Fremtidens tilgjengelighet

Det spennende arbeidet vi har gjort for tilsynsmyndigheten Difi med å ta frem veiledningsmateriale for utplassering av automater med tanke på universell utforming, førte etterhvert hele veien til ICCHP, en konferanse vi sjeldent medvirker i ettersom den arrangeres midt i fellesferien.

I arbeidet for Difi gravde vi oss blant annet ned i en rekke standarder, og skapte mening og forståelse for ikke-eksperter. Interessen for denne type erfaring er stor; hvordan menneskeliggjører vi standarder? Flere andre foredragsholdere pekte også på behovet for oppdaterte og harmoniserte standarder og veiledende materiale.

Som foredragsholder fikk jeg også muligheten til å lytte til mange interessante foredrag. Men hvordan oppsummerer man alle inntrykk fra en tre dagers lang konferanse som utelukkende fokuserer på universell utforming og hjelpemidler? En konferanse der vitenskapelige artikler (totalt 1253 sider) har blitt presentert. Der hver artikkel kun skraper overflaten på et mye større arbeid. Dette er selvfølgelig et helt umulig oppdrag.

I tre dager følte jeg at jeg sto med en pappkopp og prøvde å fange vannmassene fra Niagarafallene. Når det kjøres spennende temaer i alle fire spor samtidig, er det mye man naturligvis går glipp av. Likevel var det masse spennende å plukke med seg.

Mye ny teknologi er under utvikling

Arbeidet med å gjøre livet enklere for personer med nedsatt funksjonsevne med hjelp av tankestyrte (BCI) og ultrahaptiske grensesnitt, 3D-lyd, VR, AR, AI og 3D-printede hjelpemidler, vil garantert revolusjonere livet for mange i årene som kommer.

Tankestyrte grensesnitt har eksistert lenge, og vi har kommet langt fra de mer enkle løsningene som kun registrerte at det fantes hjerneaktivitet, og med det forsøkte å styre grensesnittet (på/av). I dag kan forskere skape mye mer komplekse løsninger; med hjelp av mer nøyaktig registering kan brukeren for eksempel gripe og løfte et glass med høyre hånd, samtidig som man får en sensorisk tilbakemelding knyttet til handlingen. Vi er langt unna proteser som føles som en ekte arm/hånd, noe som krever mye trening for at det skal fungere, men utviklingen er oppsiktsvekkende.

Ultrahaptiske grensesnitt betyr at du kan skape følbare elementer i tomme luften. Du kan skape miljøer som brukeren kan utforske med følelsene og styre med bevegelser i tomme luften.

3D-lyd kan brukes for å la blinde og sterkt svaksynte brukere plassere ut virtuelle lydbranner i et rom for å lett finne tilbake til for eksempel kaffemaskinen eller utgangen, eller for å laere opp personer som nettopp har mistet synet i å navigere seg rundt med hjelp av hørselen.

Det er utrolig mye spennende på gang, og mange teknikker som egentlig bare venter på neste ”iPhone” for å nå det store gjennombruddet.

Universell utforming gjør det enklere for alle

For meg som er ekspert på universell utforming av IKT-løsninger er det også befriende å se hvor mye arbeid som gjøres med å utvikle gode grensesnitt for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Det handler da ikke bare om apper og hjelpemidler for å hjelpe individet, men også om å involvere brukerne i utviklingsprosessen av nye grensesnitt. Grensesnitt som ikke behøver å ha noe med funksjonsnedsettelser å gjøre. Fler og fler ser behovet av å inkludere denne gruppen for å skape bedre grensesnitt for alle brukere. At det ikke minst løftes innom den akademiske verden er utrolig viktig for utviklingen.

Trenden er tydelig. Det kommer til å finnes fler og fler måter å styre og ta til seg informasjon og tjenester på. Vi kommer å ha større og større hjelp av teknologien for å finne, sile ut og forstå vår omgivelse og grensesnittene vi kommer i kontakt med. Dette krever selvfølgelig at det vi utvikler er robust, følger standarder og er så enkelt som mulig. Standardisering er selvfølgelig også viktig, slik som utviklingen av de nye kravene på universell utforming (Accessibility Guidelines) i W3Cs ”Silver”-projekt.

Jeg har ingen mulighet til å komme med så mange eksempler på alt det interessante som pågår som jeg skulle ønske, men klikk deg gjerne inn på lenkene under, eller søk på Youtube etter ”brain controlled interfaces” og ”ultrahaptics”. Det finnes mange spennende videoer der ute.

Informasjon om Funkas veiledning om automater for Difi

Del 1 av materialet (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Del 2 av materialet (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Programmet for konferansen ”International Conference on Computers Helping People with Special Needs, med en del av presentationen (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Andreas Cederbom