Kronikk

Uten assistanse stanser livet opp

I Sverige er Personlig assistanse en rettighet som beskyttes av grunnloven. Den gir personer med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et liv med like vilkår som alle andre. Det fine med loven er at den omfatter alle; hvem som helst kan når som helt havne i en situasjon der de trenger personlig assistanse. Dessverre er denne rettigheten kraftig truet. Årsaken er en rekke lovforslag som kan føre til at mange mister assistansen sin og dermed også muligheten til å leve et kvalitetsfullt og selvstendig liv.

Stefan Pelc

Tittel: Webredaktør, skribent, bilderedaktør og kursholder

Forskjellen mellom personlig assistanse og andre omsorgsordninger, er muligheten til selv å velge hvem som skal stå for assistansetjenesten, og hvilke personer som skal være mine personlige assistenter. Dessuten får jeg assistanse når jeg trenger det, der jeg trenger det. Dette valget eksisterer ikke for eksempel på ulike institusjoner eller innenfor hjemmetjenesten.

Flere og flere mister assistansen sin

Flere og flere mister sin innvilgede assistanse på grunn av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, tilsvarende norske Høyesterett, som definerer hva grunnleggende behov er. For å få innvilget personlig assistanse må du vise til minst 20 timer grunnleggende behov per uke. Om du klarer å spise selv, vurderes dine grunnleggende matbehov som dekket, selv om du trenger hjelp til matlaging, borddekking, oppskjæring av mat eller oppvask. Matsituasjonen som helhet defineres ikke som ett grunnleggende behov i følge tolkningen til den svenske forsikringskassen. Vi som lever med dette i virkeligheten har et annet syn på saken...

Den så kalte ”fuskutredningen” (jukseetterforskingen) eller rettere sagt rapporten “Tiltak mot juks og feilaktigheter med hensyn til assistanseerstatning (SOU 2012:6)“, er nok en trussel. Flere instanser, blant annet Handikaporganisasjonene Hjärnkraft, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Personskadeförbundet RTP og brukerorganisasjonene JAG, Intressegruppen för assistansberättigade, Stifterne av Independent Living i Sverige (STIL) synes på lik linje med meg at rapporten inneholder mange fordommer, og at undersøkelsen viser til stor kunnskapsmangel rundt hvordan det er å leve med assistanse. Det verste er at handikapbevegelsen ikke engang har fått være delaktige under utredningen. Ett av alle de dårlige lovforslagene er at de som har assistanse 24 timer i døgnet og dobbel assistanse ikke skal få innvilget assistanse. Da mener utrederne at institusjoner fungerer like bra.

Vern om assistansereformen!

Det er nedskjæringer og nye lovforslag som utgjør de største truslene. Hele poenget med personlig assistanse er jo at vi med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve, studere, jobbe, stifte familie, reise, delta i fritidsaktiviteter og nyte livet på lik linje med alle andre. Med personlig assistanse har jeg kontroll over mitt eget liv. Jeg trenger ikke å bekymre meg for hvem som skal hjelpe meg, jeg trenger ikke å vente, jeg har assistanse når jeg trenger det og der jeg trenger det.

Gode grunner til å takke ja til personlig assistanse

De som virkelig har behov for personlig assistanse er også de som er mest opptatt av at juks med assistanseerstatningen ikke forekommer, og at “lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)“ vernes. Personlig assistanse er samfunnsøkonomisk mye billigere enn for eksempel hjemmetjeneste og omsorgsbolig. Dette er allerede bevist i flere undersøkelser.

Personlig assistanse kan være akkurat det som skal til for at en person med nedsatt funksjonsevne får studert og bidratt til samfunnsøkonomien ved selv å jobbe. Å leve med personlig assistanse betyr at man nærmer seg god livskvalitet. Profesjonelle tilretteleggere og personlige assistenter forbedrer både humøret og helsen til individet. Samfunnet tjener på at funksjonsnedsatte får bo i egen bolig og er sjeldnere syke.

Personlig assistanse visker bort forskjeller og forhindrer ett “Oss og Dem-samfunn".

Det sier seg selv at personlig assistanse er noe vi må kjempe for sammen. Mitt ønske er at alle som leser denne kronikken kontakter politikerne i sosialkomiteen og forteller dem hvor viktig det er å verne om den personlige assistansen. Jeg og mange andre har behov for denne støtten, og vi tror ikke politikerne forstår konsekvensen av sine beslutninger. Uten assistanse stanser livet opp.

Relaterte kronikker av Stefan Pelc

 • Hvordan blir livet fremover?

  9. april 2018

  Det er en fantastisk hjelp at det svenske systemet gjør det mulig for funksjonsnedsatte å få brukerstyrt personlig assistanse. Men denne tryggheten kan komme til å svekkes. Funkas webredaktør Stefan Pelc, som selv har behov for assistanse, er bekymret over den uvisse situasjonen akkurat nå.

 • Tenk at en liten rampe kan gjøre så stor forskjell

  8. mars 2017

  Stefan Pelc, nettredaktør hos Funka, har testet en rampe som dekker mange ulike fysiske barrierer og anbefaler flere å kjøpe inn rampen slik at det fysiske miljøet blir tilgjengelig for alle.

 • En universelt utformet kolonihage

  6. juli 2015

  Kronikk av Funkas webredaktør, Stefan Pelc, om hvordan han har tilpasset kolonihagen sin for å gjøre den tilgjengelig for han som rullestolbruker.

 • Funka gjør graffiti tilgjengelig i Kosovo

  12. juni 2013

  Funkas Stefan Pelc fikk et spennende oppdrag; reise ned til Kosovo for å inspirere bevegelseshemmede ungdommer til å male graffiti. Det ble en reise med mange inntrykk og svært mye sprayfarge.

 • En vandring på utilgjengelig mark

  20. desember 2011

  Funkas webredaktør Stefan Pelc reflekterer over universell utforming i bebygde omgivelser med tanke på bevegelseshemmede og de som virkelig kan bli helter.