Kronikk

Funka gjør graffiti tilgjengelig i Kosovo

Hvordan havner man i Kosovo for å male graffiti? Ja, alt begynte med én artikkel jeg skrev for noen år siden rundt det å være rullestolbruker og graffitimaler. Charlotta Boucht, en finsk frilansfotograf som arbeidet med ungdommer med nedsatt funksjonsevne i Kosovo, leste artikkelen og inviterte meg og to kamerater til å gjennomføre en tre dager lang graffiti-workshop i Kosovo. Resultatet ble en kreativ uke med mange inntrykk og veldig mye sprayfarge.

Stefan Pelc

Tittel: Webredaktør, skribent, bilderedaktør og kursholder

Oppdraget var å gjennomføre workshopen samt en større graffitimaling i en gangtunnel under jernbanen. Det var også meningen å skape reklame og PR for handikapporganisasjonen HandiKos og sette fokus på situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne i Kosovo.

Deltagere som sitter skisserer og tegner graffiti rundt et bord. Foto Charlotta Boucht

Rundt 15 bevegelseshemmede ungdommer deltok på workshopen, samt et stort antall frivillige, venner og familiemedlemmer. Tross visse vanskeligheter rundt selve planleggingen av graffiti-workshopen gikk alt veldig smidig, mye takket være ungdommenes herlige innstilling og vilje til å skape noe. Under de tre dagene ble det skissert, skåret ut maler og malt med spraybokser. Det var en fantastisk følelse å se deltagernes smil idet de gikk løs på veggene med farge. I tunnelen ble noen av deltagerne så ivrige at de malte på et par steder som ikke var tillatt, til organisatorens store fortvilelse - men hva så, alle lo jo, og politiet ga deltagernes malinger sin myndige beskyttelse!

En av deltagerne som fargelegger skissen sin. Foto Charlotta Boucht

Graffiti skaper oppmerksomhet

Det å male graffiti kan utarte seg noe forskjellig, alt ettersom hvilken funksjonsnedsetting man har eller hvor tilgjengelig veggen er. Noen klarer å holde sprayboksene selv, mens de med nedsatt hånd- og armfunksjon heller fokuserer på selve skissen. I slike tilfeller får man skape graffitien kollektivt, og la noen andre dra opp skissen i full størrelse på veggen; alle knep og teknikker er tillatt. Å gjøre graffitien tilgjengelig for selve utføreren og for iakttakerne henger sammen. Retten og muligheten til å uttrykke seg settes på prøve.

Deltagere i rullestol tester ut å male graffiti med spraybokser på en temporær vegg. Foto Cesar Verdug Sanchez

Deltagere under graffiti-workshopen som maler graffiti på hver sin side av veggen. Foto Charlotta Boucht

Flere lokale og regionale TV-stasjoner var på plass for å overvåke både workshopen og graffitiarbeidet på tunnelveggen, noe som ga stort gjennomslag. Organisatoren HandiKos fikk mange positive reaksjoner på at kunstaktiviteten ble gjennomført, og at man dermed fikk rettet fokus på funksjonsnedsatte, spørsmål rundt universell utforming og menneskerettigheter.

Tøffere vilkår for personer med funksjonsnedsetting

Reisen til Kosovo var på mange måter mer enn bare et kreativt kaos. Det er viktig å poengtere at Kosovo er en selvutnevnt stat, uten de samme statlige midlene som vi har i Skandinavia. Mange må betale en høy pris for denne uavhengighetserklæringen, spesielt personer med nedsatt funksjonsevne. Offentlig sektor har stort sett like krav på universell utforming som vi har i Sverige, men virkeligheten ser veldig annerledes ut.

En tunnelvegg som blir malt med graffiti. Foto Cesar Verdugo Sanchez

En gangtunnel under jernbanen, i den ene enden står en folkemasse og ser på de som lager graffitien. Foto Cesar Verdugo Sanchez

Jeg som er rullestolbruker og bor i Sverige lever et ”luksusliv” med arbeid, personlig assistanse, hjelpemidler og et samfunn med myndigheter, kommuner og fylkeskommuner som satser på universell utforming. Dette unner jeg mine funksjonsnedsatte venner i Kosovo også, men de har en lang vei igjen å gå. I fjor døde for eksempel 16 bevegelseshemmede personer som følge av liggesår, urinveisinfeksjoner og mangel på sykehusutstyr og medisiner. Slike forhold slipper vi.

Forhåpentligvis blir det flere reiser til Kosovo for å belyse situasjonen for funksjonsnedsatte, samt inspirere flere ungdommer til å utrykke seg via graffiti for å bli mer synlige. Med et par kartonger sprayfarge, flere fargepenner og skisseblokker, samt en stor porsjon latter og glede kan man nå langt!

Flere deltagere som maler graffiti på en tunnelvegg. Foto Charlotta Boucht

Foto: Charlotta Boucht og Cesar Verdugo Sanchez

Hvordan gikk det til?

Reisen var hovedsakelig finansiert av den finske bistandsorganisasjonen Abilis som har vært virksomme i Kosovo helt siden starten av Balkan-krigen. Arrangøren av graffiti-workshopen var Kosovos største handikapporganisasjon HandiKos viss virksomhet retter seg mot bevegelseshemmede. I dette tilfellet gikk reisen til Ferizaj, cirka 35 kilometer sør for hovedstaden Prishtina.

Relaterte kronikker av Stefan Pelc

 • Hvordan blir livet fremover?

  9. april 2018

  Det er en fantastisk hjelp at det svenske systemet gjør det mulig for funksjonsnedsatte å få brukerstyrt personlig assistanse. Men denne tryggheten kan komme til å svekkes. Funkas webredaktør Stefan Pelc, som selv har behov for assistanse, er bekymret over den uvisse situasjonen akkurat nå.

 • Tenk at en liten rampe kan gjøre så stor forskjell

  8. mars 2017

  Stefan Pelc, nettredaktør hos Funka, har testet en rampe som dekker mange ulike fysiske barrierer og anbefaler flere å kjøpe inn rampen slik at det fysiske miljøet blir tilgjengelig for alle.

 • En universelt utformet kolonihage

  6. juli 2015

  Kronikk av Funkas webredaktør, Stefan Pelc, om hvordan han har tilpasset kolonihagen sin for å gjøre den tilgjengelig for han som rullestolbruker.

 • Uten assistanse stanser livet opp

  16. mai 2012

  Funkas webredaktør Stefan Pelc snakker om hvorfor det er så viktig å verne om retten til personlig assistanse og den svenske LLS-loven “lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade“.

 • En vandring på utilgjengelig mark

  20. desember 2011

  Funkas webredaktør Stefan Pelc reflekterer over universell utforming i bebygde omgivelser med tanke på bevegelseshemmede og de som virkelig kan bli helter.