Husbanken går seirende ut av Kvalitet på nett

Funka har gjennomført en Ekspertgransking for å sikre god universell utforming i tjenesten Søknad om startlån og Tilskudd til tilpasning og etablering. Under årets digitaliseringskonferanse stakk startlån-tjenesten av med prisen for årets digitale tjeneste, gratulerer Husbanken!

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Gradvis har bankene skiftet rolle fra å være en boligbank til å bli en velferdsetat. Den ble opprettet i 1946, og har finansiert over halvparten av alle boliger i Norge i tiden etter annen verdenskrig.

Først og fremst synes jeg det er flott at Husbanken satser på universell utforming på nett, og så er det jo alltid gøy når én av våre kunder vinner en pris, sier Daniel Sørensen, salgsansvarlig hos Funka. Regjeringen har en visjon om at alle skal kunne bo trygt og godt, og det er Husbanken som skal sørge for at denne visjonen realiseres, fortsetter Daniel. Vi er derfor kjempestolte over å ha kunnet bistå Husbanken i å gjøre de tre ordningene, Startlån og Tilskudd til tilpasning og etablering, mer tilgjengelig, enklere å bruke for alle, uavhengig av søkerens evner og forutsetninger, avslutter Daniel Sørensen.
Målgruppen til ordningen retter seg blant annet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det har derfor vært svært viktig for oss at løsningen ivaretar de behov våre brukere måtte ha, sier prosjektleder, Trond Venger. Vi er svært fornøyde med den jobben Funka har gjort. De har bidratt med verdifull innsikt, og har hjulpet oss med å avdekke de mangler løsningen hadde før vi lanserte, avslutter Venger.

Funkas Ekspertgransking bygger på W3C’s retningslinjer kombinert med vår lange erfaring med universell utforming. Alt som vi anbefaler er testet i virkeligheten. Ekspertgranskingen gjennomføres av våre eksperter på universell utforming og personer med ulike typer av hjelpemidler.

Funka takker for tilliten og gratulerer Husbanken med Prisen for årets digitale tjeneste - Kvalitet på nett 2016.

Funkas Ekspertgransking

Nettstedet til Husbanken, åpnes i nytt vindu