Bibliotek Värmland i Sverige velger Funka

I forkant av at bibliotekvarmland.se skulle re-designes, har Bibliotek Värmland i Sverige leid inn Funka for å analysere og granske grensesnittet for å sikre at nettstedet oppfyller lovens krav til universell utforming. Et bibliotek er en viktig samfunnsfunksjon som skal fungere for alle.

Det finnes fortsatt noen misforståelser knyttet til universell utforming på nett, for eksempel at det bare handler om teknologi. Når Funka tar et oppdrag for å sikre at alle kan bruke et nettsted, system eller en tjeneste, ser vi på mye mer enn bare det tekniske.

I oppdraget for Bibliotek Värmland, handler det om å sjekke på et tidlig stadium de ulike delene som påvirker brukernes opplevelse av nettstedet. For å oppdage feil eller potensielle problemer med en gang, kommer vi til å granske og analysere UX-design og grafisk design i skisser og wireframes. I tillegg kontrollerer vi at malene ikke skaper problemer knyttet til universell utforming. Til slutt gjennomfører vi en full revisjon av hele det re-designede nettstedet.

Vi valgte Funka fordi deres kunnskap og erfaring kan gi oss den hjelpen vi trenger for at vårt nye nettsted skal få et høyt nivå av universell utforming. Det er viktig at bibliotekene finnes der for alle, sier Petter Engelbertsson, web-koordinator hos Bibliotek Värmland.

Med de økende kravene til universell utforming i digitale kanaler, har flere og flere av våre kunder blitt bevisst det brede perspektivet som trengs for å fange opp brukerbehov fra ulike målgrupper.

Selv om regler og standarder har en tendens til å være firkantede og kjedelige, synes jeg tydelighet er bra, sier Johan Kling, kvalitetssjef hos Funka. Brukergruppene som står oppført i EN-standarden, hjelper både kunder og leverandører med å forstå kompleksiteten i kravene.

Funka takker for tilliten og ser frem til et fruktbart samarbeid.

Kontakt