Kronikk

Fokus på eldre brukere

Nå og da er det noen som prøver å endre det nokså kronglete og kanskje litt tørre tilgjengelighet, til noe mer sexy, for å skape økt interesse og nå ut til nye grupper.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Én av mange idéer knyttet til dette temaet har vært å fokusere på eldre brukere. Det er ganske logisk: vi lever lenger og mange er aktive langt opp i årene. 40-talierne er generelt sett en kjøpesterk målgruppe og dagens pensjonister bruker digitale tjenester betraktelig mer enn før. Om vi bare kaller tilgjengelighet for ”UX for seniorer”, så får vi kanskje bedre gjennomslag?

Kanskje det? En utvidelse gir potensielt et større marked, det kan vi være enige om. Men selv om mange eldre har en funksjonsnedsettelse og mange funksjonsnedsatte er eldre, finnes det en risiko for å trekke alle over en kam; Barn, unge og middelaldrende personer med funksjonsnedsettelse kan selvfølgelig ha de samme fysiske behovene som eldre, men samtidig helt andre ønskemål. Løsningene kan også være forskjellige - eller like - det kommer liksom an på.

Standardisering og inkludering

Så langt er eldre- og tilgjengelighetsperspektivet to parallelle spor som tidvis krysser hverandre. Ikke minst innen standardisering hvor det for øyeblikket pågår flere spennende initiativ. Funka har en sterk posisjon innenfor det som kalles aktiv og sunn aldring (Active and Healthy Ageing, eller AHA på EU-språk) ettersom vi har ledet og koordinert det europeiske Innovasjonspartnerskapet, EIPonAHA, siden 2015. Å bidra med kunnskap om tilgjengelighet i denne sammenhengen føles stadig mer viktig.

Jeg hadde nylig privilegiet av å få forelese på et Joint Intergroup Meeting i EU-parlamentet der vi blant annet diskuterte behovet for å involvere eldre mennesker i utviklingen av smarte løsninger. Det EU-finansierte forskningsprosjektet, mobile AGE, presenterte interessante resultater fra det som er kjent som Co-Creation, et annet ord som er på mote i EU for øyeblikket.

Samskaping kan høres litt pompøst ut, men konseptet med å virkelig ta utgangspunkt i brukernes behov kan aldri bli feil. Sammen med eldre innbyggere i Bremen (Tyskland), South Lakeland (England), Zaragoza (Spania) og sentrale Makedonia har prosjektet arbeidet fram offentlige tjenester basert på åpen data. Sosiale spørsmål, muligheten til å kunne bo hjemme lenger, mer universelt utformet utemiljø og helserelatert informasjon, var noen av de temaområdene som målgruppene hadde valgt å fokusere på. Heldigvis var både parlamentarikere og kommisjonærer positive og engasjerte i debatten. Spørsmål knyttet til eldre vil sannsynligvis fortsatt være i fokus fremover.

«Progressive» er et annet spennende prosjekt som har tatt fram et rammeverk for inkludering av eldre brukere knyttet til standardisering. På avslutningskonferansen der jeg holdt foredrag ble det presentert mange gode idéer. De fleste virker overens om at standarder er nødvendig for å skape grensesnitt som er eldrevennlige (age-friendly). Men nøyaktig hva dette innebærer var det ingen som ville beskrive.

Personlig la jeg mest merke til de svært store forskjellene mellom Nord og Sør-Europas syn på hvor grensen går for hvem som kan betraktes som ”eldre” og hvilke behov den (veldig heterogene) målgruppen forventes å ha. Under debatten forsøkte jeg å provosere ved å stille spørsmål rundt behovet for å ha flere eldre innen arbeid med standardisering. Det er selvfølgelig viktig å ha med målgruppen, men som jeg ser det, har vi et større problem; en brist på yngre ressurser som vil jobbe som tekniske eksperter. Deltagerne på konferansen så ut til å ha en høy snittalder, akkurat som i alle standardiseringskomiteer som jeg medvirker i.

Erfaring veier naturligvis tungt, men jeg tror på mangfold og spredning hva gjelder alder, akkurat som vi gjerne vil se eksperter med ulik bakgrunn og ulike evner.

Susanna Laurin
Daglig leder, Funka

Progressive Standards around ICT for Active and Healthy Ageing (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Mobile-Age (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  8. mai 2019

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

  7. desember 2017

  I forbindelse med Internasjonal dag for funksjonshemmede pågår det mange interessante arrangementer. I år bidrar vi til programmet på Inkluderingsdagene i Berlin, Tyskland.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Det evige spørsmålet om kostnader

  6. april 2017

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer fra en EU-konferanse i Brüssel om tilgjengelighet og lovgiving. Fokuset er som vanlig på økonomi.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • 10 år med FN-konventionen

  5. desember 2016

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hva det er vi feirer på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Universell utforming har aldri vært et mer bevegelig mål.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Når teknikken kan gjøre forskjell

  20. januar 2015

  Funkas Susanna Laurin undres over at vi fortsatt ikke husker hvor dårlig universelt utformet selve valgavstemmingen er. Dette til tross for et tilsynelatende vellykket e-valgforsøk i 2013.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Hvor tok internett veien?

  25. mars 2014

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor IT-spørsmålene tok veien når den svenske regjeringen har kommet i gang med et lovforslag på området tilgjengelighet.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

  12. desember 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterer over den nye Europastandarden for offentlige anskaffelser og EUs forslag til direktiv om krav på universell utforming.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

  2. mai 2013

  Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Funkas Susanna Laurin tenker på retningslinjene som nesten alle peker på, og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.