Sex i bevegelse

Ved siden av mitt arbeid hos Funka, arbeider jeg som personlig assistent. Det betyr at jeg av og til stepper inn og jobber når ordinære assistenter ikke kan. I sommer var jeg så heldig å få være med på en leir arrangert av Unga rörelsehindrade og Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, i Stockholm.

RFSU arbeider med seksuell og reproduktiv helsa og rettigheter, gjennom blant annet opplysningsarbeid rundt samliv og seksualitet. Unga rörelsehindrade, eller Unge bevegelseshemmede på norsk, beskriver seg selv som Sveriges viktigste ungdomsforbund for barn og unge voksne med nedsatt mobilitet. De arbeider for at alle barn og unge skal ha samme rettigheter i Sverige. Det er altså to viktige organisasjoner som har gått sammen i prosjektet «Sex i bevegelse». Som tidligere aktiv innen RFSU, og med interesse for spørsmål knyttet til funksjonshemminger, var jeg sugen på å dra på denne leiren allerede før jeg ble spurt om å være med som assistent.

Under fem fullpakkede dager i Lidingø like utenfor Stockholm, samlet det seg deltagere fra hele Sverige. Leiren fokuserte på spørsmål rundt seksualitet, funksjon og normer. Temaer som er viktige, men ikke alltid like lett å prate om. Men at det skulle bli så vanskelig å snakke om temaene, var det dog ingen som merket, ettersom dagene ble fylt med dype diskusjoner om alt fra foreldreskap til kroppsaktivisme.

Hvem kan være personlig, men ikke privat?

Et spørsmål som ofte dukker opp når man snakker om utdanning med RFSU, er forskjellen mellom det å være personlig og det å være privat. Sex kan være et følelsesladet tema. Derfor er det viktig å aldri være privat når du foreleser om sex og relasjoner for en skoleklasse, men vær gjerne personlig. Samme mantra gjaldt for alle deltagerne under leiroppholdet. Min erfaring på området personlig assistene, har lært meg at det er et privilegium å kunne velge mellom privat og personlig. Jobben som personlig assistent kan innebære at jeg fort havner i den private sfæren til et annet menneske. Dette stiller store krav til meg som assistent, og det er essensielt at jeg ikke lar mine meninger eller vurderinger påvirke arbeidet mitt, og dermed også privatlivet til personen jeg arbeider for. Det er en hårfin balansegang mellom det å være personlig og det å være privat - det er viktig å forstå sin rolle når man jobber som personlig assistent.

Sex og normer

Både eksterne og interne forelesere var invitert for å fange opp ulike sider av skjæringspunktet mellom seksualitet og funksjonalitet. Det er fordommer om personer med nedsatt funksjonsevne og sex, som leiren ønsker å motvirke. Selv om leieren retter seg mot funksjonshemmede, var spørsmål rundt emnet funksjonshemming ofte sekundært, alle trenger dialog rundt samliv og sex, uavhengig av deres funksjonsvariasjon.

Paralympics-idrettsutøvere, forskere, aktivister og RFSUs egne informatører bød på seg selv og utfordret deltagernes tankebaner. Vi fikk lære oss at tankebaner kan endres, samme gjelder begrep rundt sex. En av foreleserne understreket at det er viktig å ha et åpent sinn i en verden fult av normer. Maktfordelingen knuttet til funksjonshemming, altså de normene som utestenger funksjonshemmede fra samfunnet gjennom strukturelle barrierer og som hviler på en ide knyttet til kategorisering av mennesker, ble diskutert mye under leiren.

Alle kropper har både begrensninger og muligheter. Hva er så særegent med akkurat min kropp og hva liker jeg? Dette får jeg aldri vite hvis jeg ikke prøver. Som ansatt hos Funka er jeg allerede drillet i hvor viktig det er å teste for å få svar.

Ebba Myrsten

Prosjektet Sex i rörelse, sex i bevegelse på norsk

Sex i rörelse, eller sex i bevegelse på norsk, er et treårig prosjekt finansiert av Allmänna Arvsfonden, en svensk myndighet som finansierer nyskapende og utviklende prosjekt for unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Prosjektets formål er å øke den seksuelle helsen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Leiren, akkurat som prosjektet, retter seg til unge personer mellom 15-32 år med normbrytende funksjonsvariasjoner. Utdanningskonsept og metodemateriale skal tas fram, både til målgruppen og til personer som arbeider nært med den spesifikke målgruppen.

Prosjektet Sex i rörelse (svensk tekst), åpnes i nytt vindu