CERES hever sin kompetanse på universell utforming

CERES leverer fagsystemer til høyere utdanning, forskningsmiljøer og helsesektoren, og er i gang med et kompetanseløft innen universell utforming. Funka leverer en serie med kurs som vil bidra til at CERES leverer enda bedre løsninger til sine kunder.

Blant løsningene fra CERES finner man blant annet forskningsinformasjonssystem, administrasjon tilknyttet undervisning og digitale søknader til høyere utdanning. Ved å jobbe med universell utforming på sine fagsystemer bidrar CERES til et løft på det digitale arbeidsmiljøet for en rekke ansatte i både offentlig og privat sektor, noe som vil gi en bedre arbeidshverdag for mange.

Første kursrunde var for utviklerne, med introduksjon til universell utforming og en utvidet teknisk fordypning der vi gikk litt ekstra i dybden på hvordan gjøre ting riktig i koden, og dessuten litt om interaksjonsdesign. Neste runde vil være rettet mot forvaltningen, med fokus på hvordan integrere universell utforming i interne prosesser og prosjekter.

Funka er veldig fornøyd med at CERES ønsker å forbedre sine fagsystemer, noe som vil føre til at flere kan benytte disse løsningene uavhengig av funksjonsvariasjon. Vi håper på videre samarbeid fremover.

Funkas kurs innen universell utforming og brukervennlighet