Kronikk

Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

Midt under Funkas Tilgjengelighetsdager skjer det endelig: Rådet i EU vedtok den europeiske loven om digital tilgjengelighet: European Accessibility Act. Det drøyer litt før den får noen reell virkning på livene til den enkelte, men allerede nå ser vi at blant annet banker og e-handelsaktører setter i gang tiltak for å møte kravene.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Diskusjonen om lov eller ikke lov har holdt på så lenge jeg kan huske. I Europa har mange etterspurt et regelverk, selv om baksider ved loven har kommet tydelig frem i for eksempel USA. Når du er midt i en standardiserings- og policyprosess, kan det noen ganger føles som om ingenting skjer fordi ting går så sakte. Men hvis du ser tilbake, har det faktisk skjedd veldig mye.

Den europeiske diskrimineringsloven endte kun opp som et forslag, men samme år som den mislyktes, 2008, ble det besluttet å utvikle en europeisk standard med krav til universell utforming på IT-feltet. Målet var å påvirke offentlige anskaffelser og et stort og langsiktig arbeid begynte, der Funka aktivt bidro.

Steg for steg mot et høyere nivå av universell utforming

I 2010 ratifiserte EU-konvensjonen FNS konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Norge ratifiserte konvensjonen først i 2013. EUs strategi for funksjonshemmede (2010-2020) bygger på konvensjonen og fremhever universell utforming som en viktig faktor. For folk flest er dette bare ord på papir, men den banet vei for en rekke initiativ:

 • 2012 kom forslaget om EUs Webdirektiv som skulle gjelde for offentlig sektor. Ingen visste om det ville bli en realitet eller ei, eller hvor lang tid det ville ta. Funka leverte statistikk knyttet til nivået på universell utforming i samtlige EU-land og korridorpolitikken om samordning tok virkelig av.
 • 2014 ble den europeiske standarden EN301549 publisert - en stor suksess etter mange års forhandlinger. Nå finnes det endelig felles krav til universell utforming innen IT-feltet som det er mulig å bygge lovgivning rundt. Funka startet også å holde kurs om EN-standarden og foredrag om innkjøpsmetoder knytet til offentlige anskaffelser.
 • 2015 blir forslaget til den Europeiske Tilgjengelighetsloven presentert. Jeg husker det godt fordi jeg var i Mexico for å hjelpe den meksikanske regjeringen i sitt arbeid med å bruke EN-standarden og måtte ringe hjem for et par intervjuer. Mange var spent, nå skulle alt bli universelt utformet! Men et forslag kan endre seg en god del før en endelig avgjørelse tas, noe som kom svært tydelig frem i dette tilfellet. 
 • 2016 trådde EUS Webdirektiv i kraft. Plutselig hadde EU virkelig akselerert bortover lovgivningsveien. Jeg fikk i oppdrag å lede den gruppen av eksperter som gir støtte til EU-kommisjonen og medlemsstaten i overgangsperioden samt utarbeide tilsynsmetodikk og mal knyttet til selvdeklarasjon. Parallelt startet Funka et nettverk av tilsynsmyndigheter i ulike medlemsstater som deler kunnskap og erfaringer på området.
 • 2017 trådde det europeiske anskaffelsesdirektivet i kraft, med krav til universell utforming. Like etter innså IT-bransjen at de var nødt til å oppfylle kravene for å kunne fortsette å levere til offentlig sektor. Det tok ikke lang tid før henvendelser fra nye kunder kom - loven gjorde en forskjell.
 • 2018 begynte EUs Webdirektiv å gjelde for offentlig sektor i Sverige. Plutselig ble det full fart – og mange spørsmål - ikke minst fordi den svenske tilsynsmyndigheten, DIGG, (tilsvarende Difi i Norge) ble opprettet nesten samtidig som direktivet kom.
 • 2019 trår altså den Europeiske Tilgjengelighetsloven i kraft, som dekker visse utvalgte produkter og tjenester i privat sektor. På samme tid har offentlig sektor en deadline å forholde seg til; 2019 må nye nettsteder oppfylle kravene til universell utforming som finnes i EUs Webdirektiv.

Dette betyr at myndigheter og kommuner kommer til å være veivisere for det private næringslivet innen EU. Parallelt med EU-kommisjonens utarbeidelse av forskrifter for den europeiske loven om digital tilgjengelighet (Accessibility Act), som retter seg mot produkter og tjenester, kommer offentlig sektor til å bli vant til å stille krav på universell utforming, uavhengig av om de bygger nye eller oppgraderer eldre nettsteder. Industrien møter etterspørselen ved å gå kurs og stadig flere sertifiserer sine konsulenter i universell utforming med hjelp av den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, sitt sertifiseringsprogram.

Det er definitivt mye som gjenstår, men etter år med stagnasjon føles det faktisk som om området universell utforming vokser så det knaser. Jeg håper at våre innovasjonsprosjekter, som har til hensikt å utdanne flere eksperter på universell utforming, lykkes slik at det i fremtiden vil finnes mange som kan bidra til at den digitale verden blir bedre for oss alle.

Susanna Laurin
Forsknings- og innovasjonssjef

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Fokus på eldre brukere

  6. februar 2019

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

  7. desember 2017

  I forbindelse med Internasjonal dag for funksjonshemmede pågår det mange interessante arrangementer. I år bidrar vi til programmet på Inkluderingsdagene i Berlin, Tyskland.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Det evige spørsmålet om kostnader

  6. april 2017

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer fra en EU-konferanse i Brüssel om tilgjengelighet og lovgiving. Fokuset er som vanlig på økonomi.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • 10 år med FN-konventionen

  5. desember 2016

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hva det er vi feirer på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Universell utforming har aldri vært et mer bevegelig mål.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Når teknikken kan gjøre forskjell

  20. januar 2015

  Funkas Susanna Laurin undres over at vi fortsatt ikke husker hvor dårlig universelt utformet selve valgavstemmingen er. Dette til tross for et tilsynelatende vellykket e-valgforsøk i 2013.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Hvor tok internett veien?

  25. mars 2014

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor IT-spørsmålene tok veien når den svenske regjeringen har kommet i gang med et lovforslag på området tilgjengelighet.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

  12. desember 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterer over den nye Europastandarden for offentlige anskaffelser og EUs forslag til direktiv om krav på universell utforming.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

  2. mai 2013

  Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Funkas Susanna Laurin tenker på retningslinjene som nesten alle peker på, og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.