Kronikk

Fokus på eldre brukere

Nå og da er det noen som prøver å endre det nokså kronglete og kanskje litt tørre tilgjengelighet, til noe mer sexy, for å skape økt interesse og nå ut til nye grupper.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Én av mange idéer knyttet til dette temaet har vært å fokusere på eldre brukere. Det er ganske logisk: vi lever lenger og mange er aktive langt opp i årene. 40-talierne er generelt sett en kjøpesterk målgruppe og dagens pensjonister bruker digitale tjenester betraktelig mer enn før. Om vi bare kaller tilgjengelighet for ”UX for seniorer”, så får vi kanskje bedre gjennomslag?

Kanskje det? En utvidelse gir potensielt et større marked, det kan vi være enige om. Men selv om mange eldre har en funksjonsnedsettelse og mange funksjonsnedsatte er eldre, finnes det en risiko for å trekke alle over en kam; Barn, unge og middelaldrende personer med funksjonsnedsettelse kan selvfølgelig ha de samme fysiske behovene som eldre, men samtidig helt andre ønskemål. Løsningene kan også være forskjellige - eller like - det kommer liksom an på.

Standardisering og inkludering

Så langt er eldre- og tilgjengelighetsperspektivet to parallelle spor som tidvis krysser hverandre. Ikke minst innen standardisering hvor det for øyeblikket pågår flere spennende initiativ. Funka har en sterk posisjon innenfor det som kalles aktiv og sunn aldring (Active and Healthy Ageing, eller AHA på EU-språk) ettersom vi har ledet og koordinert det europeiske Innovasjonspartnerskapet, EIPonAHA, siden 2015. Å bidra med kunnskap om tilgjengelighet i denne sammenhengen føles stadig mer viktig.

Jeg hadde nylig privilegiet av å få forelese på et Joint Intergroup Meeting i EU-parlamentet der vi blant annet diskuterte behovet for å involvere eldre mennesker i utviklingen av smarte løsninger. Det EU-finansierte forskningsprosjektet, mobile AGE, presenterte interessante resultater fra det som er kjent som Co-Creation, et annet ord som er på mote i EU for øyeblikket.

Samskaping kan høres litt pompøst ut, men konseptet med å virkelig ta utgangspunkt i brukernes behov kan aldri bli feil. Sammen med eldre innbyggere i Bremen (Tyskland), South Lakeland (England), Zaragoza (Spania) og sentrale Makedonia har prosjektet arbeidet fram offentlige tjenester basert på åpen data. Sosiale spørsmål, muligheten til å kunne bo hjemme lenger, mer universelt utformet utemiljø og helserelatert informasjon, var noen av de temaområdene som målgruppene hadde valgt å fokusere på. Heldigvis var både parlamentarikere og kommisjonærer positive og engasjerte i debatten. Spørsmål knyttet til eldre vil sannsynligvis fortsatt være i fokus fremover.

«Progressive» er et annet spennende prosjekt som har tatt fram et rammeverk for inkludering av eldre brukere knyttet til standardisering. På avslutningskonferansen der jeg holdt foredrag ble det presentert mange gode idéer. De fleste virker overens om at standarder er nødvendig for å skape grensesnitt som er eldrevennlige (age-friendly). Men nøyaktig hva dette innebærer var det ingen som ville beskrive.

Personlig la jeg mest merke til de svært store forskjellene mellom Nord og Sør-Europas syn på hvor grensen går for hvem som kan betraktes som ”eldre” og hvilke behov den (veldig heterogene) målgruppen forventes å ha. Under debatten forsøkte jeg å provosere ved å stille spørsmål rundt behovet for å ha flere eldre innen arbeid med standardisering. Det er selvfølgelig viktig å ha med målgruppen, men som jeg ser det, har vi et større problem; en brist på yngre ressurser som vil jobbe som tekniske eksperter. Deltagerne på konferansen så ut til å ha en høy snittalder, akkurat som i alle standardiseringskomiteer som jeg medvirker i.

Erfaring veier naturligvis tungt, men jeg tror på mangfold og spredning hva gjelder alder, akkurat som vi gjerne vil se eksperter med ulik bakgrunn og ulike evner.

Susanna Laurin
Daglig leder, Funka

Progressive Standards around ICT for Active and Healthy Ageing (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Mobile-Age (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.