Kronikk

Tysklands Inkluderingsdager i Berlin

I år feirer vi Internasjonal dag for funksjonshemmede på Inkluderingsdagene (Inklusionstage) i Berlin, Tyskland. Det er en interessant dialogkonferanse med 600 deltakere fra alle verdenshjørner. Fokuset er å la mange komme til ordet, og det lykkes virkelig.

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

Konferansen fokuserer på situasjonen i Tyskland, og hva som kan læres av erfaringer fra andre land. Det er Sosialdepartementet som organiserer arrangementet, som er veldig godt organisert og sjenerøst. Deltakerne er en blanding av representanter fra brukerorganisasjoner, politiske beslutningstakere og eksperter. Inviterte talere kommer fra Afrika, Asia, Australia, Europa og USA, mens publikum er hovedsakelig fra Nord-Tyskland.

I utgangspunktet diskuteres FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, fra mange forskjellige perspektiver. I parallelle økter presenteres prosjekter, erfaringer og rollemodeller av forskjellige slag, delt inn i emner som arbeidsliv, utdanning, universell utforming og mye mer.

Funka er invitert til å presentere vår suksesshistorie, fra et ideelt prosjekt opprettet av brukerorganisasjoner i et lite land i nord til å bli en kommersiell markedsleder på europeisk nivå.

Jeg må innrømme at jeg var nølende med oppsettet. Tre talere i hvert rom gjør en 15 minutters presentasjon hver, med sprikende emner. Etter det forventes publikum å følge opp med en diskusjon i mer enn en time. Panelet har ikke snakket på forhånd, og det er en ren tilfeldighet at jeg kjenner moderatoren fra før. Alt kan skje. Med rundt 100 personer i hvert rom er det stor risiko for at ingen tør å strekke opp hånden sin.

Men åh tok jeg feil! Det blir fort en god diskusjon der publikum er hovedaktørene, og mennesker med kommunikasjonsvansker diskuterer med politiske tjenestemenn som det mest naturlige i verden - det er nydelig å oppleve. På en magisk måte sørger dyktige moderatorer for at personlige historier og klager fører til konstruktive løsninger. Jeg er imponert.

Vitenskap møter brukerperspektivet

Et ganske forfriskende arrangement er konferansens kveldsaktivitet. Den første dagen slutter klokka 17.00, etterpå tilbys det buffetmiddag. To timer senere går den som ønsker å ta med sin lille, deilige dessert, eller øl, tilbake inn i den store salen, nå dekorert med små runde bord. Tid for debatt om lettlest!

I Tyskland, som mange andre land, er det en livlig debatt om hvem som har behov for lettlest, hvordan det blir presentert og hva formatet egentlig betyr på ulike nivåer. I Tyskland har to nivåer blitt definert og man har valgt forskjellige ord for "lett" for å skille ut vanskelighetsnivåer: "einfach" og "leicht". Bilder, piktogrammer og illustrasjoner er en viktig del av konseptet, på samme måte som for eksempel i Finland.

Problemet som for øyeblikket er i fokus, er det sertifikatet som brukes til å vise at en tekst er lettlest. Dels finnes det en merking som betyr at teksten oppfyller kriteriene som er fastsatt for lettlest. Men det er også flere merkinger som betyr at en gruppe mennesker fra målgruppene har "testet" og gitt tilbakemeldinger før publisering.

Hva er best: å ha en standardisert metode som alle følger eller å la brukerne ha meninger om teksten? Brukerdeltakelse er svært gunstig, ikke minst fordi det gir jobber til folk som ofte har det vanskelig å komme inn på det vanlige arbeidsmarkedet. På den annen side kan resultatet bli farget av personlige meninger, noe som er problematisk ikke minst fordi ulike målgrupper ofte har forskjellige behov. Når det gjelder nyhetskommunikasjon for eksempel, er det rett og slett ingen tid til å medskape tekster i en iterativ prosess.

Diskusjonen springer frem og tilbake under kvelden, og det er spennende å se mange universiteter, myndigheter og kommersielle aktører som har sterke meninger om et tema som nesten ikke "eksisterer" i Norge.

Det er også frigjørende at målet er utveksling av synspunkter, ikke at alle hele tiden må oppnå enighet. Heia Tyskland!

Relaterte kronikker av Susanna Laurin

 • Når teknologi hjelper mennesker

  1. mars 2021

  Funkas Forskning- og Innovasjonssjef, Susanna Laurin, om løsninger som virkelig kommer brukerne til gode, men som fortsatt har merkelige navn.

 • Universell utforming på avstand

  15. desember 2020

  Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?

 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  8. mai 2019

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.

 • Fokus på eldre brukere

  6. februar 2019

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.

 • Takk for i år!

  4. desember 2018

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.

 • Mellom håp og fortvilelse

  13. august 2018

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.

 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  12. juni 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.

 • Det er på tide å sette foten ned!

  8. november 2017

  En rettssak i svenske administrative høyesterett gir nå en strammere tolkning av svensk lov om støtte og tjenester til enkelte funksjonshemmede. Dette kan bety at mange mennesker mister sin rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Tilgjengelige sommerhilsninger

  15. juni 2017

  Når solen glitrer i havet, fuglene vekker meg ved morgengry, og livet er enkelt når sol og varme gjør våre breddegrader om til paradis, får en rapport om digitalisering meg i enda bedre humør.

 • Det evige spørsmålet om kostnader

  6. april 2017

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer fra en EU-konferanse i Brüssel om tilgjengelighet og lovgiving. Fokuset er som vanlig på økonomi.

 • Funka i USA

  7. mars 2017

  Vi prøver å være med der det skjer. Når flere store konferanser om tilgjengelighet, dataspill og hjelpemidler pågår nesten samtidig får vi mye å gjøre.

 • Å gjenvinne konsulenter

  3. februar 2017

  To av våre dyktige konsulenter har prøvd lykken andre steder, for så å komme tilbake til oss hos Funka. Dette er selvfølgelig veldig gøy, så vi ba Oskar og Karin om å dele sine erfaringer.

 • 10 år med FN-konventionen

  5. desember 2016

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hva det er vi feirer på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Universell utforming har aldri vært et mer bevegelig mål.

 • Et internasjonalt perspektiv på universell utforming

  5. juli 2016

  Funkas Susanna Laurin, rapporterer om et spennende møte mellom eksperter fra hele verden hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport fra European eAccessibility Forum i Paris

  17. juni 2016

  Den franske organisasjonen for synshemmede, BrailleNet, arrangerer årlig en konferanse rundt den digitale delen av universell utforming. Temaet for 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterer.

 • Når loven tjener mot sin hensikt

  11. mars 2016

  En ubehagelig trend skaper skandale i USA; med loven som våpen tjener advokatene penger, mens utilgjengeligheten vedvarer.

 • Det finnes håp for fremtiden

  1. desember 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker rundt den urolige tiden som råder i verden og situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Integritet og kultur

  8. september 2015

  Funkas daglige leder Susanna Laurin reflekterer rundt kulturforskjellene mellom Spania og Sverige, den personlige integriteten og hvor galt det kan gå, selv når man anstrenger seg som mest.

 • Når vi nyter fullt ut

  12. juni 2015

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om trendene innenfor området universell utforming, og det faktum at vi ikke lenger har like mye tid til ettertanke.

 • Når teknikken kan gjøre forskjell

  20. januar 2015

  Funkas Susanna Laurin undres over at vi fortsatt ikke husker hvor dårlig universelt utformet selve valgavstemmingen er. Dette til tross for et tilsynelatende vellykket e-valgforsøk i 2013.

 • Hvem vinner? Norge mot Sverige

  13. januar 2015

  I Norge tar diskrimineringsgloven utgangspunkt i universell utforming. Sverige fikk nettopp en lov som peker ut bristende tilgjengelighet som diskriminering. Dermed kan alle vi brukere begynne å klage inn dårlige systemer i begge land. Sammen kan vi en gjøre forskjell!

 • Foreningen for gjensidig beundring

  30. september 2014

  Funkas Susanna Laurin undres over hvorfor vi som jobber med universell utforming og brukervennlighet er så ivrige på å prate med personer som mener akkurat det samme som oss. Ville det ikke vært bedre å la ulike meninger kjempe mot hverandre for å oppnå forandring?

 • Solfylt sommer men ingen late dager

  27. mai 2014

  Funkas Susanna Laurin sliter med å ta seg ferie når det de så mye spennende som skjer på områdene universell utforming og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Hvor tok internett veien?

  25. mars 2014

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor IT-spørsmålene tok veien når den svenske regjeringen har kommet i gang med et lovforslag på området tilgjengelighet.

 • Bra for alle ...?

  21. februar 2014

  Funkas Susanna Laurin fascineres av hvordan konseptet design for alle faktisk fungerer i hverdagen. Herlig at det ikke bare er en myte!

 • Funkas Julebrev 2013

  20. desember 2013

  Så har vi plutselig kontorer i tre land og en omfattende forskningsvirksomhet. Stadig ekspansjon og diplom fra den svenske avisen Dagens Industri som skriver at vi er utnevnt til raskt voksende virksomhet ”Gasellebedrift” igjen. Av og til må jeg klype meg selv i armen for å forstå at alt dette virkelig skjer.

 • Så hva mener vi om det som skjer på EU-nivå, egentlig?

  12. desember 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterer over den nye Europastandarden for offentlige anskaffelser og EUs forslag til direktiv om krav på universell utforming.

 • Jeg trodde at jeg var klarsynt

  12. november 2013

  Funkas Susanna Laurin funderer over hva som skjer når synet begynner å svekkes.

 • I tid og utid

  12. september 2013

  Funkas daglige leder Susanna Laurin undrer seg over klokker og teknikker for å holde styr på tiden.

 • Nå tilhører man inventaret...

  12. juni 2013

  Funkas Susanna Laurin undrer seg over hvor de siste ti årene ble av. Det går fort når man har det gøy, men at ti år kunne gå unna i ett jafs?

 • Hvorfor WCAG ikke er tilstrekkelig

  2. mai 2013

  Det heller mot lovgivning på området universell utforming innenfor EU. Funkas Susanna Laurin tenker på retningslinjene som nesten alle peker på, og hva dette egentlig betyr for oss mennesker.

 • Noe svinn må man regne med

  25. januar 2013

  Funkas Susanna Laurin gjør seg opp tanker om hvordan arbeidsmiljø og universell utforming henger sammen. Men ikke alle synes å være bevisst dette.