Arbeiderpartiet valgte Funka

Tre spørsmål til Bjørn Tore Hansen, Kommunikasjonsrådgiver hos Arbeiderpartiet.

Hvorfor valgte dere å la Funka gjennomføre en ekspertgransking av de nye fylkes- og kommunepartisidene til Arbeiderpartiet?

- Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre best mulig universell utforming på våre nettsider. Det handler om alt fra de tekniske løsningene, til at vi bruker klart og godt språk. Når vi lager nye sider for kommune- og fylkespartiene i Arbeiderpartiet, fortsetter vi det kontinuerlige arbeidet med å ha så godt universelt utformede nettsider som mulig.

På hvilken måte har resultatet av granskingen hjulpet dere?

- Å ha en ekstern gjennomgang har vært viktig for å kvalitetssikre og få tilbakemeldinger på arbeidet vi og vår leverandører gjør. Det hjelper oss å bli bedre, og det er nyttig å kunne spille ball med eksperter på området. På den måten vet vi at sidene blir mest mulig universelt utformede.

Hvordan jobber dere i Arbeiderpartiet med universell utforming i praksis?

- Vår målsetting er alltid å være best på nett, og det innebærer også å ha universelt utformede nettsider. I bunn og grunn handler dette om at alle skal ha de samme mulighetene til å delta i demokratiet, i samfunnet og ved valg. Om vi ikke tilrettelegger for universell utforming er jo konsekvensen at noen utestenges.

- Vi jobber stadig med å forbedre oss, og er på ingen måte i mål. Vi er likevel glade for at det langsiktige arbeidet når det kommer til universell utforming på nett begynner å gi resultater.