Hvorfor blir det så feil for så mange som vil så vel?

”Du er fantastisk god på å levere utrolig bitter medisin, uten å virke anklagende.” Det sa en kunde til meg i et møte etter at jeg hadde gransket deres e-tjeneste med tanke på universell utforming. Ganske fin ros tenkte jeg, eller var det egentlig ros?

Tjenesten jeg gransket har rundt én million brukere hvert år, og den var helt umulig å håndtere for flere personer med ulike funksjonsnedsettelser. Slik ser det dessverre ofte ut.

I tre år har jeg jobbet med å evaluere universell utforming på forskjellige nettsteder, apper, automater og annen teknikk. Hundretalls granskninger har det blitt. Jeg tester med ulike hjelpemidler, utfra de internasjonale retningslinjene for universell utforming på nett (WCAG 2.0) og med virkelige brukere. Uansett metode - resultatene er nesten alltid dystre.

Det er ofte grunnleggende feil som er årsaken til at så mange med nedsatt funksjonsevne utestenges. Det kan dreie seg om dårlige fargekontraster, slik at ikke alle ser innholdet. Eller at man ikke kommer til alt innholdet med tastaturet, som blant annet er viktig for mange med motoriske nedsettelser.

Så jeg har dessverre blitt svært god på å levere bitter medisin. Jeg gjør det ofte.

Og øvelse gjør mester.

Men ingen bygger utestengende nettsteder med vilje. Og ofte stiller man krav om universelt utformede løsninger. Men sluttresultatet blir uansett langt fra tilgjengelig for alle.

Så hvorfor blir det så feil for så mange som vil så vel?

Jeg har tenkt en hel del på dette i løpet av mine år hos Funka. Her er min topp-tre-liste over hvorfor jeg tror at så mange mislykkes i sitt arbeid med universell utforming.

1. Vanskelige krav

Kravet de fleste stiller på universell utforming er at Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) skal oppfylles på nivå AA (nivå 2 av 3 mulige). Klikk på lenken under og skroll deg gjennom siden. Kom igjen, gjør det!

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), engelsk tekst, åpnes i nytt vindu

Du la sikkert merke til både omfanget og kompleksiteten til WCAG. Ikke så rart kanskje. Det er en standard som omfatter alt webinnhold – pluss HTML og CSS, til og med Flash, Silverlight, PDF med mer. Det er vanskelig å få med alt, og samtidig være rett på sak og konkret. Og dokumentet er veldig, veldig, veldig langt. Jeg klippet ut teksten fra WCAG, limte den inn i et Word-dokument og zoomet ut. Du ser resultatet i bildet under. 98 sider. Selvfølgelig har få tid til å lese 98 sider med krav på universell utforming.


Alle som utvikler tekniske løsninger burde utforme egne krav som er enkle å forstå. Dette kan dere gjøre selv. Eller bestille av oss: Funkas kravunderlag og regelverk.

Funkas Kravunderlag og regelverk

2. Ingen oppfølging av kravene

Det er skremmende mange som stiller krav på universell utforming uten å kontrollere at kravene faktisk følges opp i leveransen. Jeg har mistet tellingen over kunder som er blitt overrasket over resultatet av en gransking av universell utforming og som har sagt noe i stil med: ”Dette var veldig uventet. Vi hadde jo med universell utforming i kravspesifikasjonen.”

Hvorfor er det så få som kontrollerer at kravene på universell utforming faktisk er med i leveransen? Dette ville vært helt utenkelig med alle andre kravtyper. Men med krav på universell utforming skjer det nesten hver gang. Kanskje finner man svaret i det første punktet – at kravene er for lange og komplekse for at bestillerne skal kunne forstå og følge dem opp?

3. Få eller ingen tester med brukere

Det spiller ingen rolle hvor god du er på å følge retningslinjer rundt universell utforming dersom du aldri tester det du bygger med brukere. I brukertester finner du problemer knyttet til forståelighet, problemer som krav og sjekklister ikke dekker. Problemer som rammer alle brukere, men hovedsakelig personer med nedsatt funksjonsevne.

Det trenger ikke å være dyre og tidkrevende tester. Én formiddag med 3-5 brukere, annenhver måned. Det holder for de aller fleste.

Mange er skeptiske til viktigheten av brukertesting, helt til de har sett den ”in action”, Så de bortprioriteres derfor dessverre altfor ofte. Men alle som har vært med under en brukertest blir helfrelste. Så gi brukertestingen en sjanse. Og inviter beslutningstagere eller andre kollegaer til å se på, slik at flere forstår betydningen av den.

Funkas Brukertest

Universell utforming er ingen rakettforskning

Min oppskrift på en mer inkluderende digital verden er altså:

  • Still tydeligere krav
  • Følg opp kravene 
  • Test med brukere.

Kan flere følge denne oppskriften så slipper jeg kanskje å gi dere så mye bitter medisin i fremtiden. Det er jo bare tre ingredienser. Lettlaget.

Hampus Sethfors