Cappelen Damm Undervisning har fått støtte ved produksjon av Funka

Tre spørsmål til Johanne E. Anda, prosjektleder Cappelen Damm Undervisning.

Cappelen Damm har fått støtte ved produksjon, blant annet til å utforme interne regelverk og kravspesifikasjoner, kan du fortelle mer om dette?

- Cappelen Damm Undervisning har fått god hjelp av Funka til å konkretisere regelverket knyttet til universell utforming. Nå er vi i gang med å utarbeide en kravspesifikasjon som bygger på de internasjonale retningslinjene WCAG 2.0. Kravene angår intern innholdsproduksjon, teknisk tilrettelegging og design, og skal gjelde ved utvikling av alle våre nye digitale læremidler.

Noe av det Funka tilbyr er Workshops. Kan du fortelle litt om hvordan det var å jobbe på denne måten?

- Vi har gjennomført to workshops med Funka, en med redaksjonelt fokus og en av mer teknisk karakter, hvor også våre viktigste leverandører var med. På disse samlingene har vi analysert egne nettsteder og avdekket en del problemområder. Gjennom Funkas lange erfaring med faktiske brukere har vi fått større forståelse for ulike utfordringer våre brukere står overfor og hvilke tiltak vi kan sette inn for å gjøre våre nettsteder mer tilgjengelige.

Universell utforming handler om å inkludere alle uansett funksjonsevne, hvordan jobber Cappelen nå videre med å være tilgjengelige for alle og universelt utformet?

- Målet er at læremidler fra Cappelen Damm skal ha universell utforming og være tilgjengelige for alle. Vi har et godt stykke arbeid igjen på dette området, men vi har fått et mer bevisst forhold til den prosessen vi skal i gang med. Samarbeidet med Funka har bidratt til å heve kompetansen og forankre en grunnleggende positiv holdning til universell utforming i organisasjonen.