Kronikk

Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

Det er gøy at det skjer så mye på område universell utforming akkurat nå. Men det er altfor mye politikk for min smak. Det kjedeligste er at det virker som om alle fokuserer på kostnader og problemer. Internt i Mandat 376 er det bransjen selv som bremser, noe som kanskje ikke er så rart, selv om jeg tror de tar feil. At alle leverandørene har tydelige – og like – retningslinjer å forholde seg til burde være en fordel og bidra til like vilkår for alle.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Når det gjelder forslaget til direktiv føles det som om mange av aktørene setter seg på bakbeina og at de fleste tror at dette kommer til å bli veldig vanskelig, svært dyrt og kjempekjedelig. Mens det er få som snakker om mulige alternativer.  Noen burde gjøre et regnestykke på hvor mye det koster å utestenge personer med nedsatt funksjonsevne, for å sammenligne.

Fra et skandinavisk perspektiv er forslaget til direktiv svært begrenset. Det dreier seg om 12 “services“. Det gjenstår å se hvordan begrepet “service“ tolkes dersom og når direktivet får gjennomslag. Hvis vi for enkelhets skyld kaller det for tjenester, så er det uansett ikke soleklart  hvilke tjenester som omfattes i hvilke land, ettersom samfunnsstrukturen gjør stor forskjell på medlemsstatene.  

Et nokså stusselig utvalg

Av samtlige tjenester som innbyggerne bruker har man altså valgt ut 12. Én av disse er søknad om byggetillatelse, noe de færreste gjør selv som jeg personlig har erfart i denne prosessen to ganger så langt. Men tjenester man sjeldent har behov for, eller kanskje aldri, er vel ikke så viktig å fokusere på, fra brukernes perspektiv. Det virker heller ikke som om det å melde flytting, tyveri eller å registrere ekteskap er sett på som ofte brukte tjenester som skal gjennomføres raskt og effektivt på nettet. Kort sagt, det er neppe slik at direktivet dekker alt av betydning for meg som borger. Det ville vel vært ganske naturlig å utvide direktivet til å gjelde hele offentlig sektor, ettersom de aller fleste lands regler i dag omfatter akkurat det?

De kravene som er stilt er at tjenesten skal oppfylle WCAG 2.0 på nivå AA. Det er jo ingen nyhet at vi anser at disse retningslinjene er et bra teknisk grunnlag for å få fokus på hjelpemiddelsproblematikken, men ikke langt nær nok for å oppnå universell utforming. Men akkurat nå er det disse retningslinjene som finnes, og de er bedre enn ingenting. Ut fra vårt perspektiv burde det være en selvfølge å utvide direktivet til også å gjelde mobile grensesnitt, selv om det ikke er helt enkelt å peke ut hvilket regelverk som skulle gjelde.

Viktige suksesskriterier

Når vi stiller spørsmål ved direktivet er det mange som blir forbauset. “Det er bedre enn ingenting“. “Man må ta ett steg av gangen“. “Dette burde vel dere tjene på“ er vennlige argumenter. Sant nok. Vi respekterer selvfølgelig brukerorganisasjonenes krav på lovgivning, og vi er helt enig i at det beste ikke må bli det godes fiende. Men. I mange land, ikke minst i Skandinavia, vil direktivet risikere å bremse utviklingen. Dette er sikkert tenkt å være et  minimumsnivå, men vår erfaring fra for eksempel  bygningslovgivningen er at lovkravene ofte blir målsettingen og ikke middelet. Derfor forholder vi oss skeptiske til direktivet slik det er utformet i dag.

Dessuten tror vi egentlig ikke at direktivet kan utgjøre særlig stor forskjell. Lovgivning alene endrer jo ikke folks atferd, selv om dette er viktige på et prinsipielt nivå. Samtlige internasjonale undersøkelser som vi har gjennomført de seneste årene peker på at de som har lykkes best med universell utforming på nett er de landene  som har flest mulig av  følgende fire viktige forutsetninger:

 • En sånn passe upresis lovgivning (ikke for teknisk detaljert, for da virker den fort hemmende og blir fort utdatert)
 • Gode policies og utbredt forståelse for kvalitetsaspektene av universell utforming
 • Kompetent bransje med dyp ekspertisekunnskap
 • Sterke organisasjoner som stiller tydelige krav

Vi ønsker alle initiativ som høyner nivået av universell utforming velkommen. Det vi virkelig tror på er at den europeiske standarden, som forhåpentligvis blir resultatet av Mandat 376, vil kunne påvirke ved å stille krav på universell utforming ved offentlige anskaffelser. Det ville tvinge både bestillere og bransjen til å skjerpe seg litt. La oss jobbe sammen for å oppnå dette!

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Når teknologi hjelper mennesker

  1. mars 2021

  Funkas Forskning- og Innovasjonssjef, Susanna Laurin, om løsninger som virkelig kommer brukerne til gode, men som fortsatt har merkelige navn.

 • Universell utforming på avstand

  15. desember 2020

  Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?

 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  8. mai 2019

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.

 • Fokus på eldre brukere

  6. februar 2019

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

  7. desember 2017

  I forbindelse med Internasjonal dag for funksjonshemmede pågår det mange interessante arrangementer. I år bidrar vi til programmet på Inkluderingsdagene i Berlin, Tyskland.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Det evige spørsmålet om kostnader

  6. april 2017

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer fra en EU-konferanse i Brüssel om tilgjengelighet og lovgiving. Fokuset er som vanlig på økonomi.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • 10 år med FN-konventionen

  5. desember 2016

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hva det er vi feirer på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Universell utforming har aldri vært et mer bevegelig mål.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Når teknikken kan gjøre forskjell

  20. januar 2015

  Funkas Susanna Laurin undres over at vi fortsatt ikke husker hvor dårlig universelt utformet selve valgavstemmingen er. Dette til tross for et tilsynelatende vellykket e-valgforsøk i 2013.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Hvor tok internett veien?

  25. mars 2014

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor IT-spørsmålene tok veien når den svenske regjeringen har kommet i gang med et lovforslag på området tilgjengelighet.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

  2. mai 2013

  Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Funkas Susanna Laurin tenker på retningslinjene som nesten alle peker på, og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.