Viktig med ekstern gransking ifølge Västervik kommune

Før EUs Webdirektivet trer i kraft i høst bør du finne ut hvor universelt utformet ditt nettsted, intranett og dine dokumenter er, så du er rustet til å gjennomføre forbedringer. Selv om Webdirektivet gjelder for EU, er man i Norge godt i gang med å se på hvordan det vil påvirke norske lover og forskrifter.

For øyeblikket gjennomfører Funka flere WCAG-revisjoner i Sverige, tilsvarende Revisjon mot lovkravene i Norge, som naturligvis har med lovgivningen å gjøre. Med en revisjon får kunden mer enn bare en statusrapport om universell utforming, men også løsningsforslag. Västervik kommune lot nylig Funka gjøre en WCAG-revisjon på sitt nettsted: vastervik.se.

Vi har stor tillitt til Funka når det gjelder universell utforming, så det er med stor ro vi lar Funka granske vårt nettsted. Vi har tidligere hatt en lignende gjennomgang og vi var veldig fornøyde med rapporten vi fikk den gang, sier Phia Bergdahl, informasjonsmedarbeider hos Västervik kommune.

Når vi gransker digitale grensesnitt går en eller flere av våre eksperter gjennom hvert punkt i de valgte retningslinjene - i dette tilfellet WCAG 2.0 AA - og kontrollerer dem manuelt med ulike verktøy, og ved behov med tekniske hjelpemidler. Alle resultatene kvalitetskontrolleres deretter av en annen konsulent for å sikre at vurderingene er korrekte.

Det aller viktigste i min jobb er å tolke retningslinjer korrekt, samt å kunne bedømme hvor alvorlig et problem eller et avvik er, sier Sandra Eriksson, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka.

Revisjonsrapporten til kunden inneholder dels en sjekkliste med godkjente eller ikke godkjente punkter, bakgrunnsinformasjon på hvert enkelt krav som forklarer hvorfor kravet er viktig, hvem som rammes ved feil og eksempler på hvordan kravet kan oppfylles. Den kommer også med en fullstendig oversikt over status for kravene, forslag til tiltak i prioritert rekkefølge samt bakgrunnsinformasjon om de største brukergruppene.

Vi fikk en oversiktlig rapport med de punktene som trenger forbedringer på vastervik.se. Noen av punktene kunne vi ta tak i selv og andre tok vi med oss til vår nettstedsleverandør. Sammen med leverandøren gikk vi gjennom rapporten og lagde en tiltaksliste. Rapporten var et perfekt underlag for den bestillingen. Mange av de feilene som Funka fant var slike som vi selv ikke hadde klart å finne, mener Phia Bergdahl.

Å ta inn en uavhengig aktør for å kontrollere andre leverandører er viktig for å sikre kvaliteten. Alle kan ikke være spesialister på alt. Så akkurat som de fleste bruker ett spesielt selskap for teknisk utvikling og et annet for design, et tredje for søkemotoroptimalisering og et fjerde for IKT-sikkerhet, er det smart å ta inn ekspertise som sørger for at kravene på universell utforming oppfylles.

Den mest givende delen i revisjonsarbeidet er overleveringsmøtet hvor vi gjennomgår revisjonspunktene med kunden og forklarer hvordan vi har evaluert og hvorfor. Kunden og kundens leverandør får samtidig mulighet til å stille spørsmål og diskutere håndtering av disse. Ofte avsluttes overleveringsmøtet med at man diskuterer fremtidige tiltak med kunden og leverandøren, noe som ikke bare er givende for kunden, men også for meg som konsulent, tilføyer Sandra Eriksson.

Vastervik.se (på svensk), åpnes i nytt vindu

Funka tilbyr flere ulike analyser