Kronikk

Når teknikken kan gjøre forskjell

En del ting som er svært aktuelle når det er valgkamp kommer ikke frem i debatten, nettopp fordi det er – valgkamp. Når alle skal mene noe i media blir det så trangt om plassen at mer generelle spørsmål om demokrati har en tendens til å forsvinne. Men brist på universell utforming i det øyeblikket man skal avlegge stemme, er et viktig demokratisk spørsmål som ikke må glemmes bort.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Valglokaler som ikke fungerer for bevegelseshemmede. Stemmesedler som ikke fungerer for personer med lese- og skrivevansker. Synshemmede som ikke kan avgi hemmelig stemme. Et godt digitalt valgsystem ville kunne eliminere de fleste av disse problemene, med alt hva det innebærer av økt selvstendighet og mer inkludering.

Er glasset halvtomt eller halvfullt?

I Estland, som sies å ha ledet e-valgutviklingen, har man hatt sikkerhetsproblemene i fokus. I Norge, hvor e-valg er blitt testet ut i mindre skala på flere nivåer, er regjeringens konklusjon at problemene er så store at det er uaktuelt å innføre systemet. Hvis jeg har forstått saken rett skyldes dette politisk uenighet om e-valg, selv om forsøkene i Norge synes å ha vært fremgangsrike. Over en tredjedel av de som kunne avgi e-stemme i stortingsvalget i 2013 benyttet muligheten. Ni av ti stemmeberettigede som var med i det siste forsøket var også positive til muligheten til å kunne avgi e-stemme. 

I Sverige har vi utredet spørsmålet uten noen form for testing. Tekniske vanskeligheter, først og fremst med tanke på sikkerhet, pleier å være hovedargumentet mot innføring av e-valg. Men oppe til debatt er også frykt for at enkeltindividet lettere skulle kunne la seg påvirke eller lure, og at medborgerne ikke kommer til å stole på eller forstå systemet. 

Selvfølgelig eksisterer det problemer. IT-systemer har en tendens til å være noe kronglete (eller gjelder det bare meg?), og vi har vel alle opplevd hvor sårbare viktige samfunnsfunksjoner er når noen tilfeldigvis graver over en kabel. Men det manuelle stemmesystemet vi har i dag er vel neppe perfekt?

Hvert eneste valgår går stemmesedler tapt eller blir talt opp feil. Det rapporters om personer som ikke står på valglistene. Overivrige partifunksjonærer som hjelper eldre på gamleheim med å stemme uten helt å forsikre seg om at det skjer frivillig. Hemmelig valg som røpes på grunn av slurv og manglende kunnskap og personer som prøver å endre forhåndsstemmen sin som blir nødt til å gå fra et lokale til et annet uten å finne en eneste funksjonær som kan reglene.

Men likevel betrakter vi valgene i vår del av verden som demokratiske og velgjennomførte. Til tross for at mange mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke kan delta. For meg er dette temmelig ulogisk. 

Kan vi stole på systemene?

Jeg påstår på ingen måte at jeg forstår sikkerhetsproblematikken i detalj, men jeg innbiller meg at det finnes en vei rundt sikkerhetsproblemene som knytter seg til e-valg. Hvis vi kan utføre banktjenester, deklarere og bestille medikamenter på nett, burde vi vel kunne stemme via nett også? Eller i hvert fall digitalt i egne lokaler. Fordelene vil være enorme for personer med nedsatt funksjonsevne. Det argumentet burde veie like tungt i debatten.

Funka har gransket e-valgsystemer gjeldende universell utforming i mange år. Mye har skjedd i løpet av tiden, og nå er muligheten for å lage en skikkelig god løsning like rundt hjørnet. Jeg håper at visjonære politikere, som verner om demokratiet, sørger for å løse problemene og dermed ta et stort steg mot et mer universelt utformet valg. Det er på høy tid å leve opp til FN-konvensjonens tale om retten til å delta i demokratiske prosesser.

Wikipedias forklaringer av en del begreper knyttet til e-valg (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Wikipedias eksempler over land som har testet ut e-valg (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Norsk rapport om e-valgforsøket, PDF (6 MB), åpnes i nytt vindu

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Når teknologi hjelper mennesker

  1. mars 2021

  Funkas Forskning- og Innovasjonssjef, Susanna Laurin, om løsninger som virkelig kommer brukerne til gode, men som fortsatt har merkelige navn.

 • Universell utforming på avstand

  15. desember 2020

  Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?

 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  8. mai 2019

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.

 • Fokus på eldre brukere

  6. februar 2019

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

  7. desember 2017

  I forbindelse med Internasjonal dag for funksjonshemmede pågår det mange interessante arrangementer. I år bidrar vi til programmet på Inkluderingsdagene i Berlin, Tyskland.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Det evige spørsmålet om kostnader

  6. april 2017

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer fra en EU-konferanse i Brüssel om tilgjengelighet og lovgiving. Fokuset er som vanlig på økonomi.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • 10 år med FN-konventionen

  5. desember 2016

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hva det er vi feirer på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Universell utforming har aldri vært et mer bevegelig mål.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Hvor tok internett veien?

  25. mars 2014

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor IT-spørsmålene tok veien når den svenske regjeringen har kommet i gang med et lovforslag på området tilgjengelighet.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

  12. desember 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterer over den nye Europastandarden for offentlige anskaffelser og EUs forslag til direktiv om krav på universell utforming.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

  2. mai 2013

  Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Funkas Susanna Laurin tenker på retningslinjene som nesten alle peker på, og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.