Kundene forteller

For å inspirere andre til å jobbe med universell utforming har Funka samlet et knippe sitater fra våre kunder og prosjekter.

SpareBank 1 velger Funka for kurs og skjermleserdemo

SpareBank 1 leide inn Funka for å holde kurs i universell utforming på nett som virkelig fremhevet betydningen av å jobbe med inkluderende digitale løsninger. Sammen kom vi frem til et opplegg bestående av skreddersydd kurs, med konkrete eksempler fra bankes nettsider og Live skjermleserdemo.

Funka gransker Skånetrafikkens app

Skånetrafikken har latt Funka granske deres app ettersom apper innen EU skal følge kravene i EUs webdirekitv fra og med 23. juni 2021. Skånetrafikken er en forvalting i Region Skåne, Sverige, som har som oppgave å tilby bærekraftige, kollektivreiser i Skåne.

Red Rock velger Funka

Red Rock tok kontakt med Funka for å holde kurs for noen av deres utviklere. Etter kundens ønske ble kurset, Utvikling & universell utforming, gjennomført på engelsk. Målsettingen var å utruste utviklerne med nødvendig kunnskap og verktøy til å kunne utvikle universelt utformede nettløsninger på egenhånd.

Trollhättan fokuserer på alles rett til informasjon

Med et nettsted som er tilgjengelig fra bunnen av, et ambisiøst opplæringsarbeid og dedikerte ansatte, holder Trollhättan i Sverige flagger høyt når det gjelder inkluderende informasjon.

Funka gransket Smittestopp-appen

Folkehelseinstituttet (FHI) valgte Funka som leverandør for å på kort tid gjøre en grundig analyse av landets kanskje viktigste app. Norges nye smittestopp-app var preget av tidspress, mye måtte gjøres riktig på kort tid for å levere en smittestopp-app den norske befolkningen kan stole på og bruke.

Inera og Funka samarbeider om å øke tilgjengeligheten

Mange av våre kunder velger å ta inn Funkas eksperter, som en slags uavhengig tredjepart, for å sikre at kravene til universell utforming blir oppfylt. En annen måte å sikre at kravene til universell utforming blir etterfulgt, er å jobbe sammen.

Brønnøysundregistrene testet maskinoversettelser

Hvor godt fungerer maskinoversettelse? Kan det være et alternativ eller supplement til manuell oversettelse? Funka har testet dette på vegne av Brønnøysundregistrene.

SpareBank 1 velger Funka

Funka har fått i oppdrag å granske nett- og mobilbanken til SpareBank 1 på grunnlag av de skjerpede kravene til universell utforming, som vi har utviklet sammen med brukerorganisasjonene. Opprinnelig har SpareBank 1s løsninger et høyt nivå av universell utforming, men siden banken har høye ambisjoner, ble Funka leid inn for å se om det er rom for ytterligere forbedringer.

Funka gransker SVT Play

Stadig flere ønsker å få appene sine gransket med tanke på universell utforming. Funka har jobbet med SVT i ulike kanaler i mange år, blant annet gransker vi hvordan SVT Play’s apper lever opp til kravene.

Bibliotek Värmland i Sverige velger Funka

Biblioteker er bare en av mange viktige offentlige tjenester som må oppfylle kravene I EUs webdirektiv. Bibliotek Värmland i Sverige lot ikke vente på seg med å hente inn ekspertise på universell utforming for å sikre at nettstedet deres fungerer for alle.

Når universell utforming er en selvfølge

Mange av våre kunder fokuserer på kravene i loven, men ikke alle. For den svenske organisasjonen, Lærmiddelforfatterne, er det en selvfølge at informasjon skal fungere for alle, selv om denne type organisasjon ikke omfattes av loven i Sverige. Funka re-designer nettstedet til forfattere av læringsmidler med universell utforming i fokus.

Periodiske granskinger er et kvalitetsspørsmål

At kundene kommer tilbake er selvfølgelig alltid hyggelig. Men det er enda bedre når de gjør som Trondheim kommune; å suksessivt forbedre sine grensesnitt forså å sikre at resultatet blir bra ved å la oss teste løsningen mot kravene.

Digitale byråer kurses i UX og universell utforming

Daresay er en av mange leverandører som har valgt Funka for å få økt kunnskap om universell utforming. Med praktiske øvelser og gode eksempler kan kursinnholdet skreddersys den enkelte kundes behov og ønsker.

Funka hjelper nystartet ungdomsorganisasjon i Sverige

Sammen med barn og unge med tale- og språkforstyrrelser, utvikler vi et nytt nettsted med høye krav til universell utforming. Samarbeidet finansieres gjennom prosjektmidler fra Allmänna Arvsfonden, en svensk myndighet som finansierer nyskapende prosjekter rettet mot barn, ungdommer og voksne med funksjonsnedsettelse.

Universelt utformede læremidler

Gjennom opplæring i universell utforming håper NDLA å kunne ta de første skritt mot læremidler som fungerer for alle. Funka bidrar med kompetanse og gode eksempler.

Innlevelsesøvelser for Stockholms kommune

Å teste ut hvordan universell utforming fungerer i praksis, er en effektiv måte å spre kunnskap og bevissthet på. Ved å hele tiden ha inkludering i bakhodet, kan Stockholms kommunen bygge for fremtiden.

Funker fortsatt rådene for funksjonsnedsatte i Sverige?

I en ny rapport undersøker Funka hvordan personer med funksjonsnedsettelser involveres i politiske beslutninger i Skåne fylkeskommune, Sverige. Er de tradisjonelle rådene for funksjonsnedsatte godt nok, eller er det på tide å tenke nytt?

Stockholms kommune velger Funka

Funka gransker og bearbeider tekster samt kurser kommunikatorene i Stockholms kommune i klarspråk og forståelighet.

Vi er stolte og glade for at Samtrans velger Funka!

Universell utforming er en selvfølge for selskaper som har personer med funksjonsnedsettelser som sin hovedmålgruppe. Ikke minst er dette viktig når det gjelder avanserte bookingsystemer.

Turistforeningen velger Funka

Turistforeningen har hentet inn Funka for å gjennomføre en gransking for å sikre at nettstedet ut.no oppfyller Likkestillings- og diskrimineringslovens krav på universell utforming.

Stockholms kommune i forsknings- og testsamarbeid

Å arbeide tett med brukere med ulike behov er kjernen i alt vi gjør. Langsiktig samarbeid knyttet til brukere med forskjellige evner fremmer fantastiske muligheter for økt kunnskap.

Den svenske tilsynsmyndigheten DIGG

På oppdrag for den svenske Myndigheten for digital forvaltning, tilsvarende DIFI i Norge, som har ansvaret for å kontrollere hvordan ulike organisasjoner oppfyller EUs Webdirektiv, undersøker Funka automatiske verktøy for test av universell utforming.

If velger Funka

Funka bidrar med støtte i form av granskinger og kurs for at Ifs nettsteder skal fungere for alle brukere.

Attention velger Funka

Funka har designet og utviklet et brukervennlig nettsted for det svenske riksforbundet, Attention, en interesseorganisasjon for personer med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser, NPF, pårørende og fagfolk. Nettstedet inneholder informasjon som skal hjelpe unge med NPF og få en meningsfylt fritid.

Myndigheten for Digital Forvaltning velger Funka

Den svenske myndigheten, DIGG, tilsvarende Difi i Norge, har fått i oppdrag og både gi støtte ved innføring og kontrollere overholdelsen av EUs Webdirektiv i Sverige. Nå har DIGG tegnet en rammeavtale med Funka og flere andre leverandører.

Direktoratet for e-helse velger Funka

Helseinformasjon er viktig for alle. Derfor har direktoratet valgt å tegne en bistandsavtale med Funka for å sikre et høyt nivå av universell utforming i sine mange populære digitale tjenester.

Bibblan svarer – på akkurat hva som helst!

Visste du at du kan stille hvilket spørsmål som helst og få svar av kloke ansatte hos det svenske Folkebiblioteket? Funkas Karin Forsell har holdt kurs og blitt sugen på å bytte jobb til det som virker som verdens kuleste jobb.

Lovdata og Funka i nært samarbeid

Funka kommer til å gi løpende bistand til rådgivning, design og utvikling med tanke på universell utforming for Lovdata og NAVs samarbeid om nye rettskildesider.

Funka har kartlagt politikken

Akkurat nå jobber mange svenske kommuner og fylker med å gjennomføre den nye nasjonale politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne. I en ny rapport kartlegger Funka arbeidet med et særskilt fokus på situasjonen i Skåne.

Miljødirektoratet velger Funka

Som spesialister på universell utforming har Funka gjennomført en gransking på den nye nettsiden som Inmeta har utviklet på vegne av Miljødirektoratet.

SeniorNet Sweden velger Funka

SeniorNet Sweden, tilsvarende Seniornett i Norge, skal med finansiering fra Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, ta fram en veilederutdanning for at flere eldre skal få bedre IT-kunnskaper. Funka har fått i oppdrag å hjelpe til med kunnskap og universell utforming.

Tilgjengelighetskonkurranse hos Stockholmshem

Funkas Ebba Myrsten, deltok i juryen som blant annet bedømte nivået av universell utforming i eiendomsporteføljen til det kommunale boligselskap, Stockholmshem.

Designrevisjon klarner opp Klarnas bilde

Et viktig prinsipp for banken Klarna er å se verden fra brukerens perspektiv. For å gjøre det enklere for alle kundene sine, leide de derfor inn Funka for å granske deres design basert på gjeldende standard.

KPA Pension velger Funka for å sikre universell utforming

Da det svenske pensjonsforetaket KPA Pension så behovet for å sjekke status på universell utforming på sine nettsteder, var det naturlig å hente inn Funka for å gjennomføre ekspertgranskinger.

Kommune ønsker å kommunisere tilgjengelig

Hvordan skriver du klarspråk? Hvordan lager du riktige lenker? Og hvordan publiserer du på en universelt utformet måte? Oskarshamn kommune i Sverige ville lære mer om dette, og leide derfor inn Funka for å holde kurs i kommunikativ tilgjengelighet.

Viktige skritt mot et universellt utformet nettsted

Värnamo kommune i Sverige lot Funka gå gjennom Word-dokumentmaler for PDF-filer som skal publiseres på nett. Dette er ett av flere viktige skritt kommunen gjør for å møte de nye kravene som fulgte med EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner.

Altibox skaper universelt utformet TV-opplevelse

Bredbåndsoperatøren Altibox ønsket en brukervennlig TV-opplevelse for flest mulig av deres kunder, slik at kundene enkelt finner det innholdet som interesserer dem. Altibox ga derfor Funka i oppdrag å ekspertgranske appen og TV-grensesnittet med hensyn til universell utforming.

Funka utvikler verktøy for selvdeklarasjon

Funka har fått i oppdrag å utvikle et selvdeklarasjonsverktøy for tilsynsmyndigheten, Difi. I Norge gjelder lovkrav for universell utforming også selvbetjeningsautomater. Verktøyet skal gjøre det enklere å føre tilsyn av kravene.

Den svenske Myndigheten för tillgängliga medier

I forbindelse med utarbeidelsen av sitt årsregnskap kontaktet den svenske Myndigheten för tillgängliga medier, som har til formål å samvirke til at litteratur blir tilgjengelig for alle, Funka for å få omgjort det omfattende dokumentet til et universelt utformet PDF-format.

Win-win i Linköping med Funkas innlevelsesøvelser

Linköpings kommune i Sverige har leid in Funka for å gjennomføre innlevelsesøvelser innenfor rammen av kompetanseutviklingsprogrammet Vinn-Vinn. Deltakere får gjennom innlevelsesøvelsene og simuleringen mulighet å oppleve hvordan bymiljøet fungerer for mennesker med ulike typer funksjonshemninger - en skikkelig tankevekker for de fleste.

Tillväxtverket forbereder seg for webtilgjngelighetsdirektivet

For å være godt rustet for det kommende Webtilgjngelighetsdirektivet har Tillväxtverket, en svensk etat som sikter på å styrke Sverige ved å øke konkurransekraften til svenske selskaper, leid inn Funka for å granske nettstedet verksamt.se. Målet er at nettstedet skal oppfylle WCAG 2.0-kriteriene på AA-nivå.

Kristinehamn kommune i Sverige satser på brukertester

Den svenske kommunen Kristinehamn har utviklet nytt nettsted og Funka har bidratt med brukertester. Resultatet fra testene har gitt kommunen mange gode tips til endringer på både struktur og innhold.

Utvikler nettstedet gjennom brukertester

Stockholm kommune er midt oppe i en omfattende utvikling av nettstedet stockholm.se. Funka er tatt inn for å gjennomføre brukertester for å sikre en optimal brukeropplevelse når byens innbyggere skal finne eller bruke en kommunal tjeneste.

Neste steg for Synskadades Riksförbund i Sverige

Synskadades Riksförbund, tilsvarende Blindeforbundet i Norge, har nok en gang valgt Funka som leverandør for å sikre langsiktig stabilitet gjeldene universell utforming i deres digitale utviklingsarbeid.

Å gjøre den musikalske kulturarven universelt utformet

Funka har hjulpet Konserthuset Stockholm med å gjøre deres historiske arkiv tilgjengelige for alle. Gjennom digitale løsninger kan kultur nå flere.

Viktig med ekstern gransking

Før Webdirektivet trer i kraft i EU i september, har stadig flere myndigheter, kommuner og statelige selskap i Sverige latt Funka kontrollere deres digitale grensesnitt opp mot kravene. Men trenden kommer til Norge også, ettersom direktivet vil påvirke norske lover og forskrifter. Svenske Västervik kommune forteller om hvordan Funkas revisjon har hjulpet dem i deres arbeid.

Lovdata Pro ekspertgransket for universell utforming

Funka har gjennomført ekspertgransking av Lovdatas nettsted for profesjonelle brukere, Lovdata Pro. Systemet er en kompleks tjeneste som inneholder et bredt spekter av juridiske kilder. Det er et utmerket eksempel på at selv nettsteder med høyt kvalifisert og substansrikt innhold kan være universelt utformet. Vegar Robertsen, juridisk konsulent i Lovdata, forteller om veien mot universell utforming.

Funkas kommunenettverk: "Klart det viktigste nettverket!"

En av de morsomste tingene vi gjør på Funka, er å jobbe med kommuner i vårt nettverk i Sverige. Nå ønsker Finlands kommuneforbund at vi skal gjøre tilsvarende der. Kanskje er det også tid for et norsk kommunenettverk? Les hva deltakerne syns om å være med!

Funka kurser jurister

Universell utforming, offentlige anskaffelser og lovgivning er et populært tema for Funka-ansatte å holde presentasjoner om i ulike deler av verden. Nå sist ved Academy of European Law i Trier, Tyskland.

Funka utvikler nytt nettsted for SLFF

Funka utvikler et nytt nettsted for Sveriges Læremiddelforfatterforbund, SLFF. Oppdraget har gått inn i en begivenhetsrik fase, med akseptansetester av nettstedet og opplæring for SLFF. Endelig får de tilgang til et miljø med spesifikke sidemaler og kan begynne å fylle nettsiden med redaksjonelt innhold.

Sodexo velger Funka for webutvikling

Funka har utviklet to nettsteder med høye krav til universell utforming på vegne av Sodexo, en av Nordens ledende service management-selskaper. Det er et nettsted med fokus på å gi støtte til synshemmede og et for hjelpemiddeltjeneste.

Gyldendal tar sats med universell utforming

Gyldendal ønsker å være i forkant av forventede krav til universell utforming i utdanningssektoren. Derfor har de benyttet Funka til utdanning av sine ansatte og for ekspertgransking av sin nettplattform.

Tilgjengelighet gir sikkerhet og effektivitet

Funka har fått oppgaven å oppdatere og kvalitetssikre Swedavias håndbok om tilgjengelighet, som styrer driften på de fleste svenske flyplasser, alt fra kundebehandling til lokaler.

European Patients’ Forum velger Funka

Funka har fått i oppdrag å utvikle en ny nettside for European Patient's Forum, EPF.

Botkyrka kommunes vei til universell utforming

Den svenske kommunen Botkyrka, like sør for Stockholm, arbeider aktivt med universell utforming. Blant annet har de vendt seg til Funka for kurs i universelt utformet publisering for deres ansatte. Ann Bjellert, strateg innom funksjonshemminger i Botkyrka kommune, forteller om kommunens vei mot å bli mer universelt utformet både når det gjelder fysisk miljø og kommunikasjon.

Digitalt utdanningsmiljø

Nylig vant Funka et anbud om å videreutvikle og forvalte det digitale utdanningsmiljøet, SPSM Fortbildning, som Specialpedagogiska skolmyndigheten, tilsvarende Statped, bruker.

Funka holdt PDF-kurs for Miksmaster Creative

For å skape bevisstgjøring rundt og kunnskapen om hvordan man skaper PDF-filer som fungerer for alle, leide Miksmaster inn èn av Funkas eksperter på universell utforming og brukeropplevelse, Torbjørn Helland Solhaug, for å holde kurset: Universell utforming av PDF-filer.

Stor rammeavtale for Talende Web

Det opplesende hjelpemiddelet Talende Web er blitt en poplær tjeneste for kommuner og myndigheter som vil nå ut til dyslektikere og nyankomne. Nå tar tjenesten ytterligere et steg fremover gjennom en rammeavtale med land på sentralnivå gjennom Åda AB.

CERES hever sin kompetanse på universell utforming

Funka leverer kurs i universell utforming til både utviklere, redaktører og forvaltning hos CERES som vil bidra til at de leverer enda bedre løsninger til sine kunder.

Unge Funksjonshemmede velger Funka

Brukerorganisasjonen Unge Funksjonshemmede setter universell utforming meget høyt når de skal bygge nytt nettsted. For å sikre at blant annet deres medlemmer finner og forstår informasjonen som publiseres på det nye nettstedet, har Funkas ekspertise innen universell utforming av informasjon blitt hentet inn for å bistå organisasjonen og deres leverandør gjennom hele prosjektet.

DSB valgte Funka

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har leid inn Funka for å gjennomføre Funkas mest omfattende gransking - Revisjon av universell utforming - av sikkerhverdag.no og kriseinfo.no. Målet er å sikre at ingen innbyggere, uansett evner, utestenges fra viktig informasjon som de to nettstedene har i oppgave å formidle.

Et helhetsgrep på universell utforming

En organisasjon som virkelig vet hva de streber etter er Uloba: ambisjonen er å skape det mest universelt utformede digitale arbeidsmiljøet i Norge.

Funka holdt PDF-kurs for Melkeveien designkontor

Funka har holdt skreddersydd kurs i hvordan man skaper universelt utformende PDF-filer for Melkeveien designkontor. PDF-dokumenter er minst like viktige som HTML når det gjelder universell utforming og brukeropplevelse.

Konvensjonssjekken

Syns du FN-konvensjonen er vanskelig å tolke? Da er du ikke alene. Men nå finnes det en tjeneste som kan hjelpe deg: Konvensjonssjekken!

Universelt utformet kultur

Universell utforming handler ikke bare om ting som MÅ gjøres, som å betale skatt og søke om hjelpemidler, men også om ting vi VIL gjøre, som å gå på kino, se på teater eller besøke et museum. Universell utforming er viktig for alle deler av livet.

Kunder forteller om kurs i universell utforming

Funka har lang kurserfaring på området universell utforming av IKT. Våre eksperter sørger for at du blir kjent med de nyeste teknikkene - og de beste verktøyene - for å skape grensesnitt som inkluderer alle og som følger norsk lov. Våre kurs retter seg mot webredaktører, utviklere, designere, innkjøpere med fler.

Funka arrangerer befaring for KS i Stockholm

Gode eksempler på hvordan man designer universell utforming i fredede bygninger var det Funka viste for kommunesektorens organisasjon, KS, sitt nettverk for universell utforming i oktober.

Universell utforming i automater

Universell utforming av automater er naturligvis like viktig som universell utforming på nett. Nå har Funka fått oppdraget med å gi Difi støtte med tanke på informasjon om automater.

Jobbnorge valgte Funka

For å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne kan gjennomføre en rekrutteringsprosess satser Jobbnorge på universell utforming. Funka har får et stort oppdrag innen rammen for et utviklingsprosjekt finansiert av UNIKT.

Yr.no velger Funka igjen

Funka har tidligere gjennomført en Ekspertgransking for å kontrollere den populære værtjenestens betaversjon opp mot norsk lovgivning for universell utforming på nett. Denne gangen har Yr.no lagt seg på en mer omfattende gransking av grensesnittet.

Husbanken går seirende ut av Kvalitet på nett

Under årets digitaliseringskonferanse stakk Husbanken av med prisen for beste digitale løsning for tjenesten Søknad om startlån. Funka har bidratt med en Ekspertgransking for å sikre universell utforming.

RC Syd i Sverige

Som et første steg i et lengre oppdrag har Funka gransket den tekniske delen av universell utforming på nettstedet til Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning, SKRS.

Stavanger kommune

Tre spørsmål til Tone Gaard, Nettredaktør, Stavanger kommune.

Sveriges Television (SVT)

Tre spørsmål til Lars Samuelsson, interaksjons- og webutvikler, Sveriges Television.

Making Waves

Tre spørsmål til Kristin Sander, Design Studio Manager, Making Waves.

Nettverk for myndighetssamarbeid om universell utforming

Tre spørsmål til Anette Ekman hos Arbetsförmedlingen i Sverige og initiativtager til et nettverk for myndighetssamarbeid om universell utforming.

EVRY

Funka har skreddersydd en tredelt kurs- og granskingspakke for EVRY. Målet er at den fornyede nettbankløsningen til EVRY skal få høyere grad av universell utforming.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, har bestilt en DTL-revisjon av Funka for å kontrollere at deres nettsted følger lovpålagte krav til universell utforming av IKT.

Kommunalt boligselskap velger Funka

Funka har gjennomført brukertester og gransket nettstedets grensesnitt med tanke på brukeropplevelse og universell utforming på oppdrag fra Linköpings kommunale boligselskap AB Stångåstaden.

Tekniska museet

Da Tekniska museet i Stockholm begynte arbeidet med MegaMind, museets vitenskapssenter for barn, henvendte de seg til Funka for å sikre universell utforming i alt fra installasjoner til lokaler.

Kommunalbanken

Funka ønsker nok en bank velkommen som kunde. For Kommunalbanken skal vi gjøre en ekspertgransking av deres nye nettsted for å forbedre brukeropplevelsen.

Stockholms stad

Tre spørsmål til Katarina Kronheffer, byggprosjektleder hos exploateringskontoret i Stockholms stad.

Barncancerfonden

Gallaen til den svenske innsamlingsorganisasjonen Barncancerfonden i Sverge handler om å spre latter, glede og håp til barn og familier som rammes av kreft. Funka har utviklet et kampanjenettsted for gallaen som vil bli direktesendt på svensk TV den 28. september.

SINTEF

Forskningsstiftelsen SINTEF var så fornøyde med Funkas gransking av universell utforming at de nå har kjøpt Funkas redaktørmanual.

Mariestad

Funka skal befare alle av de i alt 235 boligblokkene som finnes i Mariestads kommune i Sverige. Med midler fra Boverket, tilsvarende Direktoratet for byggkvalitet, kan befaringen gjennomføres uten at eiendomsforvaltere belastes en krone.

Skandiabanken

Da Skandiabanken skulle utvikle nytt nettsted valgte de å samarbeide med Funka for å sikre at universell utforming kom på plass. Vi har intervjuet Snorre Kim, utvikler hos Skandiabanken, om samarbeidet vårt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO

Tre spørsmål til Cato Lie, fagpolitisk rådgiver hos paraplyorganisasjonen FFO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Funka og FFO planlegger samarbeidsprosjekt innen universell utforming på mange samfunnsområder.

UDI

Utlendingsdirektoratet, UDI, lanserte nylig et nytt nettsted. Funka ble leid inn som støtte både under utviklingsarbeidet og med andre deler da UDI satte inn et krafttak med tanke på universell utforming på nett. Christian Spidsberg, Seniorrådgiver og Nettredaktør hos UDI, forteller om samarbeidet med Funka.

Vaxholms stad

Den svenske kommunen Vaxholm Stad lanserte nylig nytt nettsted. Før prosjektoppstart kontaktet kommunen Funka for å få støtte i alle utviklingsfasene. Arbeidet med universell utforming i prosjektet, der ett av målene har vært å utvikle et nettsted med logisk struktur og tydelig og forståelig innhold, har stått i sentrum hele tiden.

Uloba

Uloba er en ideell organisasjon som jobber for at personer med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med borgerstyrt personlig assistanse.

Region Kronoberg

Tre spørsmål til Johanna Mysjö, Webkoordinator på Landstinget Kronoberg i Sverige. Ved årsskiftet 2014/2015 slår det svenske fylket Kronoberg og Regionforbundet Södra Småland seg sammen og danner Region Kronoberg med ansvar for omsorgstjenesten, kultur, kollektivtrafikk og regional utvikling.

Swedavia

For å ta et reelt grep om universell utforming har Swedavia, Sveriges største flyplass-selskap, leid inn Funka for et omfattende oppdrag. Funka har til dels fungert som rådgivere på området universell utforming og gransket flyplassenes fysiske miljø, og dels analysert Swedavias nettsteder og apper.

Arbeiderpartiet

Funka gjennomføre en ekspertgransking av de nye fylkes- og kommunepartisidene til Arbeiderpartiet.

NIFES

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning, NIFES, fokuserte mye på å skape et universelt utformet nettsted i forbindelse med nylanseringen av nifes.no. For å nå ut med sin forskning til så mange som mulig valgte man også å tilknytte nettstedet til det opplesende hjelpemiddelet Talende Web.

Trollhättans kommune

Funka har utviklet Trollhättan kommunes nettsted med krav på universell utforming. Informasjonsstruktur, interaksjonsdesign, design og utvikling er inkludert i oppdraget.

Unionen

Tre spørsmål til Marika Sigvardsson, Utviklingsansvarlig for unionen.se. Unionen er Sveriges største fagforbund på det private arbeidsmarkedet og landets største tjenestemannsforbund.

Ålands regjering

Funka fikk i oppdrag å hjelpe landskapsregjeringen i Åland med universell utforming da de skulle utvikle nytt nettsted. I tillegg til at regjeringen fikk mer kunnskap om universell utforming, oppdaget man at et gjennomtenkt nettsted også bidrar til lavere kostnader.

Den svenske Stiftelsen Ågrenska

Tre spørsmål til Anders Olauson, Styreformann i den svenske Stiftelsen Ågrenska.

Svenske migrationsverket

Funka har blant annet brukertestet Migrationsverket, tilsvarer UDI i Norge, sitt nye nettsted. Jonna Huddén er webstrateg hos den svenske myndigheten, og forteller om Funkas rolle under utviklingen av Migrationsverkets nye nettsted, og om resultatene fra brukertestene som Funka utførte på det nye nettstedet.

Rogaland fylkeskommune

Tre spørsmål til Ingvill Helen Kjørlaug, nettredaktør, Rogaland fylkeskommune.

Oljedirektoratet

Funka fullførte nylig en ekspertgransking av Oljedirektoratets nettsted. Oppdraget omfattet blant annet en kartlegging av brukernes behov og forslag til forbedringer som er til hjelp for alle.

Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, som har ansvar for å følge opp forskrift for universell utforming av IKT har gitt Funka i oppdrag å skrive grunnleggende tekster og lave illustrationer til en Veiledning i universell utforming av nettsider.

Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har ansvar for å følge opp forskrift for universell utforming av IKT.

ABBA - The Museum

Funka har gjennomført en befaring med tanke på universell utforming av det nyåpnede ABBA-museet i Stockholm. Kravene på universell utforming og funksjonalitet var ekstra høye blant annet fordi lokalene lå under bakkeplan.

Norges Blindeforbund

Tre spørsmål til Kari Anne Flaa, Rådgiver hos interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund.

FINN.no

Tom Widerøe, frontendutvikler hos FINN.no i et intervju med Funka.

Kartverket

Tre spørsmål til Marianne Gusgaard, webmaster, Kartverket.

Universitetet i Oslo

Hildegunn Lunden, nettredaktør, Universitetet i Oslo, UiO i et intervju med Funka.

Den svenske Ungdomsstyrelsen

Linn Elgstrand, webmaster, Ungdomsstyrelsen i Sverige i et intervju med Funka.

DNB

Stine Braadland, Senior forretningsutvikler, DNB i et intervju med Funka.

NIFES

Trine Melheim Næss, prosjektleder webutvikling, NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning i et intervju med Funka.

Funka i samarbeid om standardisering i Norge

Funkas eksperter arbeider med standardisering både i Norge, Sverige og på EU-nivå. Et av mange spennende oppdrag, handler om hvordan tjenester skal kunne benyttes av så mange som mulig. Her pågår det ett unikt arbeid, der Funka bidrar med sin kunnskap. Rudolph Brynn fra Standard Norge forteller mer.

Porsgrunn kommune

Thomas Naper, webredaktør Porsgrunn kommune i et intervju med Funka.

Cappelen Damm Undervisning

Johanne E. Anda, prosjektleder Cappelen Damm Undervisning, i et intervju med Funka.

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Funka gjorde en nåtidsanalyse av den universelle utformingen på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsted.

Det nettbaserte ungdomsmottaket UMO.se fokuserer på universell utforming i 2012

UMO, et nettbasert svensk ungdomsmottak for personer i alderen 13 til 25 år, valgte Funka til å granske den universelle utformingen av nettstedet umo.se.

Helsedirektoratet

Guri Sandelien Rekve, prosjektleder på Helsedirektoratet som valgte Funka til å sikre tilgjengeligheten til Helsedirektoratets nye nettstedsløsning.

YR.no

Tom Erik Støwer, redaktør i Yr.no som valgte Funka til å gjennomføre en Nåtidsanalyse.

ULOBA

Jon Torp, avdelings leder utviklingen for Informasjon og samfunnskontakt i ULOBA, i et intervju med Funka.