ABBA - The Museum valgte Funka

I våres fikk Funka i oppdrag å gjøre en befaring i henhold til universell utforming av det nye ABBA-museet. ABBA - The Museum åpnet i mai 2013 og ligger på Djurgården i Stockholm. Museet er interaktivt, det vil si at de besøkende får feedback ved å ta og føle på ting.

Interiøret inne i ABBA-museet. Bilde- Ettersom lokalene ligger under bakkeplan er kravene på både orientering og evakuering svært strenge . Vi har gransket retningslinjer samt gjennomført befaring av lokalene. Vi har kommet med tips, forslag til forbedringer og støtte, alt for at den universelle utformingen skal bli optimal, sier Tommy Hagström, ekspert på universell utforming i bygg og uteområder hos Funka.

Dette sier Mattias Hansson, daglig leder ved ABBA - The Museum:

ABBA - The Museum valgte Funka for å gjøre en befaring med tanke på museets universelle utforming på bakgrunn av tidligere møter med representanter fra Funka og kjente til den dype kunnskapen som finnes innen området. Både vi og gjestene våre er svært fornøyd med valg av Funka – problemer som gjestene ellers ville ha møtt, vil nå bli fjernet. Takk for hjelpen med ABBA - The Museum.

Vi hos Funka takker for tillitten og ser frem til et godt samarbeid.