Attention velger Funka

Det svenske riksforbundet, Attention, er en interesseorganisasjon for personer med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser, NPF, pårørende og fagfolk. Foreningen lanserer nå et nettsted som fremmer meningsfylt fritid. Funka står for design og utvikling.

For å hjelpe kommuner å redusere utenforskap blant unge mennesker, fokuserer Attention på meningsfylt fritid. Stadig færre unge er involvert i idrett eller andre fritidsaktiviteter. Dette kan føre til økte samfunnskostnader og dårligere helse blant enkeltindivider.

Prosjektet, Idrett For Alle, finansiert av Arvsfonden, en svensk myndighet som finansierer nyskapende og utviklende prosjekt for barn, ungdommer og voksne med nedsatt funksjonsevne, har de siste tre årene samlet inn kunnskap og gode eksempler knytet til idrett og fritidsaktiviteter for unge. Hovedfokuset har vært på at barn og unge med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser skal kunne delta i idrettsaktiviteter og foreningsliv.

Det vi har konstatert i prosjektet er at kommunene må jobbe mye mer strategisk når de samarbeider med ulike aktører, blant andre idrettsorganisasjoner, sier Lena Lindahl, prosjektleder for Idrett For Alle. Dette er et spørsmål om rettferdig og barns rettigheter - alle skal inkluderes – noe som er kommunens oppdrag!

Behovene for støtte, kunnskap og inkluderende kommunikasjon/imøtekommelse blant barn med NPF, ligner behovene til de fleste sårbare grupper, for eksempel enslige, sosioøkonomisk vanskeligstilte, familier med psykisk lidelse og lignende.

Vårt oppdrag var å skape et enkelt og brukervennlig nettsted, sier Lars Samuelsson, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka, som ledet arbeidet med oppdraget. Dette er et viktig nettsted som vi håper mange vil dra nytte av.

På nettstedet som er bygd på WordPress, finnes det tips og anbefalinger for kommuner, foreninger og enkeltpersoner:

Nettstedet til det svenske riksforbundet Attention (på svensk), åpnes i nytt vindu