Å gjøre den musikalske kulturarven universelt utformet

Konserthuset Stockholm er en velkjent kulturinstitusjon i Sverige og er en del av deres musikalske kulturarv. Med hjelp av Funka har deres enorme arkiv blitt tilgjengelig på nettet. Her kan man finne informasjon om tusenvis av konserter som er blitt holdt på huset helt siden virksomhetens start i 1902.

Konserthuset Stockholm har et langvarig samarbeid med Funka på ulike måter, inkludert webproduksjon, kurs, revisjoner og brukertester. Da de ble nødvendig å gjøre det historiske arkivet universelt utformet, var det naturlig å igjen velge Funka som leverandør.

Vi kan ikke inngå noen kompromisser når det gjelder universell utforming - dette er noe vi tar med oss i hele prosessen, i alt fra teknikk og ordvalg til struktur. Vår tjeneste, historisk arkiv, har blitt til en stabil funksjon som vi er svært fornøyd med, sier Lotta Bjelkeborn, markedssjef hos Konserthuset Stockholm.

Funka har utviklet funksjonaliteten til det historiske arkivet på nettstedet til Konserthuset Stockholm. Og de kommer også til å forvalte og videreutvikle tjenesten fortløpende.

Vi er veldig stolte over at vi kan bidra til at Sveriges kulturarv lever videre, sier Anders Beinhoff, teknisk prosjektleder hos Funka.

Databasen, historisk arkiv, inneholder informasjon om samtlige konserter som Kungliga Filharmonikerna har spilt siden starten av 1902. Antall ganger et bestemt stykke ble framført, hvilke komponister som var representert og hvilke musikere var involvert, er noe av det man kan søke på i arkivet. Det Historiske arkivet har flere målgrupper, dels forskere som søker etter historiske fakta, men også et kulturelt interessert publikum. Med informasjon samlet gjennom 116 år finnes det mye å oppdage.

Det har vært utfordrende å finne frem til rett struktur for tjenesten. Noe som vi har måttet tenke over er hva slags forkunnskaper de ulike brukerne har? I vårt tilgjengelige verktøy har vi derfor valgt å ha en funksjon som hjelper besøkeren gjennom å liste opp forslag som matcher brukerens søkeord. Vi har merket at det til en viss grad faktisk også kan føre til at brukeren gjør nye musikalske oppdagelser, noe som gleder hjertet, sier Lotta Bjelkeborn.

Konserthuset Stockholms Historiskt Arkiv (på svensk), åpnes i nytt vindu