Svensk paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner velger Funka for konvensjonsjekk

På oppdrag fra den svenske paraplyorganisasjonen for brukerorganisasjonene i Sør-Sverige, HSO Skåne, har Funka utviklet en tjeneste der hvem som helst kan kontrollere om en viss situasjon oppfyller FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Å rette fokuset mot rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne passer jo bra nå som konvensjonen fyller ti år.

Konvensjonssjekken er en del av vårt prosjekt Redskapsboden, eller verktøysskjulet på norsk, sier Emma Holmström, kommunikasjonsmedarbeider hos HSO Skåne. Som en del av prosjektet ønsker vi å tilby en enkel, pedagogisk og tiltalende måte å undersøke hvordan ulike hverdagssituasjoner lever opp til konvensjonen

FN-konvensjonen kan være vanskelig å forstå og tolke, derfor er det behov for en enkel måte å lære seg om, og teste, sine rettigheter i praksis. Konvensjonssjekken er et testverktøy der man kan teste ni ulike hverdagssituasjoner på ulike områder. Sverige ratifiserte FN-konvensjonen i 2009, men det betyr ikke at alle krav er oppfylt.

Alle skal kunne delta i samfunnet på like vilkår. Derfor er det viktig at samfunnet tilpasser seg og blir mer inkluderende, fortsetter Emma Holmström. Gjennom innsamling av data fra testene i Konvensjonsjekken, kan vi se sammenhenger og mønstre som gir en indikasjon på hvor bra konvensjonen etterleves. Den informasjonen bruker vi for å bli bedre i vårt interessepolitiske påvirkningsarbeid.

Konvensjonssjekken har en viktig hensikt; å skape bevisstgjøring rundt FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og på den måten aktualiseres spørsmål vedrørende universell utforming, delaktighet og inkludering.

Målet med Konvensjonssjekken

På sikt håper HSO å endre samfunnets syn på konvensjonen, som speiler en viktig rolle i det interessepolitiske arbeidet rundt funksjonshindringer. En viktig del i dette arbeidet er å nå ut med informasjonen til så mange som mulig gjennom denne tjeneste.

Som samarbeidsorganisasjon for brukerorganisasjonene stiller vi høye krav på universell utforming når det gjelder teknikken, pedagogikken og innholdet, forteller Emma Holmström. De tjenester og produkter som HSO Skåne tar frem og tilbyr, skal holde en høy standard med tanke på universell utforming. Derfor føltes det naturlig å vende sig til Funka og benytte seg av deres ekspertise på området. Vi har hatt et godt samarbeid med Funka i mange år, og vi vet at de leverer høy kvalitet og god service.

Konvensjonssjekken, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonene, PDF-fil, åpnes i nytt vindu