Vet du at du kanskje bryter loven?

Det finnes en lov som er positiv for alle nordmenn som benytter internett, men som veldig få vet om. Hvorfor er det slik at begrensing av frihet får masse oppmerksomhet, mens økte muligheter omtrent forbigås i stillhet? En sammenligning av “røykeloven“ og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er nærmest en liten filosofisk øvelse.

Da “røykeloven“ skulle komme i 2004, var det omtrent allment kjent minst et halvår i forveien at det snart ikke var lov å røyke på serveringssteder i Norge. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), som blant annet stiller krav til at nettsteder som retter seg mot allmennheten skal fungere for alle, uavhengig av funksjonsevne, er derimot nesten ukjent selv fem år etter at den ble gjeldende. Støtt og stadig støter vi på beslutningstakere som ikke en gang vet at DTL eksisterer, langt mindre at den påvirker deres beslutninger.

Mange likheter

Gapet i kjennskap til disse to lovene, både blant virksomheter og enkeltpersoner, er egentlig ganske snodig, ettersom likhetene er mange:

  • Begge lovene gjelder i store deler av samfunnet
  • Begge lovene setter krav til virksomheter
  • Begge lovene påvirker befolkningen som helhet

Røykeloven, som strengt tatt bare er siste innstramming av tobakksskadeloven, gjelder bare serveringssteder, som det rett nok er mange av rundt om i Norges land. DTL gjelder for nettstedene til alle private og offentlige virksomheter, ikke bare serveringssteder.

Røykeloven hadde innvirkning på alle som benyttet eller ønsket å benytte serveringssteder. DTL har innvirkning på alle som benytter internett, som mest sannsynlig er minst like mange.

DTL har altså større omfang, stiller krav til flere virksomheter og påvirker antagelig flere mennesker. Så hvorfor er det ikke mer oppmerksomhet rundt loven?

Hva med forskjeller?

Selv om det er likheter, er det også forskjeller. Og det er her det virkelig blir interessant.

Røykeloven skapte frykt for redusert omsetning, noe som vel har vist seg riktig i en del tilfeller, mens DTL legger til rette for økt omsetning fordi kundegrunnlaget blir utvidet når flere har anledning til å finne informasjon, benytte nettbutikken og bestille tjenester.

Røykeloven har «sperret ute» røykerne, mens DTL inviterer flere inn i varmen. Mange serveringssteder har valgt å legge store investeringer i uteserveringer for å hente inn igjen omsetning som ble tapt da røykerne måtte stå ute. Investeringene som eventuelt måtte komme av kravene i DTL vil også øke omsetningen, men uten noe foregående nedgang.

Røykeloven innebar en begrensing av enkelte borgeres frihet, mens DTL innebærer utvidede muligheter for mange borgere, og en enklere hverdag for de aller fleste borgere.

Så hvorfor er det ingen jubel for DTL?

Veien videre

Det kan virke som mange er mer opptatt av det som er negativt enn det som er positivt, men det er antagelig heller mangelen på kunnskap som forårsaker denne skjevheten i hvordan de to lovene blir oppfattet.

Mange av oss har på et eller annet tidspunkt vært irritert over et vanskelig skjema eller informasjon som er vanskelig å finne. Dessuten har du i din kontakt med den digitale verdenen ofte redusert motorisk presisjon grunnet mobilsurfing, nedsatt synsevne grunnet krevende lysforhold eller nedsatt mental kapasitet grunnet stress, smerter eller trøtthet. Likevel er loven som er laget for å øke kvaliteten på nettstedene, for å unngå denne type problemer og frustrasjon blant brukerne, fått veldig lite omtale.

Alle nettbrukere kan bidra ved å fortelle om problemer de støter på, og alle nettstedseiere må før eller senere sørge for å tilfredsstille lovkravene. Høsten 2014 begynte Difi å måle hvor godt norske virksomheter etterlever DTL.

Vi har visst og fortalt om hvilke positive effekter DTL har i årevis allerede: større kundemasse, bedre brukeropplevelse, redusert behov for manuell betjening og samfunnsøkonomisk gevinst er bare noen av dem. Alle nettbrukere kan bidra ved å fortelle om problemer de støter på. Alle nettstedseiere må før eller senere sørge for å tilfredsstille lovkravene. I løpet av 2014 kommer Difi til å måle hvor godt norske virksomheter etterlever DTL.

Vet du om du følger loven?

Torbjørn Helland Solhaug