Kronikk

Månedens Funkaprofil: Henrik Juhlin

Funkes ansatte er svært samfunnsengasjerte, også utenfor området universell utforming. Noen av våre medarbeidere ønsker å dele sitt engasjement med deg. Turen har nå kommet til Henrik, en av våre flinke utviklere som bruker mye av fritiden sin på kommunepolitikk.

Henrik Juhlin

Tittel: Utvikler

Det begynte med politiske diskusjoner rundt kjøkkenbordet, men i forbindelse med EU-valget bestemte Henrik seg for å gjøre mer enn det. Å dele ut flyers, gå på møter og treffe likesinnede mennesker - omtrent. Det resulterte i et sete i kommunestyret.

Jeg innså at hvis man er interessert, motivert og belest, så kan man være med å påvirke beslutninger som tas i kommunen.

Etter det siste valget i Sverge fikk Henrik muligheten til å jobbe i gruppen som er ansvarlig for inkludering og demokrati - noe han så på som en stor ære. Han innså fort at han var den i gruppen som kunne mest om universell utforming, en kunnskap som raskt kom til nytte.

Kun etter et par møter hadde vi et forslag oppe rundt digitalt medborgerskap. Jeg reagerte på at forslaget ikke inneholdt noe om universell utforming. Jeg ble veldig stolt da jeg fikk gehør for at universell utforming skulle med.

Henrik vil fortsette å jobbe med demokrati, likeverd og likestilling. Han håper å kunne bruke sin ekspertise innen tilgjengelighetsområdet for å påvirke lokalpolitikerne i sin hjemkommune, men også for å forsøke å skape bedre politikk rundt funksjonsnedsettelse og oppmerksomhet om funksjonsnedsettelser på fylkesnivå og nasjonalt nivå.

Dessuten jobber jeg videre med klimaspørsmål, syklistproblematikken og fremfor alt kjemikaliepolitikk, der jeg ser at det finnes masse å gjøre.

Med to småbarn, en krevende heltidsjobb og en stor lidenskap for fotografering, kan man lure på hvordan Henrik for tiden til å strekke til, og hva familien tenker om hans politiske engasjement.

Det blir ganske mange møter på kveldstid, men både jeg og min kone er så heldige å ha fleksible sjefer. Det er selvfølgelig litt dumt at vi bytter på å være ute om kveldene, men man får vel se på det som en slags hobby og at jeg omgås med venner - da er det ikke så farlig.

FAKTA

Slik styres en svensk kommune. Svenske kommuner fungerer relativt likt med norske. Det øverste besluttende organet i en svensk kommune er kommunfullmäktige, tilsvarende kommunestyre. Medlemmene defineres gjennom kommunevalget hvert fjerde år. En svensk kommune styres også av kommunstyrelsen, tilsvarende formannskapet, og en rekke nemnder. Kommunstyrelsen (kommunens ”regjering”) er kommunens administrerende og kordinerende organ. En nemnd kan for eksempel være skolenemnden, som er ansvarlig for å styre skolene i henhold til kommunfullmäktiges retningslinjer.