Kronikk

Hvor tok internett veien?

Et omfattende forslag om å ta inn manglende tilgjengelighet i den svenske diskrimineringslovgivningen har endelig kommet fra regjeringen. Det føles nesten uvirkelig for oss som har vært med lenge. Det er bare å gratulere handikapbevegelsen som hardnakket har kjempet for dette.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Men jo mer jeg leser i lovforslaget, desto mer urolig blir jeg. Hvor er IT-spørsmålene? Om at alle mennesker, uansett evne, skal kunne ta utdanning å få seg jobb, delta i samfunnet på like vilkår osv. Hvordan kan man da se bort fra internett, arbeidsmiljøspørsmål når det gjelder interne systemer, IKT-hjelpemidler for studenter med lese- og skrivevansker …?

Det virker som om tilgjengelighet i politikernes verden fortsatt bare handler om ramper, ledelinjer og heiser. Det er selvfølgelig viktig – svært viktig! - å komme seg inn i ulike lokaler, men i 2014 hadde jeg faktisk trodd at et aldri så lite ord om IT-relaterte spørsmål rundt tilgjengelighet inngikk i regjeringens syn på utdanning og arbeid. Hvor mange jobber finnes det egentlig som ikke involverer PC i det hele tatt?

Å skrape i overflaten

En svakhet som allerede finnes i den eksisterende svenske diskrimineringslovgivningen, og som lovforslaget henviser til, er at verken nåværende eller kommende lovgivning tar sikte på å gjøre samfunnet mer universelt utformet generelt, men fokuserer kun på ”enkelttilfeller”. Det er fristende å tenke at det er enkeltindividets muligheter til å delta på like vilkår som står i sentrum. Men sannheten er at det er ett ”vi og de” syn som sementeres, der personer med nedsatt funksjonsevne må slåss for rettighetene sine. Det er synd at regjeringen sitter fast i det gamle nå som man forsøker å ta et steg fremover.

Alternativet er konseptet universell utforming, der inkludering er grunnprinsippet. Norge har en diskrimineringslovgiving som bygger på nettopp det. Som en sentral idé er dette motsatt av hva Sverige nå forsøker å gjøre. Tanken med universell utforming er at menneskets kontaktflater mot samfunnet; studier, arbeid, kultur, stortingsvalg … alle deler skal være mulig å ta til seg å utføre og for alle mennesker, uansett evne. Fra grunn av, uten at noe må tilpasses senere fordi noen klager.

Men i lovforslaget slår man i stedet fast at ”en forutsetting for den nye diskrimineringsformen er at noen diskrimineres”. Dette er et praktfullt selvmål som tydelig viser hvor lite man ønsker en virkelig forandring.

Det papirløse samfunnet

Den mest virkelighetsfraværende delen av forslaget er eksemplene på tiltak rundt informasjon- og kommunikasjonsspørsmål: der er i følge lovforslaget ”å gi informasjon gjennom spesialtilpassede format, som for eksempel stor skrift, Daisy, lettlest eller klarspråk”. God morgen! Vi andre pleier å prate om internett. De fantastiske mulighetene som finnes for å gjøle nettsteder tilgjengelige på virker helt glemt. Eller snarere, at de aldri har eksistert. Selvfølgelig kan det ha seg slik at spørsmål angående tilgjengelighet innen IT-området vil bli håndtert i en annen lovgivning. Men det burde vel i så fall oppgis et sted? Alternative formater er et utmerket supplement til den målgruppen som ikke bruker internett, men utgangspunktet burde vel uansett være web? En vill gjetting er at i hvert fall offentlig sektor satser ganske store penger på nettopp webkommunikasjon. Med god grunn; det finnes få tilsvarende måter å kommunisere effektivt på. Og muligheten til å tilby et svært høyt nivå av tilgjengelighet er ofte uovertruffen.

Å bomme på åpent mål

En annen bemerkelsesverdig passasje er den delen som handler om skoleområdet. Der fokuserer man spesielt på at elever skal komme seg inn i sløydsalen. Dette føles – unnskyld meg alle flinke sløydlærere – som et nokså lite problem, når vi for eksempel vet at minoriteten av Sveriges fylker i dag bevilger IT-hjelpemidler til personer med lese- og skrivevansker. De barna som får avslag på søknaden, får ikke bare en dårlig start, men ofte store problemer med å få høyere utdanning og godt betalte jobber. Helt unødvendig, ettersom hjelpemidlene finnes og fungerer. I det rike landet Sverige velger vi rett og slett ikke å gi hjelpemidler til de som trenger det.

I lovforslaget inngår det en kostnads- og konsekvensanalyse. Den er ikke så negativ som man skulle ha trodd. Men jeg mener at det som vanlig fokuseres for lite på den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at personer med nedsatt funksjonsevne studerer, arbeider, betaler skatt og trives. Sammenlignet med personer som i stedet blir trygdeavhengige, som er tilfellet, når ikke skole og yrkesliv fungerer. Vi skattebetalere betaler regningen uansett, så det handler bare om hva slags samfunn vi vil ha.

Jeg pleier å si at vi vil være en del av løsningen, ikke problemet. Bedre å reagere enn å observere. Det er sikkert urettferdig å klage på dette forslaget, mange skulle si at dette er et stort steg i riktig retning. Jeg får uansett følelsen av at det meste som har med funksjonsnedsettinger å gjøre, på en eller annen merkelig måte, alltid ender med å peke bakover. Når det vi trenger er nye løsninger, innovasjonskraft og kreativitet! Jeg håper jeg tar feil.

Den svenske regjeringens lovforslag, Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ny diskrimineringsgrund, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Når teknologi hjelper mennesker

  1. mars 2021

  Funkas Forskning- og Innovasjonssjef, Susanna Laurin, om løsninger som virkelig kommer brukerne til gode, men som fortsatt har merkelige navn.

 • Universell utforming på avstand

  15. desember 2020

  Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?

 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  8. mai 2019

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.

 • Fokus på eldre brukere

  6. februar 2019

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

  7. desember 2017

  I forbindelse med Internasjonal dag for funksjonshemmede pågår det mange interessante arrangementer. I år bidrar vi til programmet på Inkluderingsdagene i Berlin, Tyskland.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Det evige spørsmålet om kostnader

  6. april 2017

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer fra en EU-konferanse i Brüssel om tilgjengelighet og lovgiving. Fokuset er som vanlig på økonomi.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • 10 år med FN-konventionen

  5. desember 2016

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hva det er vi feirer på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Universell utforming har aldri vært et mer bevegelig mål.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Når teknikken kan gjøre forskjell

  20. januar 2015

  Funkas Susanna Laurin undres over at vi fortsatt ikke husker hvor dårlig universelt utformet selve valgavstemmingen er. Dette til tross for et tilsynelatende vellykket e-valgforsøk i 2013.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

  12. desember 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterer over den nye Europastandarden for offentlige anskaffelser og EUs forslag til direktiv om krav på universell utforming.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

  2. mai 2013

  Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Funkas Susanna Laurin tenker på retningslinjene som nesten alle peker på, og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.