Altibox skaper universelt utformet TV-opplevelse med hjelp av Funka

Altibox er Norges ledende bredbåndsoperatør for internett, TV-underholdning og IP-telefoni over fiber. De ønsker å tilrettelegge den nye TV-opplevelsen for flest mulig av sine kunder.

Kundene skal på en enkel måte kunne navigere rundt og finne det innholdet som interesserer dem, starte riktig TV kanal, finne programmene de ønsker i ukesarkivet eller se filmer i en av de mange applikasjonene. Derfor valgte Altibox Funka for ekspertgranskinger av appen og TV-grensesnittet.

Det er lett for oss å se oss blinde på egne designløsninger og anta at dette er forståelig for alle. Vi kjører jevnlige brukerundersøkelser og fokusgrupper når vi designer og lager nye opplevelser. Ved flere anledninger har vi fått nyttige tips om bruk av tekster, kontraster og fargevalg. Men nå ville vi ha en helhetlig gjennomgang både på TV-dekoder og alle de andre applikasjonene på mobil og nettbrett. • Derfor valgte vi Funka som leverandør, sier Svein Aronsen, teamleder for underholdning i Altibox.

Funka utarbeidet en grundig rapport med gjennomgang av all funksjonalitet og beskrev forbedringsområder. I tillegg fikk Altibox også tips til både ”quick wins” og til videreutvikling og tilpasning av TV-opplevelsen.

Vi forstår nå bedre hvordan vi ytterligere skal forenkle og tydeliggjøre basis-funksjonalitet for kundene i TV-opplevelsen. Det vi spesielt gleder oss over er henvisninger til standarder for en bedre tilpasset fjernkontroll og inkludering av stemmestyring av de viktigste funksjonene, sier Aronsen.

Neste skritt i Altibox sitt arbeid med å styrke den universelle utformingen er å innarbeide tilpasningene i det løpende arbeidet med å forbedre og forenkle tilgangen til innhold. I dag har Altibox 160.000 ulike filmer og serieepisoder tilgjengelig for brukerne. Nå blir det utviklet avanserte bruksanalyser samtidig som det jobbes med bruk av kunstig intelligens (AI).

Arbeidet med universell utforming vil selvfølgelig bety store, men spennende utfordringer for oss. Altibox kommuniserer i hovedsak digitalt og visuelt med våre brukere. Vi bruker mye bilder og ikoner for ulik funksjonalitet. Forenkling og gjenkjennbarhet er nøkkelen i alt vi gjør framover. Da er løpende brukertesting, fokusgrupper samt ekspertrapporter helt avgjørende, sier Svein Aronsen.