Kronikk

Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Stadig flere land er enige om at WCAG 2.0 på nivå AA er ”riktig”. Det er kanskje på sin plass å tenke litt over disse retningslinjene som alle peker på og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Det globale konsortiet W3C gjør på mange måter en utmerket jobb med å standardisere en minste fellesnevner for universell utforming.  Men dette er en konsensus-basert organisasjon, med mange sterke krefter, som gjør at utviklingen av WCAG går tregt, noen ganger forsiktig nær grensen til selvutslettende. De konspiratorisk lagde av oss kan sikkert også kritisere W3C for å la seg styre av gigantene.

I Norge har forslag til lovgivning allerede vært ut på høring. Spørsmålet er derfor ikke om den kommer, men heller hvor den lander. Funka var tidlig ute med å kommentere flere svakheter ved forslaget. Med all sannsynlighet vil regelverket følge WCAG 2.0 nivå AA, noe som er helt galt sett fra brukernes perspektiv! På lang sikt er WCAG rett og slett ikke tilstrekkelig for å lage et internett etter brukernes evner og forutsetninger.

Et par eksempler:

I WCAG finnes det et punkt som sier at det skal finnes mer enn én måte å finne en spesifikk side på. En teknikk som foreslås er bruk av søkefunksjon. Men det står ingenting om plassering, funksjonalitet, eller hvordan søkeresultatene skal presenteres. Dette er en tilbakevendende type feil ved disse retningslinjene; man kontrollerer at noe finnes, men ikke kvaliteten av dette noe.

I WCAG finnes det punkter som omhandler navigasjon med hjelp av tastatur, noe som selvfølgelig er viktig. Men det står ingenting om at man skal kunne bruke mus. Det står heller ingenting om at man skal kunne bruke pekeskjerm av noe slag.

I det store og hele mangler WCAG perspektivet om at mennesker i dag surfer på andre enheter enn bare PC. Visstnok finnes det en samling ”best practice” for mobile grensesnitt i ett annet W3C-dokument, men det ble publisert i 2008 (sic!), og baserer seg på en tid da mobilene hadde vanlige trykk-knapper og svært liten skjerm.  

Det lille som finnes i WCAG rundt kognisjon og design ligger på nivå AAA, som betyr at disse punktene ikke er blant de utpekte, være seg Norge, Sverige eller i EUs forslag til direktiv. Det som ikke anses som viktig nok er slik luksus som:

 • å kunne se hvor man befinner seg i navigasjonen eller brødsmulene
 • å presentere informasjon på en forståelig måte og komplettere med bilde, lyd og film
 • at brukeren skal få hjelp når han eller hun skal fylle ut et skjema eller noe lignende

Lyst eller lov

I Sverige føles det som om kundene våre og mange andre har forstått at universell utforming er bra for mange og nødvendig for noen.  Hva som står i regelverket er mindre viktig, poenget er jo å jobbe mot høy kvalitet og fornøyde brukere.

I Norge får vi en hel del oppdrag på grunn av lovgivningen, og spørsmålet om hvor mye som “må“ gjøres ligger ofte i lufta. I USA er det enda verre, der virker det som loven står i veien for mennesket og at juristene styrer mer enn de hjelper. 

Lovgivning er selvfølgelig viktig fordi den sier noe om samfunnets prioriteringer. Rent prinsipielt kan lover være avgjørende for å endre holdninger. Men når fellesnevneren blir så liten – da kan man begynne å lure på hva loven kommer til å føre med seg?

I og med at vi stadig gjennomfører flere internasjonale oppdrag, blir dette med lovgivning og regelverk noe vi må forholde oss til. Dels på grunn av forskjellene i de ulike landene og regionene, men også fordi veldig mange åpenbart beveger seg som en saueflokk … i kanskje ikke helt riktig retning.

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Når teknologi hjelper mennesker

  1. mars 2021

  Funkas Forskning- og Innovasjonssjef, Susanna Laurin, om løsninger som virkelig kommer brukerne til gode, men som fortsatt har merkelige navn.

 • Universell utforming på avstand

  15. desember 2020

  Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?

 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  8. mai 2019

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.

 • Fokus på eldre brukere

  6. februar 2019

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

  7. desember 2017

  I forbindelse med Internasjonal dag for funksjonshemmede pågår det mange interessante arrangementer. I år bidrar vi til programmet på Inkluderingsdagene i Berlin, Tyskland.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Det evige spørsmålet om kostnader

  6. april 2017

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer fra en EU-konferanse i Brüssel om tilgjengelighet og lovgiving. Fokuset er som vanlig på økonomi.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • 10 år med FN-konventionen

  5. desember 2016

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hva det er vi feirer på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Universell utforming har aldri vært et mer bevegelig mål.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Når teknikken kan gjøre forskjell

  20. januar 2015

  Funkas Susanna Laurin undres over at vi fortsatt ikke husker hvor dårlig universelt utformet selve valgavstemmingen er. Dette til tross for et tilsynelatende vellykket e-valgforsøk i 2013.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Hvor tok internett veien?

  25. mars 2014

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor IT-spørsmålene tok veien når den svenske regjeringen har kommet i gang med et lovforslag på området tilgjengelighet.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

  12. desember 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterer over den nye Europastandarden for offentlige anskaffelser og EUs forslag til direktiv om krav på universell utforming.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.