heltene – de som sørger for at bygde omgivelser er universalt utformet.

Stefan Pelc

Tittel: Webredaktør, skribent, bilderedaktør og kursholder

Når en eiendom har ett eller flere trappetrinn opp til porten blir jeg stående igjen på utsiden, ettersom rullestolen min ikke kan fly. Dersom jeg møtes av en rampe blir scenariet bedre. For meg er rampen et signal på at grunneier ønsker en inngang, som er tilgjengelig for alle.

Utformingen og vinkelen på rampen gjenspeiler de ansvarliges tankesett og kunnskapsnivå om universell utforming. En bratt rampe viser at vedkommende ikke har forstått hvordan det fungerer når man skal opp og ned rampen. En bratt rampe gjør at jeg nesten faller ut av rullestolen min når jeg kjører ned den, og den er umulig å kjøre opp når regn og snø har gjort den såpeglatt. Det blir vanskelig for de som går med krykker og rullator også.

Slik er det også med knappen for døråpneren. Den er et tegn på at grunneier har hatt ambisjoner om å lage en dør som er enkel å åpne. Men plasseringen av knappen sier noe om det hele er gjennomtenkt og fornuftig. Dersom knappen er for nærme døren, da skjønner jeg at ansvarlig aldri har sittet i en rullestol og fått døren slengt i stolen og fingrene klemt.

Ordene ”Møt andre slik du selv ønsker å bli møtt” blafrer forbi i mitt hode.

En vandring på utilgjengelig mark

Flere ganger har jeg måttet kjøre lange omveier, rundt hele kvartaler, for å ta meg inn i bygninger via skumle bakdører og lastramper. Jag har også tatt mange mørke, bråkete og søppelstinkende vareheiser gjennom tidene, ettersom ingen flere heiser har vært tilgjengelige. Etter at de ansatte på stedet har feid og ryddet unna kartonger og annen møkk som har ligget i heisen og i veien for den selvfølgelig. Mange ganger har jeg snudd og dratt hjem igjen når alle hindringene kommer til syne. Jeg har ikke orket å ta opp kampen, klage og være uenig, bare for å komme inn. Slik er det på alt fra kommunale skoler og statelige kulturinstitusjoner til kommersielle aktører som kroer og butikker.

Jeg lurer også på hvordan jeg kommer meg ut av en brennende bygning når evakueringsreglene sier at det er forbudt å bruke heisen når det brenner. Hvorfor ikke å standardisere brannsikre heiser, og hvor er logikken i å slippe meg inn et sted når jeg ikke kan komme ut?

Kunnskap rundt det å møte andre og holdninger til menneskets likeverd

Du som jobber med bygde omgivelser har sjansen til å lage et mer universalt utformet samfunn. I Sverige har vi en ny plan- og bygningslov, samt regler for hvilke hindringer som bør fikses. Det er bare å sette i gang å registrere alt som ikke er universelt utformet, reparere og følge opp. Men glem for all del ikke menneskenes behov, som er den viktigste grunnen for at man jobber med universell utforming.

Dersom du mangler kompetanse på universell utforming og imøtekommelse er det hjelp å få. Det fins konsulter og handikapforbund som kan hjelpe deg. Du kan også, vis du tør, ta direkte kontakt med oss som har behovene. Det er en bra start.

Hvis du fikser en universalt utformet bygd omgivelse - da blir du en helt!

Relaterte kronikker av Stefan Pelc

 • Hvordan blir livet fremover?

  9. april 2018

  Det er en fantastisk hjelp at det svenske systemet gjør det mulig for funksjonsnedsatte å få brukerstyrt personlig assistanse. Men denne tryggheten kan komme til å svekkes. Funkas webredaktør Stefan Pelc, som selv har behov for assistanse, er bekymret over den uvisse situasjonen akkurat nå.

 • Tenk at en liten rampe kan gjøre så stor forskjell

  8. mars 2017

  Stefan Pelc, nettredaktør hos Funka, har testet en rampe som dekker mange ulike fysiske barrierer og anbefaler flere å kjøpe inn rampen slik at det fysiske miljøet blir tilgjengelig for alle.

 • En universelt utformet kolonihage

  6. juli 2015

  Kronikk av Funkas webredaktør, Stefan Pelc, om hvordan han har tilpasset kolonihagen sin for å gjøre den tilgjengelig for han som rullestolbruker.

 • Funka gjør graffiti tilgjengelig i Kosovo

  12. juni 2013

  Funkas Stefan Pelc fikk et spennende oppdrag; reise ned til Kosovo for å inspirere bevegelseshemmede ungdommer til å male graffiti. Det ble en reise med mange inntrykk og svært mye sprayfarge.

 • Uten assistanse stanser livet opp

  16. mai 2012

  Funkas webredaktør Stefan Pelc snakker om hvorfor det er så viktig å verne om retten til personlig assistanse og den svenske LLS-loven “lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade“.