Åland tar tak i universell utforming og reduserer kostnadene sine

Ålands landskapsregjering skal utvikle nytt nettsted og gjøre informasjonen universelt utformet for innbyggerne. Funkas lange erfaring, samt spisskompetanse på området, gjorde at Åland valgte Funka som støttespiller for å ivareta perspektivet om universell utforming.

Gjennom vårt samarbeid med Funka har vi fått økt kunnskap om hvordan et gjennomarbeidet og funksjonelt nettsted faktisk kan redusere kostnader ved å gjøre det billigere å formidle informasjon, sier Björn Häggblom, Kommunikasjonssjef for Ålands landskapsregjering.

Da regjeringens utviklingsprosjekt av nytt nettsted startet, ble Funka kontaktet for å hjelpe til med nettstedets universelle utforming. For å kunne gi optimal støtte under utviklingen av nettstedet, og samtidig sørge for at de nye kunnskapene ble ivaretatt, satte Funka sammen en universell utformingspakke som dekket alt landskapsregjeringen hadde behov for. Pakken inneholdt blant annet et par workshops, ny kravspesifikasjon til webleverandøren, og opplæring av regjeringens redaktører. Funka kommer også til å gjennomføre akseptansetester før nettstedet lanseres.

Samarbeidet med Funka har gitt oss mer innsikt i hvor viktig det med en gjennomgang av nettstedets språk og informasjonsstruktur, forteller Björn Häggblom. Vi vil fortsette å bruke de retningslinjene som Funka har vært med på å utvikle, og vi vil også fortsette å kurse våre ansatte.

Funka takker Ålands landskapsregjering for tillitten og vi gleder oss til å spre universell utforming utover den lille øygruppen. Nylig ble også Arbeidsformidlingen på Åland tilknyttet det opplesende hjelpemiddelet Talende Web.