Botkyrka kommunes vei til universell utforming

Den svenske kommunen Botkyrka, like sør for Stockholm, arbeider aktivt med universell utforming. Blant annet har de vendt seg til Funka for kurs i universelt utformet publisering for deres ansatte. Ann Bjellert, strateg innom funksjonshemminger i Botkyrka kommune, forteller om kommunens vei mot å bli mer universelt utformet både når det gjelder fysisk miljø og kommunikasjon.

Botkyrka kommune arbeider fra et funksjonshemningsperspektiv. Hvordan merker de som bor i Botkyrka det?

Botkyrkabeboerne merker det ved at tilgjengeligheten og brukbarheten øker gradvis. Ikke bare når det gjelder fysisk miljø, men også andre områder som informasjon og kommunikasjon. Mens vi aktivt arbeider for å identifisere og fjerne hindringer, unngår vi å skape nye ved å bruke universell design. Kommunens anskaffelsespolitikk fastslår at all anskaffelse skal baseres på universell designtilnærmingen. Et konkret eksempel er når våre beboere besøker kommunale aktiviteter. Det er en avgjørelse i kommunen om at alle skilt, fra inngangen til en kommunal bygning, skal være tilgjengelige med punktskrift, taktile bokstaver og symboler. Fargekontrasten av tekst og bakgrunn er også tilpasset for å gjøre det lesbart for flere.

Du arbeider som en strateg innom funksjonshemminger. Hva betyr det?

Jeg jobber på strategisk nivå for å utvikle, kjøre på, støtte og følge opp spørsmål om funksjonsrettighetsproblemer i kommunens prosesser. Jeg jobber med de fleste aktivitetsområder, slik at perspektivet om likestilling og funksjonsrettigheter inngår i planlegging og gjennomføring.

Botkyrka har valgt å ta hjelp av Funka i mange år. Hvordan har det vært viktig for kommunen?

Kunnskap om juridiske krav, retningslinjer og viktigheten av tilgjengelighet og brukervennlighet har økt i organisasjonen. For eksempel, at våre webredaktører har kunnskap om universelt utformet publisering er ekstremt verdifullt, slik at vårt eksterne nettsted er brukervennlig for alle Botkyrkabeboere. Vi er sikre på at hvis det oppstår problemer, er det raskt å få tips og råd fra eksperter fra Funka.

Hva er de største utfordringene i kommunens arbeid med universell utforming?

Vi må være enda bedre å gjøre rett fra begynnelsen gjennom universell design. Det krever økt bevissthet og kunnskap på alle nivåer i hele organisasjonen. Akkurat nå fokuserer vi på fremtidig lovgivning om nettsider, intranett, apper og publiserte dokumenter. En annen utfordring for vår webkommunikasjon er å finne et skjema og en arbeidsform som kan gjøre kommunikasjonen tilgjengelig og brukervennlig for alle. Våre kommunikatorer ville da ikke publisere flere tekstversjoner, og vi ville få nettsteder og tjenester preget av enkel, enkel og lettforståelig informasjon. For tiden forventes kommunikatorer å publisere mange forskjellige versjoner av en tekst. I henhold til retningslinjene våre vil vi skrive tydelig, lettlest og, om nødvendig, gjøre informasjon tilgjengelig i forskjellige språkversjoner. Alt for å leve opp til kommunens strategi og retningslinjer for et likeverdig Botkyrka.

Hva er du mest stolt av med Botkyrka kommunes arbeid med universell utforming?

At universell utformingsperspektivet har økt fra å være et brukerspørsmål til å bli et statsborgerskapsspørsmål. Perspektivet utgjør nå en naturlig del av de fleste av Botkyrka kommunes aktivitetsområder, som anskaffelse, informasjon og kommunikasjon, demokratiutvikling og fysisk miljø. Tilgjengelighetsaspektet har etter hvert blitt så mye bredere enn bare fortau og store dører. Et konkret eksempel blant mange er utviklingen av kommunens skiltveiledning. I utgangspunktet ble vi hjulpet av Funka, da investerte vi ekstra ressurser, både økonomiske og personlige, for å finne et godt nivå av tilgjengelighet. Med våre tilgjengelighetskrav blir skiltproduksjonen litt dyrere. Det er en kostnad som er godkjent av kommunen, som føles veldig bra.

Hvor tilgjengelig er Botkyrka kommune om fem år?

Da håper og tror jeg at arbeidet har blitt enda mer effektivt, for eksempel gjennom økt kunnskap på alle nivåer i organisasjonen. I årene som kommer kommer vi sammen å rive av hindringene som eksisterer i dag. Noen hindringer fordi loven sier at vi er forpliktet til å gjøre det. De fleste hindringer bør vi rive uansett, fordi det er menneskelig og inkluderende. I løpet av fem år har vi også lært å stille enda tydeligere krav til tilgjengelighet for innkjøp, slik at de kommer til å være rett helt fra starten.

Hvordan går Botkyrka kommune sin visjon om tilgjengelighet i ytterligere fem år, dvs. ti år framover?

Da er vår kommune-slagord "langt fra moderat" mer hensiktsmessig når det gjelder tilgjengelighet. En funksjonshemming vil ikke være en funksjonshemning, og alle Botkyrkabeboere, uavhengig av funksjonsevne, vil kunne delta på like vilkår.

Utdanning Universelt utformet publisering