Br√łnn√łysundregistrene lar Funka teste maskinoversettelser

På vegne av Brønnøysundregistrene har Funka testet hvordan maskinoversettelser kan brukes uten at det går ut over forståelsen. Dette for å undersøke om maskinoversettelse kan være et alternativ eller supplement til manuell oversettelse utført av myndighetens eget personale.

Resultatene av testene kan være av interesse for andre myndigheter som har samme dilemma: Å oversette alt innhold manuelt blir for dyrt, men er kvaliteten på de automatiske oversettelsene tilstrekkelig? Funka har tidligere gjennomført studier av hvordan maskinoversettelser brukes i svenske kommuner, og det er tydelig at påliteligheten har blitt bedre, selv om det fortsatt er mye igjen.

Vi valgte Funka fordi de har fokus på brukernes behov og vi stolte på at deres anbefalinger ville ha et brukerfokus, sier Mette Saltnes, Webansvarlig på Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene tilbyr informasjon på engelsk, hovedsakelig for å nå ut til personer med et annet morsmål. Derfor ble testene gjennomført med personer fra Russland, Mexico, Polen, Chile, Sverige og til og med Norge. Brukerne var fra 23 til 60 år og utdanningsnivået spredte seg fra ungdomsskole til mastergrad.

Vi lot Google Translate oversette tekster av forskjellig kompleksitet til engelsk, så langt det var mulig i den ordinale designkonteksten. Testpersonene leste gjennom innholdet på den oversatte siden og besvarte kontrollspørsmål.

Resultat av studien

Det at ord blir oversatt på en annen måte avhengig av setningens kompleksitet og innhold skaper forvirring og usikkerhet for sluttbrukerne. Noen setninger mister betydningen i oversettelse. Til tross for dette forstår de fleste brukere i studien det generelle innholdet i teksten basert på kontekst.

Samtidig er det mange små detaljer som kan ha store konsekvenser hvis de blir misforstått, derfor er det viktig at man også forstår detaljene og nyansene i tekstene.

En del av problemet med oversettelsene er relatert til den noen ganger komplekse ordbruken på den opprinnelige norske versjonen av nettstedet.

For at maskinoversettelse skal fungere godt, trenger tekstene å følge Klarspråksanbefalinger, så langt det er mulig. Noe som selvfølgelig også hjelper lesere som bruker den norske teksten.

Andre tiltak kan på lignende måte gjøre det enklere, ikke bare personer med et annet morsmål, men også for brede målgrupper med personer med lese- og skrivevansker, kognitive funksjonsnedsettelser og personer som ikke er kjent med terminologien fra før. De viktigste anbefalingene er:

  • kombinere tekst med bilder og illustrasjoner for å øke forståelsen
  • forklare vanskelige ord
  • tilby opplesning av tekst gjennom f.eks. Talende Web

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)